Ktl-icon-tai-lieu

Tìm hiểu công đoạn sản xuất si-ro trắng trong sản xuất nước giải khát

Được đăng lên bởi Thao Hoang
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 12986 lần   |   Lượt tải: 36 lần
Trường Đại Học Công Nghiệp
Thực Phẩm Tp. Hồ Chí Minh

ĐỀ TÀI: Tìm hiểu công đoạn sản xuất si-ro
trắng trong sản xuất nước giải khát.
GVGD: Đỗ Vĩnh Long
Thành viên nhóm 06:

Nguyễn Đức Cần
3005100054
Đặng Thiên Hương 3005100278
Trần Yến Nhi
3005100514

Tổng quan về siro
Nội
dung
tìm
hiểu

Phương pháp nấu siro
trắng (siro đường)
Cách kiểm tra chất
lượng siro

●

I.
Tổng
quan
về
siro

1. Khái niệm siro trắng

SI-RO TRẮNG
H2O + ĐƯỜNG
(SI-RO ĐƯỜNG)
Xúc tác acid hoặc Enzym
T0

2. Mục đích

I.
Tổng
quan
về
siro

 Chuyển nguyên liệu đường từ trạng thái
không tan thành trạng thái hòa tan.
Thu được sản phẩm đồng nhất.
Lấy đi những tạp chất có trong nguyên
liệu đường.

3. Yêu cầu

I.
Tổng
quan
về
siro

 Số lượng siro nấu phải nhiều hơn số siro
cần dùng.
 Để siro có thể sử dụng trong 1,2 ngày, siro
phải đậm đặc trên 320Bé (thường từ 35360Bé) và ở nhiệt độ≥850C.

4. Bảo quản siro

I.
Tổng
quan
về
siro

 Trong các thiết bị hình trụ đứng bằng thép
không rỉ. Các thiết bị này được đặt trong
phòng cách ly nhằm hạn chế sự tái nhiễm vi
sinh vật vào siro.
Nồng độ siro đường trong siro càng cao thì
thời gian bảo quản siro sẽ càng dài, nếu quá
cao
Hiện tượng tái kết tinh đường và làm
giảm độ đồng nhất của siro.

1. Siro đường saccharose

Quy trình sản xuất
II.
Phương
pháp
nấu
siro
trắng
( siro
đường)

Đường

Nấu

Lọc

Làm
nguội

Siro trắng
(siro
đường)

1. Siro đường saccharose
II.
Phương
pháp
nấu
siro
trắng
( siro
đường)

Chuẩn bị nguyên liệu:
Ví dụ: Cần 5m3 si-ro đường saccharose có
nồng độ 65 % khối lượng. Thì ta có:
 Khối lượng riêng của si-ro saccharose 65
% là 1,3190kg/l. Vậy khối lượng 5m3 si-ro
là: 5000 × 1,3190 =6595 kg.
 Hàm lượng saccharose cần để nấu si-ro là:
0,65 × 6595 =4286,75 kg.

1. Siro đường saccharose

II.
Phương
pháp
nấu
siro
trắng
( siro
đường)

Chuẩn bị nguyên liệu:
 Saccharose công nghiệp có chứa một lượng
ẩm và các tạp chất như tro, chất màu… giả
sử hàm lượng saccharose trong nguyên liệu
đường ban đầu là 99,8 %. Thì hàm lượng
đường cần sử dụng cho quá trình nấu si-ro
là: 4286,75 ÷ 0,998 = 4295,34 kg.
 Lượng nước cần để nấu si-ro là: 6595 –
4295,34 = 2299,66 kg.
 Trong quá trình nấu si-ro, ước tính tổn thất
khoảng 2 – 5 %. Nếu giá trị tổn thất là 5%
thì lượng nước cần sử dụng trong quá trình
nấu si-ro là: 2299,66 × 1,05 = 2414,64 kg.

1. Siro đường saccharose
1.1. Nấu siro:

II.
Phương
pháp
nấu
siro
trắng
( siro
đường)

 Bơm nước vào trong thiết bị,
cho cánh khuấy hoạt động, mở hơi
nóng để gia nhiệt nước. Tiếp theo đổ
bột trợ lọc và...
ĐỀ TÀI: Tìm hiểu công đoạn sản xuất si-ro
trắng trong sản xuất nước giải khát.
GVGD: Đỗ Vĩnh Long
Thành viên nhóm 06:
Nguyễn Đức Cần 3005100054
Đặng Thiên Hương 3005100278
Trần Yến Nhi 3005100514
Trường Đại Học Công Nghiệp
Thực Phẩm Tp. Hồ Chí Minh
Tìm hiểu công đoạn sản xuất si-ro trắng trong sản xuất nước giải khát - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tìm hiểu công đoạn sản xuất si-ro trắng trong sản xuất nước giải khát - Người đăng: Thao Hoang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Tìm hiểu công đoạn sản xuất si-ro trắng trong sản xuất nước giải khát 9 10 962