Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận Hội nghị truyền hình

Được đăng lên bởi quyptit-gmail-com
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 889 lần   |   Lượt tải: 3 lần
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA VIỄN THÔNG I
----------

TIỂU LUẬN
KỸ THUẬT PHÁT THANH & TRUYỀN HÌNH

ĐỀ TÀI: HỘI NGHỊ TRUYỀN HÌNH

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN:

NGUYỄN THU NGA

NHÓM SINH VIÊN THỰC HIỆN:

[1] ĐẶNG VĂN QUÝ
[2] LƯU ĐỨC TIẾN
[3] VŨ VĂN TOÀN

LỚP:

HÀ NỘI 2014

D11VT6

LỜI NÓI ĐẦU
Hội nghị truyền hình là một bước phát triển đột phá của công nghệ thông tin, nó cho
phép những người tham dự tại nhiều địa điểm từ những quốc gia khác nhau có thể nhìn
thấy và trao đổi trực tiếp với nhau qua màn hình tivi như đang họp trong cùng một hội
trường. Công nghệ này đã được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt trong
hội họp và hội thảo. Ngoài ra, Hội nghị truyền hình còn được ứng dụng rộng rãi trong
giáo dục đào tạo, an ninh quốc phòng, y tế và chăm sóc sức khỏe.
Truyền hình hội nghị không còn là một khái niệm mới với môi trường kinh doanh ở
Việt Nam. Tuy nhiên, khai thác tiện ích của công nghệ này như thế nào nhằm tối ưu hóa
chi phí và giá trị sử dụng đang là bài toán khó với nhiều doanh nghiệp Việt. Trong tiểu
luận này, chúng ta sẽ thảo luận và trao đổi về các thành phần, cách thức hoạt động và giải
pháp công nghệ của Hội nghị truyền hình.
Chương 1 của tiểu luận giới thiệu tổng quan về Hội nghị truyền hình, lịch sử hình thành,
phân loại và ưu nhược điểm.
Chương 2 nêu lên các thành phần cơ bản của Hội nghị truyền hình. Cách thức hoạt động
và các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam
Chương 3 sẽ nói về giải pháp công nghệ, các giao thức chính sử dụng trong Hội nghị
truyền hình và xu hướng phát triển trong tương lai của hội nghị truyền hình.

2

CÁC THUẬT NGỮ VIẾT TẮT
Từ viết tắt

Nghĩa tiếng Anh

Nghĩa tiếng Việt

CODEC

Coder – Decoder

Bộ mã hóa và giải mã

LAN

Local Area Network

Mạng máy tính cục bộ

MCU

Multipoint Control Unit

Đơn vị điều khiển đa điểm

NAS

Network Attached Storage

Thiết bị lưu trữ mạng

UVC

Universal Video Collaboration

Hợp tác Video tổng thể

ISDN

Integrated Services Digital Network

Mạng số tích hợp đa dịch vụ

ITU

International Telecommunication Union

Liên hiệp Viễn thông Quốc tế

QoS

Quality of Service

Chất lượng dịch vụ

VCS

Video Conference Station

Thiết bị đầu cuối HNTH

3

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ
Hình 1.1 Mô hình kết nối hai điểm Hội nghị truyền hình ................................................... 8
Hình 1.2 Mô hình kết nối đa điểm (dưới 6 điểm) Hội nghị truyền hình ............................. 8
Hình 1.3 Mô hình kết nối đa điểm (trên 6 điểm) Hội nghị truyền hình ..............................
----------
TIU LUN
K THUT PHÁT THANH & TRUYN HÌNH
GIẢNG VIÊN HƯỚNG DN:
NGUYN THU NGA
NHÓM SINH VIÊN THC HIN:
[1] ĐẶNG VĂN QUÝ
[2] LƯU ĐỨC TIN
[3] VŨ VĂN TOÀN
LP:
D11VT6
HC VIN CÔNG NGH BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA VIN THÔNG I
ĐỀ TÀI: HI NGH TRUYN HÌNH
HÀ NI 2014
Tiểu luận Hội nghị truyền hình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận Hội nghị truyền hình - Người đăng: quyptit-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
Tiểu luận Hội nghị truyền hình 9 10 905