Ktl-icon-tai-lieu

Tìm hiểu và công nghệ chế tạo máy đồng bộ

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 423 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bộ Công Thương
Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội
Khoa Điện


ĐỒ ÁN MÔN HỌC
Môn Công Nghệ Chế Tạo Máy Điện
ĐỀ TÀI: Tìm Hiểu Về Công Nghệ Chế Tạo Máy
Điện
Đồng Bộ
Hà Nội _ 2011

ĐỒ ÁN MÔN HỌC
MÔN
Công Nghệ Chế Tạo Máy Điện Đồng Bộ

GVHD: Vũ Thị Kim Nhị
 Lớp: LTTCĐH_Điện 1_K3
 Nhóm SV Thực Hiện: Nhóm 3


C N Chế Tạo Máy Điện

Nguyễn Tiến Hiệp_Điện1_K3

2

Danh Sách Nhóm
stt

Họ Và Tên

Họ Và Tên

stt

1
2

Nguyễn Tiến Hiệp
Nguyễn Quang Hiệp

8
9

3
4

Trần Sỹ Hiệp
Nguyễn công Hiếu

5
6

Lê Hữu Hiếu
Nguyễn Việt Hoàn

10 Cao Ngọc Hùng
11 Đặng Mạnh Hùng
12 Phạm Văn Hùng

7

Nguyễn Đức Hoàng

C N Chế Tạo Máy Điện

Nguyễn Văn Học
Phạm Đình Hùng

13 Phùng Đình Hữu
14

Nguyễn Tiến Hiệp_Điện1_K3

3

ĐỀ TÀI
Tìm Hiểu Về Công Nghệ Chế
Tạo Máy Điện Đồng Bộ
Nhiệm Vụ

I. Phân loại máy điện đồng bộ
II. Cấu tạo máy điện đồng bộ
II. Công nghệ chế tạo mạch từ MĐĐB
III. Công nghệ chế tạo dây quấn
IV. Hoàn Thiện
V. Ứng Dụng
C N Chế Tạo Máy Điện

Nguyễn Tiến Hiệp_Điện1_K3

4

I. Phân Loại




>Theo kết cấu, máy điện đồng bộ được chia thành hai loại
sau:
- Máy điện đồng bộ cực ẩn: thich hợp với tốc độ quay
cao ( số cực 2p = 2 )
- Máy điện đồng bộ cực lồi: thích hợp với tốc độ quay
thấp ( số cực 2p ≥ 4 )
> Theo chức năng, máy điện đồng bộ được chia thành các
loại chủ yếu sau:
- Máy phát điện đồng bộ: biến cơ năng thành điện năng.
- Động cơ điện đồng bộ: biến điện năng thành cơ năng.
- Máy bù đồng bộ: bù công suất phản kháng, cải thiện hệ
số công suất cosφ cho lưới điện.

C N Chế Tạo Máy Điện

Nguyễn Tiến Hiệp_Điện1_K3

5

Một Số Hình Ảnh Về Máy Phát
Điện

C N Chế Tạo Máy Điện

Nguyễn Tiến Hiệp_Điện1_K3

64

Tập Thể Nhóm Thực Hiện Xin Gửi Lời Cảm
Ơn Trân Thành Tới Cô Giáo : Vũ Thị Kim
Nhị, Đã Giúp Đỡ Chúng Em Hoàn Thành Đồ
Án.
Xin Cảm ơn tập thể lớp đã quan tâm và theo
dõi.
XIN CHÀO VÀ HẸN GẶP LẠI !

C N Chế Tạo Máy Điện

Nguyễn Tiến Hiệp_Điện1_K3

65

...
N i _ 2011
N i _ 2011
B Công Th ng ươ
B Công Th ng ươ
Tr ng Đ i H c Công Nghi p Hà N iườ
Tr ng Đ i H c Công Nghi p Hà N iườ
Khoa Đi n
Khoa Đi n


Đ ÁN MÔN H C
Đ ÁN MÔN H C
Môn Công Ngh Ch T o Máy Đi n ế
Môn Công Ngh Ch T o Máy Đi n ế
Đ TÀI: Tìm Hi u V Công Ngh Ch T o Máy ế
Đ TÀI: Tìm Hi u V Công Ngh Ch T o Máy ế
Đi n
Đi n
Đ ng B
Đ ng B
Tìm hiểu và công nghệ chế tạo máy đồng bộ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tìm hiểu và công nghệ chế tạo máy đồng bộ - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Tìm hiểu và công nghệ chế tạo máy đồng bộ 9 10 1