Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận lập trình gia công phay CNC

Được đăng lên bởi Quang Thach
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 2393 lần   |   Lượt tải: 10 lần
Lập trình gia công chi tiết

GVHD: ThS Lê Văn Hùng

LẬP TRÌNH GIA CÔNG CHI TIẾT
1. Thiết kế mô hình hình học chi tiết dạng hộp :
Thiết kế mô hình hình học chi tiết bằng cách sử dụng phần mềm Autocad.

Hình 1: Bản vẽ chi tiết 2D

SVTH

Trang 1

Lập trình gia công chi tiết

GVHD: ThS Lê Văn Hùng

Hình 2 : Bản vẽ chi tiết 3D

2. Yêu cầu kĩ thuật
a. Độ nhám bề mặt đạt Ra= 3.2
b. Dung sai các kích thước

0.1 mm

3. Phôi liệu
-

Chọn vật liệu Thép 45. Đã gia công thành hình khối có kích thước: 229x68x52.

-

Gia công trên máy phay 3 trục Mazak.
Xuất xứ :

Japan

Kích thước bàn máy :

900 x 410 mm

Hành trình dịch chuyển các trục XYZ
(mm) :

560 / 410 / 510 mm

Tốc độ trục chính(Vòng/phút) :
Hành trình dịch chuyển trục chính :

12000
36000 mm/min

4. Sơ đồ nguyên lý định vị, kẹp chặt chi tiết
 Định vị :
SVTH

Trang 2

Lập trình gia công chi tiết

GVHD: ThS Lê Văn Hùng
- Mặt dưới phôi định vị 3 bậc tự do.
- Mặt bên trái định vị 2 bậc tự do
- Mặt bên hông dưới định vị 1 bậc tự do
Kẹp chặt bằng Ê-Tô

Hình 3 : Gá đặt chi tiết

5. Các bước gia công của nguyên công
a. Nguyên công 1 :Phay mặt đầu.

SVTH

Trang 3

Lập trình gia công chi tiết

GVHD: ThS Lê Văn Hùng

b. Nguyên công 2 : phay bậc.

SVTH

Trang 4

Lập trình gia công chi tiết

GVHD: ThS Lê Văn Hùng

c. Nguyên công 3 : phay biên dạng ngoài.

d. Nguyên công 4 : phay hốc dài.

SVTH

Trang 5

Lập trình gia công chi tiết

GVHD: ThS Lê Văn Hùng

e. Nguyên công

e. Nguyên công 5 : Phay hốc tròn nhỏ

SVTH

Trang 6

Lập trình gia công chi tiết

SVTH

GVHD: ThS Lê Văn Hùng

Trang 7

Lập trình gia công chi tiết

GVHD: ThS Lê Văn Hùng

6. Lập bảng quy trình công nghệ.

-Vật liệu phôi; nhôm

-Kích thước phôi:
229x68x52

- Chuẩn gia công:
( như hình vẽ)

- Đồ gá : Êto 200x150

- Máy phay CNC 3 trục Mazak
(thông số kĩ thuật như đã nêu)
Chế độ cắt
T
T

Dao
Bước gia công
(mm)
Phay mặt đầu (phay 1
lớp)

ap

S

F

(mm)

(v/ph)

(mm/ph)

2

2000

100

5 và 1

2000

100

5 và 1

2000

100

Face mill

1

42m
m

2

3

SVTH

Phay bậc (phay 4 lớp
phay thô và 1 lớp phay
tinh)

End mill

Phay biên dạng ngoài
(phay 4 lớp phay thô và 1

End mill

mm

Trang 8

Lập trình gia công chi tiết

GVHD: ThS Lê Văn Hùng

lớp phay tinh)
mm

4

Phay hốc dài (Phay 4
lớp)

End mill

5

2300

100

5

2300

100

mm

5

Phay hốc tròn (Phay 8
lớp )

End mill
mm

7. Lập trình gia công chi tiết bằng ngôn ngữ APT và mã Code.
a. Nguyên công 1: Gia công mặt đầu.
SVTH

Trang 9

Lập trình gia công chi tiết

GVHD: ThS Lê Văn Hùng

- Phay 1 lớp.

- Dao ...
Lập trình gia công chi tiết GVHD: ThS Lê Văn Hùng
LẬP TRÌNH GIA CÔNG CHI TIẾT
1. Thiết kế mô hình hình học chi tiết dạng hộp :
Thiết kế mô hình hình học chi tiết bằng cách sử dụng phần mềm Autocad.
Hình 1: Bản vẽ chi tiết 2D
SVTH Trang 1
Tiểu luận lập trình gia công phay CNC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận lập trình gia công phay CNC - Người đăng: Quang Thach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Tiểu luận lập trình gia công phay CNC 9 10 193