Ktl-icon-tai-lieu

Tìm hiểu công nghệ sản xuất cao su Polybutadien

Được đăng lên bởi Thuong Pham Py
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 894 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Công nghệ sản xuất cao su butadien
October 20, 2011

ĐỒ ÁN

MÔN HỌC

Chủ
đề:
nghệ sản xuất
Polybutadien

Tìm
cao

hiểu

công
su

Trình độ đào
: Đại học
Hệ đào tạo
: Chính quy
Chuyên
: Lọc-Hóa

tạo

nghành
Dầu

Khóa học
: 2007-2012
Giảng viên hướng dẫn : Thạc sỹ NGUYỄN THỊ LINH
Nhóm sinh viên thực hiện: Nhóm 7

LỜI CẢM ƠN
Để hoàn thành được bản đồ án này trước tiên tôi xin chân thành
cảm ơn thạc sỹ Nguyễn Thị Linh đã tận tình hướng dẫn và giảng dạy
chúng tôi trong quá trinh thực hiện đồ án.
Tôi xin chân thành cảm ơn các bạn trong tổ đã cùng nhau hợp tác
thực hiện bản đồ án này, cùng với sự giúp đỡ tận tình của các bạn trong
tập thể lớp Lọc Hóa Dầu-K52.

Page 1

Công nghệ sản xuất cao su butadien
October 20, 2011

MỞ ĐẦU
Ngày nay, những vật liệu được sản xuấ từ cao su chiếm một thị phần rất lớn trên thế
giới đâu cũng cần đến cao su nhưng cây cao su chỉ thích hợp sinh trưởng ở vùng nhiệt đới.
Hơn thế nữa cây cao su sinh trưởng khá chậm, sản lượng cũng không thỏa mãn hết nhu cầu
của con người và con ngườ đã nghĩ ra cách chế tạo cao su nhân tạo. Những năm 20 của thế kỷ
XIX, Faraday và những người khác biết rằng phân tử cao su có liên quan đến iso valeryldien,
đã mở ra cánh cửa đi đến con đường tổng hợp cao su. Nhưng để kết nối các phân tử iso
valeryldien cần có các biện pháp riêng đặc thù. Đến năm 1909, Mendeleep đã dùng butadien
làm nguyên liệu trùng hợp cao su và thu được một loại cao su có tính chất như cao su thiên
nhiên gọi là polybutadien. Đó là cao su tổng hợp nhân tạo có khả năng thay thế cho cao su
thiên nhiên nhưng giá thành cao su polybutadien lúc bấy giờ còn quá đắt. Năm 1926,
Mendeleep dùng cồn chế tạo butadien và dùng butadien tổng hợp nên cao su butan natri (gọi
tắt là cao su Buna ). Những năm sau đó một loạt các thí nghiệm nghiên cứu về cao su nhân
tạo bắt đầu phát triển mạnh và dần áp dụng vào đời sống.
Cho đến ngày nay, công việc nghiên cứu và pháp trỉển ngành công nghiệp sản xuất các
loại cao su tổng hợp nói chung và cao su polybutadien nói riêng vẫn được các nước trên thế
giới quan tâm rất lớn. Vì những tính năng và khả năng ứng dụng rông rãi của loại vật liệu này.
Chính vì vậy việc nghiên cứu lại các quá trình tổng hợp cao su nói chung và cao su
polybutadien nói riêng theo nhóm em là cực kỳ hữu ích, vì chỉ có lắm bắt được xu thế sản
xuất hiện đại thì chưa đủ ta phải hiểu được 1 phần lịch sử tổng hợp của chính vật liệu đó. Vì
thế theo nhóm em việc tìm hiểu công nghệ sản xuất cao su butadien là rất bổ ích cho những
sinh viên chuẩn bị ra trườ...
ng nghệ sản xuất cao su butadien
October 20, 2011
ĐỒ ÁN MÔN HỌC
Chủ đề: Tìm hiểu công
nghệ sản xuất cao su
Polybutadien
Trình độ đào
tạo : Đại học
Hệ đào tạo
: Chính quy
Chuyên
nghành : Lọc-Hóa
Dầu
Khóa học : 2007-2012
Giảng viên hướng dẫn : Thạc sỹ NGUYỄN THỊ LINH
Nhóm sinh viên thực hiện: Nhóm 7
LỜI CẢM ƠN
Để hoàn thành được bản đồ án này trước tiên tôi xin chân thành
cảm ơn thạc sỹ Nguyễn Thị Linh đã tận tình hướng dẫn giảng dạy
chúng tôi trong quá trinh thực hiện đồ án.
i xin chân thành cảm ơn các bạn trong tổ đã cùng nhau hợp tác
thực hiện bản đồ án này, cùng với sự giúp đỡ tận tình của các bạn trong
tập thể lớp Lọc Hóa Dầu-K52.
Page 1
Tìm hiểu công nghệ sản xuất cao su Polybutadien - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tìm hiểu công nghệ sản xuất cao su Polybutadien - Người đăng: Thuong Pham Py
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Tìm hiểu công nghệ sản xuất cao su Polybutadien 9 10 966