Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận xử lý nước mặt làm nước cấp sinh hoạt

Được đăng lên bởi Tiến Thăng Nguyễn
Số trang: 60 trang   |   Lượt xem: 636 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Đại học quốc gia Hà Nội
Trường Đại học khoa học tự nhiên
Khoa Môi trường
---------------

Tiểu luận
Xử lý nước mặt
làm nước cấp sinh hoạt

Giáo viên hướng dẫn : PGS.TS Trịnh Thị Thanh
Sinh viên thực hiện : Nhóm 3
Nguyễn Thị Lý
Nguyễn Quang Nam
Đinh Thị Nga
Phan Thị Quỳnh Nga
Nguyễn Thị Hồng Nhung
Phạm Thị Nhung
Lê Thị Phương
Lớp: K49 Công nghệ Môi trường

Hà Nội -2007
0

Tổng quan
I. Nhu cầu sử dụng nước ở Việt Nam
Nước là nhu cầu thiết yếu cho mọi sinh vật, đóng vai trò đặc biệt trong việc
điều hoà khí hậu và cho sự sống trên trái đất. Hàng ngày cơ thể con người cần 3
-10l nuớc cho các hoạt động sống, luợng nước này đi vào cơ thể qua con đường
thức ăn, nước uống để thực hiện các quá trình trao đổi chất và trao đổi năng lượng,
sau đó thải ra ngoài theo con đường bài tiết. Ngoài ra con người còn sử dụng nuớc
cho các hoạt động khác như tắm, rửa,…
Nước ta hiện nay nhu cầu sử dụng nước ngày càng tăng do sự phát triển dân
số và mức sống ngày càng tăng. Tuỳ thuộc vào mức sống của người dân và tuỳ
từng vùng mà nhu cầu sử dụng nước là khác nhau, định mức cấp nước cho dân đô
thị là 150 L/người.ngày, cho khu vực nông thôn là 40 – 70 L/người.ngày.
Nguồn nước cung cấp cho nước sinh hoạt ở nước ta chủ yếu là nguồn nước
mặt, được lấy từ các sông hồ, sau khi qua xử lý sẽ dẫn đến các hộ dân. Hiện nay,
hơn 60 % tổng công suất các trạm cấp nước tại các đô thị và khu công nghiệp trên
cả nước dùng nguồn nước mặt với tổng lượng nước khoảng 3 triệu m 3/ ngày.đêm,
con số này còn tăng lên nhiều trong những năm tới nhằm cung cấp cho các đô thị
và khu công nghiệp ngày càng mở rộng và phát triển.
Dự kiến 50 năm nữa nuớc ta sẽ rơi vào tình trạng thiếu nước trầm trọng. Sự
biến đổi của khí hậu toàn cầu sẽ dẫn đến sự suy giảm của nguồn nuớc. Các kết quả
nghiên cứu gần đây ở việt Nam cho thấy tổng lượng nuớc mặt của nuớc ta vao năm
2025 chỉ bằng khảng 96 %, đến năm 2070 xuống còn khoảng 90 % và năm 2100
con khoảng 86 % so với hiện nay. Với tốc độ phát triển dân số như hiện nay thì dên
2025 lượng nước mặt tính bình quân đầu nguời ở nứơc ta chỉ đạt khoảng 2.830
m3/người.năm. Tính cả luợng nuớc từ bên ngoài chảy vào thì bình quân đạt 7.660
m3 người.năm.
Tài nguyên nước tại Việt Nam phân bố không đều giữa các vùng. Trên 60%
nguồn nước tập trụng ở đồng bằng sông Hồng (lưu vực sông Mê Kông) trong khi
1

toàn phần lãnh thổ còn lại chỉ có gần 40% lượng nuớc nhưng lại chiếm 80% dân số
cả nước và trên 90% khối lượng hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ. Đặc biệt
các địa phương vùng miền Đông N...
Đại học quốc gia Hà Nội
Trường Đại học khoa học tự nhiên
Khoa Môi trường
---------------
Tiểu luận
Xử lý nước mặt
Xử lý nước mặt
làm nước cấp sinh hoạt
làm nước cấp sinh hoạt
Giáo viên hướng dẫn : PGS.TS Trnh Th Thanh
Sinh viên thực hiện : Nhóm 3
Nguyễn Thị Lý
Nguyễn Quang Nam
Đinh Thị Nga
Phan Thị Quỳnh Nga
Nguyễn Thị Hồng Nhung
Phạm Thị Nhung
Lê Thị Phương
Lớp: K49 Công nghệ Môi trường
Hà Nội -2007
0
Tiểu luận xử lý nước mặt làm nước cấp sinh hoạt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận xử lý nước mặt làm nước cấp sinh hoạt - Người đăng: Tiến Thăng Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
60 Vietnamese
Tiểu luận xử lý nước mặt làm nước cấp sinh hoạt 9 10 187