Ktl-icon-tai-lieu

tìm hiểu quy trình công nghệ sản xuất mì ăn liền

Được đăng lên bởi ngoclieu-hathi
Số trang: 44 trang   |   Lượt xem: 1836 lần   |   Lượt tải: 5 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG
KHOA KHOA HỌC – NÔNG NGHIỆP

Đề tài

TÌM HIỂU CÔNG NGHỆ
SẢN XUẤT MÌ ĂN LIỀN

GVHD THS VƯƠNG BẢO THY
Lớp: CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM _ NHÓM 1

Vĩnh Long - 2014

GVHD: TS. Vương Bảo Thy

Công nghệ sản xuất mì ăn liền

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG
KHOA KHOA HỌC – NÔNG NGHIỆP

Đề tài báo cáo:

TÌM HIỂU CÔNG NGHỆ
SẢN XUẤT MÌ ĂN LIỀN
GVHD THS VƯƠNG BẢO THY
Nhóm thực hiện
MSSV
Hà Thị Ngọc Liễu
0521132002
Nguyễn Văn Nhu
0521132061
Nguyễn Trường Xuân
0521132041
Võ Thị Minh Thư
0521132067
Trần Minh Trí
0521132059

2

GVHD: TS. Vương Bảo Thy

Công nghệ sản xuất mì ăn liền

MỤC LỤC
T
rang
Chương I: TỔNG QUAN VỀ MÌ ĂN LIỀN.............................................
I. Giới thiệu về mì...................................................................................... 3
1. Giới thiệu chung.......................................................................................
2. Phân loại và đặc điểm chung....................................................................
II. Nguyên liệu.............................................................................................
1. Nguyên liệu chính.....................................................................................
2. Nguyên liệu phụ........................................................................................
3. Gia vị – Phụ gia......................................................................................11
Chương II: QUY TRÌNH SẢN XUẤT MÌ ĂN LIỀN............................14
I. Quy trình sản xuất...............................................................................14
II. Thuyết minh quy trình........................................................................17
1. Chuẩn bị nguyên liệu..............................................................................17
2. Trộn bột..................................................................................................19
3. Cán bột....................................................................................................22
4. Cắt sợi- Tạo bông...................................................................................25
5. Hấp chín..................................................................................................26
6. Quạt ráo..................................................................................................28
7. Cắt định lượng.............................................................................
Vĩnh Long - 2014
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG
KHOA KHOA HỌC – NÔNG NGHIỆP
Đề tài
TÌM HIỂU CÔNG NGHỆ
SẢN XUẤT MÌ ĂN LIỀN
GVHD THS VƯƠNG BẢO THY
Lớp: CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM _ NHÓM 1
tìm hiểu quy trình công nghệ sản xuất mì ăn liền - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tìm hiểu quy trình công nghệ sản xuất mì ăn liền - Người đăng: ngoclieu-hathi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
44 Vietnamese
tìm hiểu quy trình công nghệ sản xuất mì ăn liền 9 10 766