Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu Luận Robot công nghiệp

Được đăng lên bởi qvtruong
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 901 lần   |   Lượt tải: 2 lần
1

PHẦN 1:
XÂY DỰNG CẤU TRÚC ĐỘNG HỌC
Để xây dựng cấu trúc động học robot, ta thực hiện các nội dung sau:
- Xác định cấu trúc động học robot: Vẽ sơ đồ động học, tính số bậc tự do.
- Thiết lập mô hình toán học.
- Lựa chọn các tham số động học khi tính toán số.

1.1

Vẽ sơ đồ động học, tính số bậc tự do.
Đây là robot 3 khâu với cấu hình RRR
Số bậc tự do của robot được xác định như sau:

Trong đó:
f - bậc tự do của cơ cấu
fi - số bậc tự do chuyển động cho phép của khớp i
k - số khớp của cơ hệ,
n - số khâu động của cơ hệ

2

λ - số bậc tự do của không gian cơ cấu thực hiện chuyển động
fc - số ràng buộc thừa
fp - số bậc tự do thừa
Cụ thể trong mô hình robot ta có: f = 3 ( robot có 3 bậc tự do ).
1.2


Xây dựng các hệ tọa độ khảo sát
Cơ sở lý thuyết

Việc gắn hệ tọa độ có vai trò rất quan trọng khi thiết lập hệ phương trình động
học của robot.
Qui tắc thiết lập hệ tọa độ Denavit-Hartenberg có thể được tóm lược như sau:
1.

Từ khấu đế - gốc, khâu và khớp được đánh số liên tiếp. Gốc được xem là

khâu 0, khâu cuối là khâu tác động cuối. Ngoại trừ gốc và khâu cuối, các khâu
còn lại đều bao gồm hai khớp. Khớp thứ i liên kết khâu thứ i với khâu i-1.

2. Dựng đường vuông góc chung giữa các trục của 2 khớp kề nhau. Ngoại trừ
gốc và khâu cuối, trục mỗi khớp (i) đều gắn với 2 đường vuông góc chung, với
trục khớp động thứ (i-1) và trục khớp động thứ (i +1).

3

3. Thiết lập hệ tọa độ gốc, ví dụ z0 dọc theo trục khớp động thứ nhất, x0 được
chọn vuông góc với z0,, trục y0 được xác định theo qui tắc bàn tay phải.
4. Thiết lập hệ tọa độ bàn kẹp khâu thứ n thỏa mãn x n vuông góc với trục khớp
liền trước. Trục zn được chọn là hướng tiếp cận của khâu cuối.
5.Gắn các hệ tọa độ Đề các tại khớp cuối của tất cả các khâu như sau:
- Trục zi được chọn dọc theo hướng trục khớp động thứ (i+1),
- Trục xi được chọn dọc theo đường vuông góc chung giữa hai trục zi-1 và zi ,
hướng từ zi-1 sang zi .Nếu các trục này song song, xi có thể chọn là bất kì đường
vuông góc chung của 2 trục. Trong trường hợp 2 trục cắt nhau, gốc được chọn
tại giao điểm và hướng trục xi được xác định qua tích hữu hướng zi-1 x zi,
- Trục yi được xác định theo qui tắc bàn tay phải.
6. Xác định các thông số của khâu và các biến khớp ai, αi, θi, di,
Có n+1 hệ tọa độ cho một tay máy n bậc tự do.Tuy nhiên, nếu các hệ qui
chiếu bổ sung được xác định, chúng có thể liên hệ với một trong các hệ tọa độ
trên bởi ma trận chuyển đổi. Chú ý rằng John Craig theo quan niệm khác; ông
gắn hệ tọa ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu Luận Robot công nghiệp - Người đăng: qvtruong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Tiểu Luận Robot công nghiệp 9 10 634