Ktl-icon-tai-lieu

Tìm hiểu nguyên tắc gia nhiệt bằng sóng hồng ngoại và ví dụ

Được đăng lên bởi daimavuong66-gmail-com
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 1629 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Tìm hiểu nguyên tắc gia nhiệt bằng sóng hồng ngoại và ví dụ minh họa

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM MÁY VÀ THIẾT BỊ
TIỂU LUẬN

KỸ THUẬT THỰC PHẨM 2
ĐỀ TÀI:

TÌM HIỂU NGUYÊN TẮC GIA NHIỆT BẰNG SÓNG
HỒNG NGOẠI VÀ MỘT SỐ VÍ DỤ MINH HỌA

GVHD: Ths. Trần Hoài Đức
Lớp: DHTP5. Nhóm 2
SVTH:

MSSV

Nguyễn Đỗ Hà Giang

09076841

Trần Thị Mỹ Hạnh

09202211

Lưu Văn Tấn Mạnh

09083631

Nguyễn Thị Bích Tuyền

09207021

Tp. Hồ Chí Minh, tháng 3 năm 2011
1

Tìm hiểu nguyên tắc gia nhiệt bằng sóng hồng ngoại và ví dụ minh họa

MỤC LỤC
2.2.2 Thiết bị.......................................................................................................................14
2.2.3 Ứng dụng...................................................................................................................16
2.2.3.1 Tiệt trùng.............................................................................................................16
2.2.3.2 Giảm tác nhân gây bệnh....................................................................................16
2.2.3.4 Kéo dài thời hạn sử dụng...................................................................................17
2.2.3.5 Kiểm soát sự chín...............................................................................................17
2.2.3.6 Dinh dưỡng và cảm quan...................................................................................18
III. KẾT LUẬN................................................................................................................................19
IV.TÀI LIỆU THAM KHẢO.............................................................................................................20

I.

LỜI NÓI ĐẦU

Trong công nghiệp hóa chất và thực phẩm, đa số các quá trình chỉ xảy ra theo
một chiều hướng nhất định ở một điều kiện công nghệ nhất định ở một điều kiện công
nghệ nhất định để đạt một kết quả tối ưu. Trong điều kiện công nghệ thường lien quan
đến các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình mà ở đó nhiệt độ là một thông số thường ảnh
hưởng đến hầu hết các quá trình. Do đó các quá trình cần tiến hành ở điều kiện nhiệt độ
xác định thì kết quả của quá trình mới đảm bảo được điều kiện nhiệt độ của quá trình
theo yêu cầu công nghệ, trong công nghiệp thường tiên hành các quá trình đun nóng, làm
nguội…nghĩa là ta phải cung cấp hoặc giải phóng bớt năng lượng để giữ nhiệt độ không
đổi. Bản chất các quá trình đó chính là truyền nhiệt
Và quá trình truyền nhiệt là quá trình một chiều, đó là nh...
Tìm hi u nguyên t c gia nhi t b ng sóng h ng ngo i và ví d minh h a
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM MÁY VÀ THIẾT BỊ
TIỂU LUẬN
KỸ THUẬT THỰC PHẨM 2
ĐỀ TÀI:
TÌM HIỂU NGUYÊN TẮC GIA NHIỆT BẰNG SÓNG
HỒNG NGOẠI VÀ MỘT SỐ VÍ DỤ MINH HỌA
GVHD: Ths. Trần Hoài Đức
Lớp: DHTP5. Nhóm 2
SVTH: MSSV
Nguyễn Đỗ Hà Giang 09076841
Trần Thị Mỹ Hạnh 09202211
Lưu Văn Tấn Mạnh 09083631
Nguyễn Thị Bích Tuyền 09207021
Tp. Hồ Chí Minh, tháng 3 năm 2011
1
Tìm hiểu nguyên tắc gia nhiệt bằng sóng hồng ngoại và ví dụ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tìm hiểu nguyên tắc gia nhiệt bằng sóng hồng ngoại và ví dụ - Người đăng: daimavuong66-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Tìm hiểu nguyên tắc gia nhiệt bằng sóng hồng ngoại và ví dụ 9 10 664