Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận : Phụ gia thực phẩm

Được đăng lên bởi yeuduoinhoxsekhoc
Số trang: 67 trang   |   Lượt xem: 698 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

TIỂU LUẬN

PHỤ GIA THỰC PHẨM
Đề tài: “Tác nhân điều khiển pH và các chất tạo vị chua”
Giảng viên hướng dẫn: GVC.TS. TRẦN THỊ LAN HƯƠNG
Nhóm SVTH: Nhóm 4

1

HÀ NỘI, 9 - 2012

Nhóm sinh viên thực hiện
Họ và tên

Mã sinh viên

Lớp

Nguyễn Thị Thủy

540066

BQCBA-K54

Nguyễn Thị Thủy

550085

BQCBA-K55

Nguyễn Thị Thủy

550708

CNTPB-K55

Phạm Thị Thủy

540067

BQCBA-K54

Trần Văn Toàn

540069

BQCBA-K54

Nguyễn Thị Huyền Trang

540071

BQCBA-K54

Phạm Thị Trang

540072

BQCBA-K54

Văn Thị Huyền Trang

550610

CNTPA-K55

Đỗ Văn Tú

540073

BQCBA-K54

Nguyễn Thị Tươi

550721

CNTPB-K55

Dư Thị Tuyết

561463

CNTPB-K56

Nguyễn Thị Tuyết

550099

BQCBA-K55
2

I. GIỚI THIỆU


Theo Hartwig và McDaniel, các chất làm chua có vị đặc
trưng là chua nhưng mức độ chua phụ thuộc vào pH cuối
cùng của sản phẩm
Các sản phẩm riêng



Axit kết hợp với chất chống oxi hóa làm giảm sự ôi thiu và
nâu hóa
Axit làm ổn định màu, giảm độ đục, thay đổi cấu trúc,
giảm sự lây lan, hoặc tăng cường khả năng đông vón
Chất làm chua có tác dụng kháng khuẩn
Các sản phẩm an toàn hơn



3

I. GIỚI THIỆU


4

Nhiều loại thực phẩm
được bổ sung axit để
được an toàn hơn, tuy
nhiên người tiêu dùng
luôn có cảm giác không
an toàn khi cho thêm
axit
việc bổ sung axit vào
thực phẩm bị hạn chế

II. CÁC QUY ĐỊNH CỦA QUỐC TẾ
TRONG THỰC PHẨM
 Các

quốc gia khác nhau quy định việc bổ
sung axit, muối và các dẫn xuất của axit khác
nhau, ngoài ra nó còn phụ thuộc vào từng
loại sản phẩm.
 Việc quy định sử dụng axit hữu cơ trong thực
phẩm liên tục được thảo luận và thay đổi
điều lệ.

5

III. HÓA PHÂN TÍCH VÀ KHẢO NGHIỆM









6

Sổ tay hóa chất thực phẩm của Hội đồng nghiên cứu
Quốc gia Hoa Kỳ (1996) đã mô tả chi tiết tính chất hóa
học, độ tinh khiết, hướng dẫn GMP và phương pháp thử
nghiệm đối với từng loại axit.
Xét nghiệm cho các axit hữu cơ trong thực phẩm thường
được thực hiện vì 3 lý do:
axit hữu cơ là một thành phần tự nhiên của sản phẩm
axit thường không có mặt trong các sản phẩm thực
phẩm hoặc là ở mức độ thấp
axit hữu cơ được thêm vào để đạt được một hiệu quả
mong muốn theo quy định của GMP

III. HÓA PHÂN TÍCH VÀ KHẢO NGHIỆM







7

Theo Bergmeyer (1983), các chế phẩm enzim dùng
trong phân tích các axit acetic, citric, dehydroacetic,
isocitric, L và D-lactic, L-malic và succinic có thể được
tiến hành để xác định từng axit.
Ngoài ra axit cũng có thể được phát hiện bằng cách
sử dụng:
phương pháp sắc ký lớp mỏng (Tijan ...
1
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
TIỂU LUẬN
PHỤ GIA THỰC PHẨM
Đề tài: “Tác nhân điều khiển pH và các chất tạo vị chua
Giảng viên hướng dẫn: GVC.TS. TRẦN THỊ LAN HƯƠNG
Nhóm SVTH: Nhóm 4
HÀ NỘI, 9 - 2012
Tiểu luận : Phụ gia thực phẩm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận : Phụ gia thực phẩm - Người đăng: yeuduoinhoxsekhoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
67 Vietnamese
Tiểu luận : Phụ gia thực phẩm 9 10 810