Ktl-icon-tai-lieu

Tìm hiểu PIC16F877a và một số PIC khác

Được đăng lên bởi hainguyen9x4
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 1184 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Báo cáo tìm hiểu
I.

Tìm hiểu chung về PIC

1. PIC-Programable Intelligent Computer
Máy tính thông minh khả trình do hãng Genenral Instrument đầu tiên đặt tên cho vi điều khiển
của họ.
2. Lý do nghiên cứu và ứng dụng PIC
PIC là họ vi điều khiển dễ dàng tìm thấy ở Việt Nam, giá thành không quá đắt và nó có đủ tính
năng của 1 vi điều khiển để hoạt động độc lập bổ sung và mở rọng kiến thức về họ vi điều khiển
truyền thống 8051.
3.Kiến trúc của PIC về cấu trúc bộ nhớ dữ liệu và bộ nhớ chương trình:
-Kiến trúc Von Neuman:
Cấu trúc này thì bộ nhớ dữ liệu và bộ nhớ
chương trình cùng nằm trên 1 vùng nhớ
+Ưu điểm: ta có thể linh hoạt tổ chức 2 bộ
nhớ dữ liệu và chương trình
+Khuyết: Yêu cần xử lý của CPU là rất cao
=>Không phù hợp với 1 cấu trúc của VDK
do cấu trúc đó cùng 1 lúc CPU chỉ có thể
tương tác với 1 bộ nhớ.
*VDK có cấu trúc này gọi là
CISC(Complex Instruction Set Computer)VDK có tập lệnh phúc tạp
-Kiến trúc Harvard
Cấu trúc này có bộ nhớ dữ liệu và bộ nhớ
chương trình nằm riêng biệt trên hai vùng
nhớ khác nhau
=>CPU có thể tương tác với cả 2 bộ nhớ
cùng lúc được giúp cải thiện tốc độ
+Tập lệnh trong kiến trúc có thể tối ưu tùy ý
không phụ thuộc vào cấu trúc dữ liệu
*VDK có cấu trúc này gọi là
RISC(Reduced Instruction Set

Computer)VDK có tập lệnh rút gọn
4.Các dòng PIC
*Các kí hiệu của VDK:
-PIC12xxxx: có độ dài lệnh 12bit
-PIC16xxxx: có đọ dài lệnh 14 bit
-PIC18xxxx: có độ dài lệnh 16 bit
* Các chữ cái sau:
-C: PIC có bộ nhớ EEPROM(PIC16C84) là bộ nhớ được xóa và ghi lại theo khối gồm nhiều vị
trí có giá thành cao
-F: PIC có bộ nhớ Flash là bộ nhớ có thể xóa và ghi lại bằng điện giá thành thấp
-LF/LV: PIC có bộ nhớ hoạt động ở điện áp thấp
-Hai loại nhớ Flash và EEPROM đều không mất dữ liệu khi mất điện, ghi xóa nhiều lần nhanh
cho đọc và chậm ghi/xóa
5.Một số loại PIC thông dụng
-PIC16F877A
-PIC18F26K20
-PIC18F46K20

II.Tìm hiểu PIC16F877A

1.Thông số VDK:
-Đây là VDK thuộc họ PIC16Fxxxx có 35 lệnh độ dài lệnh là 14bit
-Mỗi lệnh đều được thực thi trong một chu kì xung clock
-Tốc độ hoạt động tối đa cho phép là 20MHz với 1 chu kì lệnh là 200ns
-Với bộ nhớ chương trình 8K Flash ROM
-Bộ nhớ dữ liệu 368byte RAM
-Bộ nhớ dữ liệu EEPROM với dung lượng 256byte
-Số PORT I/O(Input/Output) là 5 với 33 pin(chân) I/O
*Các đặc tính ngoại vi bao gồm các khối chức năng sau:
-Timer0: bộ đếm 8 bit với bộ chia tần số 8bit
-Timer1:Bộ đếm 16bit với bộ chia tần số, có thể thực hiện đếm dựa vào xung clock ngoại vi ngay
khi vi điều khiển hoạt động ở chế độ sheep
-Timer2:bộ đ...
Báo cáo tìm hiểu
I. Tìm hiểu chung về PIC
1. PIC-Programable Intelligent Computer
Máy tính thông minh khả trình do hãng Genenral Instrument đầu tiên đặt tên cho vi điều khiển
của họ.
2. Lý do nghiên cứu và ứng dụng PIC
PIC là họ vi điều khiển dễ dàng tìm thấy ở Việt Nam, giá thành không quá đắt và nó có đủ tính
năng của 1 vi điều khiển để hoạt động độc lập bổ sung và mở rọng kiến thức về họ vi điều khiển
truyền thống 8051.
3.Kiến trúc của PIC về cấu trúc bộ nhớ dữ liệu và bộ nhớ chương trình:
-Kiến trúc Von Neuman:
Cấu trúc này thì bộ nhớ dữ liệu và bộ nhớ
chương trình cùng nằm trên 1 vùng nhớ
+Ưu điểm: ta có thể linh hoạt tổ chức 2 bộ
nhớ dữ liệu và chương trình
+Khuyết: Yêu cần xử lý của CPU là rất cao
=>Không phù hợp với 1 cấu trúc của VDK
do cấu trúc đó cùng 1 lúc CPU chỉ có thể
tương tác với 1 bộ nhớ.
*VDK có cấu trúc này gọi là
CISC(Complex Instruction Set Computer)-
VDK có tập lệnh phúc tạp
-Kiến trúc Harvard
Cấu trúc này có bộ nhớ dữ liệu và bộ nhớ
chương trình nằm riêng biệt trên hai vùng
nhớ khác nhau
=>CPU có thể tương tác với cả 2 bộ nhớ
cùng lúc được giúp cải thiện tốc độ
+Tập lệnh trong kiến trúc có thể tối ưu tùy ý
không phụ thuộc vào cấu trúc dữ liệu
*VDK có cấu trúc này gọi là
RISC(Reduced Instruction Set
Tìm hiểu PIC16F877a và một số PIC khác - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tìm hiểu PIC16F877a và một số PIC khác - Người đăng: hainguyen9x4
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Tìm hiểu PIC16F877a và một số PIC khác 9 10 33