Ktl-icon-tai-lieu

TÌM HIỂU VỀ BỘ ĐẾM TỐC ĐỘ CAO TRONG PLC S7-200

Được đăng lên bởi Nguyen Ngoc Vinh
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 10948 lần   |   Lượt tải: 77 lần
TÌM HIỂU VỀ BỘ ĐẾM TỐC ĐỘ CAO TRONG PLC S7-200
1. Định nghĩa bộ đếm tốc độ cao ( High-speed counter defination ) :
Lệnh dùng định nghĩa bộ đếm tốc độ cao HDEF(High speed counter Defination) sẽ
cho phép chọn chế độ hoạt động của một bộ đếm tốc độ cao cụ thể (HSCx). Chế độ
hoạt động sẽ quyết định xung vào, chiều đếm, tín hiệu bắt đầu, và chức năng reset của
một bộ đếm tốc độ cao.
Bạn sử dụng một lệnh định nghĩa bộ đếm tốc độ cao cho mỗi bộ đếm tốc độ cao.
Các điều kiện gây ra lỗi sẽ set bit ENO = 0
0003 ( đầu vào xung đột )
0004 ( lệnh trong chương trình ngắt không hợp lệ )
000A ( bộ đếm cần được định nghĩa lại )
2. Bộ đếm tốc độ cao ( High speed counter – HSC ) :
Lệnh khai báo bộ đếm tốc độ cao HSC cấu hình và điều khiển bộ đếm tốc độ cao nhờ
vào các bit nhớ đặc biệt của bộ đếm tốc độ cao đó. Tham số N chỉ ra bộ đếm tốc độ
cao đang sử dụng là bộ đếm bao nhiêu. Bộ đếm tốc độ cao có thể được cấu hình lên
tới 12 chế độ hoạt động khác nhau (tham khảo bảng 6-26)
Mỗi bộ đếm được cung cấp đầu vào cho xung clock, điều khiển hướng đếm, tín hiệu
reset và bắt đầu mà bộ đếm đó hỗ trợ. Đối với những bộ đếm 2 pha thì cả hai đầu vào
xung có thể chạy ở tốc độ cực đại của chúng. Trong chế độ nhân tốc thì bạn có thể
chọn chế độ nhân 1 hoặc nhân 4 tốc độ cực đại. Tất cả các bộ đếm chạy ở tốc độ cực
đại mà không ảnh hưởng tới bộ đếm khác.
Điều kiện gây ra lỗi sẽ set ENO = 0
0001 ( lệnh HSC đặt trước HDEF )
0005 ( sử dụng đồng thời HSC/PLS )
Bộ đếm tốc độ cao đếm các sự kiện mà tốc độ của nó vượt khỏi tầm kiểm soát của
vòng quét S7-200. Tấn số đếm lớn nhất có thể của bộ đếm tùy thuộc vào loại CPU mà
bạn sử dụng. CPU 221 và CPU 222 hỗ trợ 4 bộ đếm tốc độ cao : HSC0, HSC3, HSC4
và HSC5. Hai loại CPU này không hỗ trợ bộ đếm HSC2 và HSC1. CPU 224, CPU
224XP và CPU 226 hỗ trợ cả 6 loại bộ đếm tốc độ cao từ HSC0 đến HSC5.
Về cơ bản thì bộ đếm tốc độ cao hoạt động tương tự như nguyên lý cơ bản của bộ
đếm trong S7-200. Ở đây có thể tưởng tượng rằng một encoder sẽ cung cấp đầu vào
xung clock cho bộ đếm. Encoder sẽ cho ra một số lượng xung nhất định trong một
vòng quay và một xung reset sẽ được cho ra sau một vòng quay. Xung clock và xung
reset sẽ là 2 đầu vào của bộ đếm tốc độ cao. Bộ đếm tốc độ cao sẽ được đặt trước với
một hằng số và đầu ra sẽ được tích cực trong khoảng thời gian mà giá trị đếm tức thời
nhỏ hơn giá trị đặt trước của bộ đếm. Bộ đếm được thiết lập để cung cấp một ngắt khi
giá trị đếm tức thời bẳng với giá trị đặt trước hoặc là khi ta reset bộ đếm.
Mỗi khi giá trị đếm tứ...
TÌM HIỂU VỀ BỘ ĐẾM TỐC ĐỘ CAO TRONG PLC S7-200
1. Định nghĩa bộ đếm tốc độ cao ( High-speed counter defination ) :
Lệnh dùng định nghĩa bộ đếm tốc độ cao HDEF(High speed counter Defination) sẽ
cho phép chọn chế đ hoạt động của một bộ đếm tốc độ cao cụ thể (HSCx). Chế đ
hoạt động sẽ quyết định xung vào, chiều đếm, tín hiệu bắt đầu, và chức năng reset của
một bộ đếm tốc độ cao.
