Ktl-icon-tai-lieu

tiểu luận và dung sai lắp ghép chương 4

Được đăng lên bởi Love Ngok Xit
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 899 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Chương 4: DUNG SAI CÁC MỐI GHÉP THÔNG DỤNG
Phần 2: Công Thức
1. Ký hiệu của mối ghép then bằng:
Chương 4: DUNG SAI CÁC MI GHÉP THÔNG DNG
Phn 2:ng Thc
1. Ký hiu ca mi ghép then bng:




Hoc





2. Ký hiu mi ghép then hoa:
Định tâm theo kích thước D:   
Định tâm theo kích thước d:  
Định tâm theo kích thước b:  
3. Ký hiu mi ghép ren:
Ký hiu dang sai ren khác với dung sai kích thước tr trơn, trong đó CCX đặt trưc
MDS
Ví d:
Ký hiu dung sai ren đai c: M 14 x 2 6H.7H
Ký hiu dung sai ren boulon ( vít ): M 14 x 2 6e.6g
Ký hiu dung sai lp ren:   


Phn 3 : Câu hi ôn tp
u 1 :
+ lăn là b phận máy được chế to hoàn chnh, theo các cp cnh xác kc
nhau. TCVN 1484 85 quy đnh 5 cp cnh xác chế to là: cp 0, 6, 5, 4, 2.
Trong chế to máy thường s dng lăn cp chính xác 0 và 6 . Trong trường hp
cn đ chính xác quay cao, và s vòng quay ln thì s dng cp cnh
xác 5 và 4.
Ví d 6 - 205 tc là cp chính xác 6, S hiu là 205.
+ Đối vi vòng quay thì ti trng lần lưt c dng lên khắp đường lăn của vòng
lăn lp li sau mi chu k quay ca vòng. Ta nói vòng chu ti chu k
Đối vi vòng chu ti cc b và dao đng, thường chn kiu lắp có đ h đ i
c đng ca va đp chn đng, vòng lăn b xê dch, thay đi min chu lc
làm cho lăn mòn đu n,ng cao đ bn ca ổ. Độ i ca kiu lp này đưc
chn tùy thuc vào cường đ ti trng P
r
tiểu luận và dung sai lắp ghép chương 4 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tiểu luận và dung sai lắp ghép chương 4 - Người đăng: Love Ngok Xit
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
tiểu luận và dung sai lắp ghép chương 4 9 10 751