Ktl-icon-tai-lieu

Tìm hiểu ứng dụng của Scada trong hệ thống điện

Được đăng lên bởi Tuấn Anh Phạm
Số trang: 44 trang   |   Lượt xem: 1019 lần   |   Lượt tải: 11 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
KHOA CÔNG NGHỆ

ĐỒ ÁN HỆ THỐNG ĐIỆN

TÌM HIỂU ỨNG DỤNG CỦA
SCADATRONG HỆ THỐNG ĐIỆN

CÁN BỘ HƯỚNG DẪN:

SINH VIÊN THỰC HIÊN:

Th.S Đào Minh Trung

Nguyễn Hữu Nguyên (MSSV:1111018)
Ngành: Kỹ thuật điện – khóa 37

Tháng 11/2014

Lời nói đầu

LỜI NÓI ĐẦU
Hệ thống điện bao gồm các nhà máy điệ, hệ thống truyền tải, lưới phân phối
và các phụ tải tiêu thụ điện. Chúng gắn bó với nhau thành một thể thống nhất, nếu
bị phá vỡ thì sẽ xảy ra những hậu quả nặng nề cho toàn hệ thống và gây ảnh hưởng
khoonng nhỏ đến nền kinh tế quốc dân. Do vậy đòi hỏi một sự quản lý, giám sat,
điều khiển vận hành an toàn, tin cậy cho toàn hệ thống.
Cùng với sự phát triển của hệ thống hiện đại có các thiết bị điện ứng dụng
công nghệ tân tiến thì vấn đề quản lý, giám sát, điều khiển vận hành hệ thống điện
cũng không ngừng phát triển với sự trợ giúp đắc lực của các thiết bị tự động, thiết bị
truyền tin và thiết bị điều khiển từ xa, các hệ thống giám sát điều khiển hệ thống
điện. Một trong các hệ thống trợ giúp đắc lực đó là hệ thống điều khiển giám sát thu
thập dữ liệu SCADA.
Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế, của quá trình công nghiệp
hoá-hiện đại hoá, các sản phẩm công nghệ yêu cầu phải tinh sảo, chất lượng, đáp
ứng được nhu cầu của người tiêu dùng. Để làm được điều đó người kỹ sư phải
không ngừng nghiên cứu, tìm hiểu, nắm bắt sự phát triển của xã hội.Trong học kỳ
này em được giao tìm hiểu ứng dụng cúa hệ thống SCADA trong hệ thống điện do
Th.S Đào Minh Trung hướng dẫn. Do em còn chưa có đầy đủ kinh nghiệm nên
không thể tránh được thiếu sót, vậy mong thầy khi xem xét đồ án có gì thiếu sót, sơ
sài đóng góp ý kiến cho em.
Em xin chân thành cảm ơn tới thầy hướng dẫn Th.S Đào Minh Trung đã tận
tình chỉ bảo, gợi ý giúp đỡ, tạo mọi điều kiện và nhiệt tình giúp đỡ em hoàn thành
đồ án này.
Cần Thơ, ngày tháng năm 2014
Sinh viên thực hiện

Nguyễn Hữu Nguyên

SVTH: Nguyễn Hữu Nguyên

Lời nói đầu

NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ ,CHO ĐIỂM
( Của người hướng dẫn)
------------------------------------------------------------------------------------------------------Điểm:……….......( bằng chữ: ……………………………….………...)
Cần Thơ, ngày tháng năm 2014
CÁN BỘ - GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
(Kí và ghi rõ họ tên)

SVTH: Nguyễn Hữu Nguyên

Mục lục

MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN GIÁM SÁT VÀ THU
THẬP DỮ LIỆU TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN...........................................................1
1.1 Khái quát chung về scada...............................................
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
KHOA CÔNG NGHỆ
ĐỒ ÁN HỆ THỐNG ĐIỆN
TÌM HIỂU ỨNG DỤNG CỦA
SCADATRONG HỆ THỐNG ĐIỆN
CÁN BỘ HƯỚNG DẪN: SINH VIÊN THỰC HIÊN:
Th.S Đào Minh Trung Nguyễn Hữu Nguyên (MSSV:1111018)
Ngành: Kỹ thuật điện – khóa 37
Tháng 11/2014
Tìm hiểu ứng dụng của Scada trong hệ thống điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tìm hiểu ứng dụng của Scada trong hệ thống điện - Người đăng: Tuấn Anh Phạm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
44 Vietnamese
Tìm hiểu ứng dụng của Scada trong hệ thống điện 9 10 383