Ktl-icon-tai-lieu

Tìm Hiểu Quy Trình Sản Xuất Chocolate Đen

Được đăng lên bởi Liên Nguyễn
Số trang: 55 trang   |   Lượt xem: 439 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HỒ CHÍ MINH

KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
--------------------

BÁO CÁO
ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM
ĐỀ TÀI: TÌM HIỂU QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN
XUẤT CHOCOLATE ĐEN VỚI NĂNG SUẤT 300KG
THÀNH PHẨM/GIỜ

GVHD: NGUYỄN THỊ NGỌC HỢI
SVTH: NGUYỄN THỊ LIÊN
MSSV: 2005120450
LỚP: 03DHTP4

TP.HỒ CHÍ MINH, THÁNG 1/2016
i

LỜI CẢM ƠN
Qua đề tài đồ án “Tìm hiểu quy trình công nghệ sản xuất chocolate đen với năng
suất 300kg thành phẩm/giờ”. Em đã có một cái nhìn khái quát hơn về quy trình sản
xuất chocolate đen nói riêng cũng như quy trình sản xuất thực phẩm nói chung, biết
cách áp dụng các kiến thức đã được học qua các môn có liên quan và học hỏi thêm
nhiều điều bổ ích.
Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến cô Nguyễn Thị Ngọc Hợi – Giáo viên hướng
dẫn. Cô đã tận tình hướng dẫn, truyền đạt kiến thức và tạo mọi điều kiện thuận lợi để
em hoàn thành tốt đồ án này
Em xin kính chúc cô dồi dào sức khỏe và hạnh phúc!
Chân thành cảm ơn!
Nguyễn Thị Liên

i

MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN ...............................................................................................................i
MỤC LỤC ................................................................................................................... ii
DANH MỤC BẢNG ...................................................................................................iv
DANH MỤC HÌNH .....................................................................................................v
LỜI MỞ ĐẦU .............................................................................................................vi
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CHOCOLATE .....................................................1
1.1. Giới thiệu chung về Chocolate ............................................................................1
1.2. Nguồn gốc, xuất xứ của Chocolate .....................................................................1
1.3. Tình hình sản xuất chocolate trên thế giới và ở Việt Nam..................................2
1.4 . Phân loại Chocolate ........................................................................................... 6
1.5 . Các nhãn hiệu chocolate nổi tiếng .....................................................................7
1.6. Lợi ích của chocolate .......................................................................................... 8
1.6.1. Đối với sức khỏe ........................................................................................... 8
1.6....
i
B CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐI HC CÔNG NGHIP THC PHM TP.H CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGH THC PHM
--------------------
BÁO CÁO
ĐỒ ÁN CÔNG NGH CH BIN THC PHM
ĐỀ TÀI: TÌM HIU QUY TRÌNH CÔNG NGH SN
XUT CHOCOLATE ĐEN VỚI NĂNG SUẤT 300KG
THÀNH PHM/GI
GVHD: NGUYN TH NGC HI
SVTH: NGUYN TH LIÊN
MSSV: 2005120450
LP: 03DHTP4
TP.H CHÍ MINH, THÁNG 1/2016
Tìm Hiểu Quy Trình Sản Xuất Chocolate Đen - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tìm Hiểu Quy Trình Sản Xuất Chocolate Đen - Người đăng: Liên Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
55 Vietnamese
Tìm Hiểu Quy Trình Sản Xuất Chocolate Đen 9 10 126