Ktl-icon-tai-lieu

Tìm hiểu quy trình sản xuất nước giải khát theo pp chiết rót nóng

Được đăng lên bởi Abu Chimsim
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 1223 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TPHCM
-----

TÌM HIỂU QUY TRÌNH SẢN
XUẤT NƯỚC GIẢI KHÁT THEO
PHƯƠNG PHÁP CHIẾT RÓT
NÓNG
BỘ MÔN: CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT ĐỒ UỐNG
GVHD: TRẦN THỊ MAI ANH
ĐHTP8A
THÀNH VIÊN:
Nguyễn Thị Thúy Hằng
Thái Mỹ Duyên

TP Hồ Chí Minh, ngày 4 tháng 4 năm 2015

1

12026601
12010651

MỤC LỤC
I.

KHÁI NIỆM.....................................................................................................3

II. QUY TRÌNH CHUNG SẢN XUẤT TRÀ XANH..........................................4
1. Sơ đồ chung...................................................................................................4
2. Thuyết minh...................................................................................................5
2.1

Nấu syrup...................................................................................................5

2.2. Lọc..............................................................................................................6
2.3. Làm nguội..................................................................................................7
2.4.Diệt men......................................................................................................9
2.5.

Vò............................................................................................................9

2.6. Trích ly.....................................................................................................10
2.7. Lọc............................................................................................................11
2.8. Phối trộn...................................................................................................12
2.9. Tiệt trùng UHT........................................................................................12
2.10. Rót chai, đóng nắp.................................................................................13
III.

QUY TRÌNH CHIẾT RÓT NÓNG............................................................15

1.Quá trình chiết nóng nước giải khát................................................................15
2.Bảo quản hiệu ứng nhiệt của quá trình chiết nóng.........................................16
3.Bao bì cho các đồ uống chiết rót nóng............................................................18
4. Ưu điểm của quá trình chiết rót nóng............................................................19
5. Ảnh hưởng của chiết rót nóng đến chai pet...................................................19
6. Ch...
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TPHCM
------
1
TP Hồ Chí Minh, ngày 4 tháng 4 năm 2015
TÌM HIU QUY TRÌNH SN
XUT NƯỚC GII KHÁT THEO
PHƯƠNG PHÁP CHIT RÓT
NÓNG
BỘ MÔN: CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT ĐỒ UỐNG
GVHD: TRẦN THỊ MAI ANH
ĐHTP8A
THÀNH VIÊN:
Nguyễn Thị Thúy Hằng 12026601
Thái Mỹ Duyên 12010651
Tìm hiểu quy trình sản xuất nước giải khát theo pp chiết rót nóng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tìm hiểu quy trình sản xuất nước giải khát theo pp chiết rót nóng - Người đăng: Abu Chimsim
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Tìm hiểu quy trình sản xuất nước giải khát theo pp chiết rót nóng 9 10 227