Bạn sử dụng một lệnh định nghĩa bộ đếm tốc độ cao cho mỗi bộ đếm tốc độ cao.
Các điều kiện gây ra lỗi sẽ set bit ENO = 0
0003 ( đầu vào xung đột )
0004 ( lệnh trong chương trình ngắt không hợp lệ )
000A ( bộ đếm cần được định nghĩa lại )
2. Bộ đếm tốc độ cao ( High speed counter – HSC ) :
Lệnh khai báo bộ đếm tốc đcao HSC cấu nh và điều khin bộ đếm tốc đ cao nhờ
vào các bit nhđặc biệt của bộ đếm tốc đ cao đó. Tham số N chỉ ra bộ đếm tốc đ
cao đang sử dụng là bộ đếm bao nhiêu. Bộ đếm tốc độ cao thể được cấu hình lên
tới 12 chế độ hoạt động khác nhau (tham khảo bảng 6-26)
Mỗi bộ đếm được cung cấp đầu vào cho xung clock, điều khiển hướng đếm, tín hiệu
reset và bắt đầu mà bộ đếm đó hỗ trợ. Đối với những bộ đếm 2 pha thì cả hai đầu o
xung thể chạy tốc độ cực đại của chúng. Trong chế đ nhân tốc thì bạn thể
chọn chế đnhân 1 hoặc nhân 4 tốc độ cực đại. Tất ccác bộ đếm chạy tốc đcực
đại mà không ảnh hưởng tới bộ đếm khác.
Điều kiện gây ra lỗi sẽ set ENO = 0
0001 ( lệnh HSC đặt trước HDEF )
0005 ( sử dụng đồng thời HSC/PLS )
Bộ đếm tốc đ cao đếm các s kiện tốc độ của vượt khỏi tầm kiểm soát của
vòng quét S7-200. Tấn số đếm lớn nhất có thể của bộ đếm tùy thuộc vào loại CPU mà
bạn sử dụng. CPU 221 và CPU 222 hỗ trợ 4 bộ đếm tốc độ cao : HSC0, HSC3, HSC4
HSC5. Hai loại CPU này không hỗ trợ bộ đếm HSC2 HSC1. CPU 224, CPU
224XP và CPU 226 hỗ trợ cả 6 loại bộ đếm tốc độ cao từ HSC0 đến HSC5.
Về bản thì bộ đếm tốc độ cao hoạt động tương tự như nguyên bản của bộ
đếm trong S7-200. đây thể tưởng tượng rằng một encoder scung cấp đầu vào
xung clock cho bộ đếm. Encoder sẽ cho ra một số lượng xung nhất định trong một
vòng quay và một xung reset sẽ được cho ra sau một vòng quay. Xung clock và xung
reset slà 2 đầu vào của bộ đếm tốc độ cao. Bộ đếm tốc độ cao sẽ được đặt trước với
một hằng số và đầu ra sẽ được tích cực trong khoảng thời gian mà giá trị đếm tức thời
nhỏ hơn giá trị đặt trước của bộ đếm. Bộ đếm được thiết lập để cung cấp một ngắt khi
giá trị đếm tức thời bẳng với giá trị đặt trước hoặc là khi ta reset bộ đếm.
Mỗi khi giá trị đếm tức thời bằng giá trị đặt trước một ngắt xảy ra thì một giá trị đặt
trước mới được nạp vào cho lần hoạt động tiếp theo của bộ đếm. Còn khi một tín hiệu
reset tích cực, một ngắt xảy ra thì giá trị đặt trước đầu tiên sẽ được nạp vào bộ đếm
cho chu kỳ tiếp theo.
3. Sự khác nhau giữa các bộ đếm tốc độ cao :
Mọi chức năng của bộ đếm như nhau cho các chế độ hoạt động giống nhau. Có tất
cả 4 chế đ bản : bộ đếm một pha với n hiệu hướng đếm bên trong, một pha với
tín hiệu điều khiển hướng bên ngoài, hai pha với 2 đầu vào clock, và A/B pha cho chế
độ nhân tốc. Chú ý rằng không phải tất cả các chế độ đều được hỗ trợ bởi một bộ
TÌM HIỂU VỀ BỘ ĐẾM TỐC ĐỘ CAO TRONG PLC S7-200 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TÌM HIỂU VỀ BỘ ĐẾM TỐC ĐỘ CAO TRONG PLC S7-200 - Người đăng: Nguyen Ngoc Vinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
TÌM HIỂU VỀ BỘ ĐẾM TỐC ĐỘ CAO TRONG PLC S7-200 9 10 230