Ktl-icon-tai-lieu

Tìm hiểu và thiết kế module thực hành vi điều khiển.

Được đăng lên bởi Hau Nguyen Van
Số trang: 55 trang   |   Lượt xem: 1743 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LỜI NÓI ĐẦU
Kỹ thuật vi điều khiển hiện đang được ứng dụng rất rộng rãi trong thực tế, trong
các ứng dụng đo lường, điều khiển, thu thập số liệu và đặc biệt là trong các hệ
nhúng. Hiện đã có rất nhiều trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên
nghiệp đưa vào chương trình giảng dạy. Việc xây dựng thiết bị thực hành, kit
phát triển để có thể giảng dạy đạt hiệu quả cao là nhu cầu rất bức thiết. Tuy
nhiên hệ thống các thiết bị thực hành do nước ngoài cung cấp có giá thành rất
lớn khó phù hợp với điều kiện thực tế của nhiều trường, cơ sở đào tạo trong
nước.
- Hầu hết chỉ thiết kế thí nghiệm với vi điều khiển 89C51, không hỗ trợ các họ
vi điều khiển khác như PIC, AVR …
- Tổ chức phần cứng cho mỗi bài thực hành sinh viên phải tiến hành kết nối
cácbộ phận với nhau bằng dây cáp, do đó mất thời gian và rất dễ sinh ra hỏng
hóc các tiếp xúc giữa cáp nối và đế cắm.
- Một bộ thí nghiệm chỉ cho phép 1 sinh viên thao tác, do đó phải trang bịvới số
lượng lớn mới đủ cho 1 lớp thực hành dẫn đến chi phí trang bị một phòng thí
nghiệm vi điều khiển là tương đối lớn.
Chính vì thế việc nghiên cứu và phát triển đề tài “ tìm hiểu và chế tạo module
thực hành vi sử lýlà vô cùng quan trọng”. Nó giúp chúng ta có thể giảm thời
gian và chi cho việc thực hành với vi điều khiển.
Sinh viên thực hiện:
Phạm Văn Tuân

Trang 1

Mở Đầu
Giới Thiệu Sơ Lược Về Đề Tài Và Cơ Sở Thực Tập
1.Thành viên (nhóm 6): Lưu Văn Khánh (B6DT)
Nguyễn Danh Luân (B6DT)
Nguyễn Phúc Cường (B6DT
Nguyễn Anh Dũng (B6DT)
Phạm Văn Tuân (B6DT)
2.Đề Tài: Tìm hiểu và chế tạo modul thực hành vi xừ lý
3.Cơ sở thục tập: Công ty cổ phần Dữ liệu Toàn cầu(GDATA)
Địa chỉ: B2-T9 335 Cầu Giấy Hà Nội
Người đại diện: Nguyễn văn tuân
Ngành nghề kinh doanh: cung cấp dịch vụ máy chủ,máy chủ ảo,chỗ đặt máy chủ
,hosting,tên miền chuyên nghiệp,…
Công ty được sáng lập bởi các thành viên giầu kinh nghiệm trong lĩnh vực Dữ liệu
Trực tuyến,đội ngũ kỹ thuật chuyên sâu,cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp nhằm mang
đến cho khách hàng một giải pháp mạng hiệu quả và tiên tiến nhất Việt Nam.
Tầm nhìn:gdata mong muốn chở thành một tổ chức hiện đại,giàu mạnh và văn hóa đủ
sức cạnh tranh với các tổ chức viễn thông lớn bằng nỗ lực sáng tạo trong khoa học và
công nghệ,làm khách hàng hài lòng tạo điều kiện cho nhân viên của mình phát huy
nhất tài năng và cuộc sống đầy đủ về vật chất,phong phú về tinh thần.
Chiến lược: Gdata phấn đấu trở thành công ty hàng đầu phát triển hạ tầng và cung cấp
dịch vụ dữ liệu trực tuyến, dịch vụ giá trị gia tăng trên nền Internet...
LỜI NÓI ĐẦU

 !"#$%!&'(!& 
)*+,"-./#01
#&234-0*5670(8&
# ,4-0-94!&:(*;0
1% (8&<&#, &
!<,#=#<>"2$?&-
<*
@+:ABC<DEFGHIJ .
 KLFM5NO
@;P#:CJ(&&$1#4&%
 (#<(Q70 #,C"&R$S
, #6)T #%&UC*
@V(BCA#W#H$1 ,#4(8<$%
!!<C<>H!<#&X#B(8C#YB
C!&2%!<*
FB31&# &Z3C&-C![
&$\!]!&I=9.^*_,)#),4C"
&&<*
`1a
K-C5b;7
;H
Tìm hiểu và thiết kế module thực hành vi điều khiển. - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tìm hiểu và thiết kế module thực hành vi điều khiển. - Người đăng: Hau Nguyen Van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
55 Vietnamese
Tìm hiểu và thiết kế module thực hành vi điều khiển. 9 10 240