Ktl-icon-tai-lieu

Tìm hiểu cấu tạo và nguyên lý hoạt động của Tuabin hơi tàu thủy

Được đăng lên bởi lechimuoi242
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 864 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Luận văn
TÌM HIỂU CẤU TẠO VÀ
NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG
CỦA TUABIN HƠI TÀU THỦY

1

LỜI NÓI ĐẦU.

-Môn học “ TRANG BỊ ĐỘNG LỰC “đã giúp Sinh Viên ngành
Kỹ Thuật của trường ĐẠI HỌC NHA TRANG nói chung và đặc
biệt là ngành Máy những kiến thức cơ bản về thiết bị năng lượng
Tàu Thủy cũng như cung cấp cho Sinh Viên cơ sở cho việc
nghiên cứu , chuyên sâu sau này.
-Để môn học đạt hiệu quả cao hơn thầy giáo – giảng viên của
chúng tôi Thạc Sỹ Nguyễn Đình Long đã đưa ra những đề tài nhỏ
cho từng nhóm sinh viên lựa chọn nghiên cứu , thảo luận và báo
cáo . Nhằm nâng cao kỹ năng , sáng tạo và phong cách làm việc
theo khoa học cho sinh viên . Giúp sinh viên khắc sâu phần kiến
thức của đề tàimà mính đảm nhiệm .
-Thông qua sự giảng dạy , hướng dẫn cua thầy giáo và trình độ
nhận thức , tiếp thu tôi quyết định chọn đề tài : “CẤU TẠO VÀ
NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA TUABIN HƠI TRÊN TÀU
THỦY “ để nghiên cứu , thảo luận , báo cáo.

Nha Trang, ngày 20 tháng 12 năm 2009.

THIẾT BỊ NĂNG LƯỢNG TUABIN HƠI
2

1- Đặc điểm thiết bị năng lượng tuabin hơi:
- Động cơ chính là tuabin hơi. Ở đó, môi chất công tác tuần hoàn không
ngừng theo vòng kín, và có sự thay đổi trạng thái.
- Ngoài những đặc điểm chung của thiết bị tuabin, thiết bị tuabin hơi có các
đặc điểm riêng sau:
+ Môi chất công tác là hơi nước nên trong thành phần của thiết bị có nồi hơi,
thiết bị ngưng
+ Nhiệt độ của chu trình thấp, do đó hiệu suất nhiệt thấp.
+ Muốn tận dụng nhiệt được tốt cần có thiết bị ngưng tụ.
+ Sự trao đổi nhiệt giữa khí lò và nước cùng với hơi nước bị hạn chế bởi
ứng suất nhiệt xuất hiện ở vật liệu chế tạo.
+ Thiết bị động lực cần có thiết bị dự trữ nước, vận chuyển và các thiết bị
phụ khác phức tạp
+ Kích thước và khối lượng lớn.
+ Nồi hơi phải đốt liên tục, hơi nước có áp suất và nhiệt độ cao, rất nguy
hiểm cho người vận hành.
+ Thời gian chuẩn bị khởi động thiết bị dài, do đó tính cơ động của tàu thấp.
2- Sơ đồ nguyên lý thiết bị năng lượng tuabun hơi:
-Nước trong nồi hơi nhận nhiệt từ khí lò biến thành hơi bão hòa, rồi hơi quá
nhiệt trong bộ sấy hơi.
-Hơi sấy có thông số cao được đưa đến tuabin.Tại đây, hơi được bố trí để
giãn nở sinh công.
-Hơi nước ra khỏi tuabin được đưa đến bình ngưng để ngưng tụ thành nước.
-Nước sau khi ngưng tụ được bơm cấp trở lại nồi hơi để thực hiện vòng tuần
hoàn tiếp theo.

3

4

3- Các bộ phận hợp thành của TBNL tuabin hơi
-Thiết bị tuabin hơi bao gồm nồi hơi, tuabin hơi, thiết bị ngưng tụ, bơm cấp
và các thiết bị phụ khác.

b)
Hình 1- Nồi hơi
a) Cấu tạo; b) Hình dạng nồi hơi

...
Luận văn
TÌM HIỂU CẤU TẠO VÀ
NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG
CỦA TUABIN HƠI TÀU THỦY
1
Tìm hiểu cấu tạo và nguyên lý hoạt động của Tuabin hơi tàu thủy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tìm hiểu cấu tạo và nguyên lý hoạt động của Tuabin hơi tàu thủy - Người đăng: lechimuoi242
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Tìm hiểu cấu tạo và nguyên lý hoạt động của Tuabin hơi tàu thủy 9 10 636