Ktl-icon-tai-lieu

TIỂU LUẬN DUNG SAI VÀ LẮP GHÉP CHƯƠNG 5

Được đăng lên bởi Love Ngok Xit
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 798 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Chương 5: CHUỖI KÍCH THƯỚC
Phần I: Công thức
 Khâu khép kín kí hiệu AK
 Khâu thành phần tăng kí hiệu AT
 Khâu thành phần giảm kí hiệu AG
1. KTDN khâu khép kín :
2. Dung sai khâu khép kín :
3. SLGH kích thước khâu khép kín:
Chương 5: CHUỖI KÍCH THƯỚC
Phn I: Công thc
Khâu khép kín kí hiu A
K
Khâu thành phnng kí hiu A
T
Khâu thành phn gim hiu A
G
1. KTDN khâu kpn :
(1)
2. Dung sai khâu kpn :
(2)
3. SLGH kích thước khâu kpn: 


(3)



(4)
Cách gii bài toán 1: biết dung sai các khâu thành phn, nh khâu khép kín.
Viết phương trình chuỗi kích thước theo (1) đ xác đnh khâu ng, ku
gim và tính KTDN cho khâu khép kín.
S dng công thc đ nh các yếu t còn li ca ku kpn.
Cách gii bài toán 2 ( theo pp đi ln chức ng hoàn toàn) : Biết dung sai
ku khép kín,nh dung sai các ku thành phn
Coi ku ng là l H, khâu gim là trc h, gi s h thng được gia công cung
CCX,m CCX chung cho h thng bng công thc:
Chn CCX tiêu chun h s CCX gn a nht, b ra mt ku bt kì đ tính bù
tr sai s cho su la chn này.
Tính SLGH cho ku bù bng công thc (3) & (4)
I. u hi ôn tp
u 1 : Thế nào là chui kích thước? Cho ví d minh ha.
Chui kích thước là tp hợp các kích thước to thành vòng khép kín do các kích
thưc ca mt hoc mt s chi tiết lp ghép vi nhau to ra. Để hình thành chui
kích thước phi hai điu kin: c kích thước quan h ni tiếp vi nhau to
thành mt vòng kpn.
Câu 2: Chuỗi kích thước nhiu loi, trong k thut chúng ta phân thành
hai loi:
TIỂU LUẬN DUNG SAI VÀ LẮP GHÉP CHƯƠNG 5 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TIỂU LUẬN DUNG SAI VÀ LẮP GHÉP CHƯƠNG 5 - Người đăng: Love Ngok Xit
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
TIỂU LUẬN DUNG SAI VÀ LẮP GHÉP CHƯƠNG 5 9 10 33