Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận Môn Tổng hợp hữu cơ hóa dầu - Quá trình Cyclar

Được đăng lên bởi Thanhtung Phan
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 5555 lần   |   Lượt tải: 20 lần
LOGO

Bài Tiểu Luận

MÔN: TỔNG HỢP HỮU CƠ HÓA DẦU

ĐỀ TÀI: QUÁ TRÌNH CYCLAR
SVTH:
Nguyễn Văn Tú
Đỗ Trung Thành
Phan Thanh Tùng

LOGO

Nội Dung
Quá Trình Cyclar
Mở Đầu
QUÁ TRÌNH HÓA HỌC
MÔ TẢ LƯU TRÌNH
CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG
SO SÁNH VỚI MỘT SỐ QUÁ TRÌNH KHÁC

LOGO

Mở Đầu

1859 ngành công nghiệp dầu mỏ ra đời, trong đó có các sản phẩm
như : Benzen,có Toluen, Xylen (chúng được gọi tắt là BTX), lĩnh
vực polime, xà phòng, thuốc nhuộm, sơn…

Sản xuất các Hydrocacbon Aromatic chủ yếu dựa vào việc thu hồi
khí của công nghiệp sản xuất than cốc, sản lượng thấp, giá thành cao
 thay thế nguyên liệu bằng sản phẩm của công nghệ hóa dầu ( >
90% )

LPG dư thừa và bị đốt bỏ, còn BTX thì sản xuất từ naphta khan
hiếm  xuất hiện công nghệ Cyclar sản xuất BTX từ LPG

LOGO

QUÁ TRÌNH HÓA HỌC
Các giai đoạn trong quá trình

LPG

Dehydro hóa
thành olefin

Đóng vòng
dimer hoặc
trimer phân tử

Oligome hóa
làm tăng chiều
dài mạch cacbon
Dehydro hóa
vòng cyclo tạo
aromatics

BTX

LOGO

HÓA HỌC QUÁ TRÌNH

LOGO

QUÁ TRÌNH HÓA HỌC
Nhiệt Độ
Nhiệt độ phản ứng khoảng 400-500 độ

Xúc tác

H-ZSM 5 hoặc H-ZSM 11 . Độ chọn lọc hình dáng của zeolit sẽ
thúc đẩy phản ứng tạo vòng và giới hạn kích thước vòng tạo thành
Sản phẩm
-Chứa tỷ lệ 5:1 sản phẩm H2/ aromatics
-Phần lỏng chứa 92% khối lượng là BTX, 7-8% là C9 và C10, ít
lượng H-C không thơm
-Hiệu suất thường 63-66% , tùy vào thành phần nguyên liệu
- Có sản phẩm phụ là CH4 và C2H6 của quá trình cracking

Chỉ số
 
Trị số Octan

RON
MON

Áp suất hơi bão hòa, psia

C3

111.6

C4

113.2

100.2

102.5

1.6

0.7

 

IBP

198

223

Thành phần cất phân 
đoạn (ASTM D-86), 0F

50%

235

268

90%

295

354

EP

410

440

LOGO

QUÁ TRÌNH HÓA HỌC
Yêu cầu của xúc tác
Trong điều kiện yêu cầu cao về độ chọn lọc aromatic ,
hiệu suất chuyển hóa của chất xúc tác giảm từ từ.

Độ chọn lọc aromatics là gần như không đổi trên phạm vi bình thường
củađộ chuyển hóa, dẫn đến năng suất và chất lượng sản phẩm ổn định.
Ở các điều kiện quá trình bình thường, tốc độ lắng đọng carbon trên
chất xúc tác là chậm và ổn định, chiếm ít hơn 0,02% khối lượng của
nguyên liệu, điều kiện tái sinh xúc tác nhẹ nhàng kéo dài tuổi thọ của
xúc tác.

LOGO

QUÁ TRÌNH HÓA HỌC
Yêu cầu của xúc tác

Chất xúc tác có tính ổn định nhiệt cao và tương đối không
nhạy cảm với các chất gây ngộ độc phổ biến trong nguyên
liệu.
Tái sinh hoàn toàn phục hồi hoạt động và tính chọn lọc của chất
xúc tác

Độ bền cơ học cao và đặc điểm tiêu hao thấp làm cho các chất xúc tác
thích hợp cho quá trình tái sinh ...