Ktl-icon-tai-lieu

Tìm hiểu về công nghệ RAID

Được đăng lên bởi nguyenhongthangqn-gmail-com
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 750 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tìm hiểu về công nghệ RAID

Trong vài năm trở lại đây, từ chỗ là một thành
phần “xa xỉ” chỉ có trên các hệ thống máy tính
lớn, máy trạm, máy chủ, RAID đã được đưa vào
các máy tính để bàn dưới dạng tích hợp đơn giản.
Tuy nhiên, có thể người mua biết bo mạch chủ
(BMC) của mình có công nghệ RAID nhưng
không phải ai cũng biết cách sử dụng hiệu quả.
Bài viết này giới thiệu thông tin cơ bản về RAID
cũng như một vài kinh nghiệm sử dụng để tăng sức mạnh cho PC.
RAID LÀ GÌ?
RAID là chữ viết tắt của Redundant Array of Independent Disks. Ban đầu,
RAID được sử dụng như một giải pháp phòng hộ vì nó cho phép ghi dữ liệu
lên nhiều đĩa cứng cùng lúc. Về sau, RAID đã có nhiều biến thể cho phép
không chỉ đảm bảo an toàn dữ liệu mà còn giúp gia tăng đáng kể tốc độ truy
xuất dữ liệu từ đĩa cứng. Dưới đây là năm loại RAID được dùng phổ biến:
1. RAID 0
Đây là dạng RAID đang được người dùng ưa thích do khả năng nâng cao
hiệu suất trao đổi dữ liệu của đĩa cứng. Đòi hỏi tối thiểu hai đĩa cứng, RAID
0 cho phép máy tính ghi dữ liệu lên chúng theo một phương thức đặc biệt
được gọi là Striping. Ví dụ bạn có 8 đoạn dữ liệu được đánh số từ 1 đến 8,
các đoạn đánh số lẻ (1,3,5,7) sẽ được ghi lên đĩa cứng đầu tiên và các đoạn
đánh số chẵn (2,4,6,8) sẽ được ghi lên đĩa thứ hai. Để đơn giản hơn, bạn có
thể hình dung mình có 100MB dữ liệu và thay vì dồn 100MB vào một đĩa
cứng duy nhất, RAID 0 sẽ giúp dồn 50MB vào mỗi đĩa cứng riêng giúp
giảm một nửa thời gian làm việc theo lý thuyết. Từ đó bạn có thể dễ dàng
suy ra nếu có 4, 8 hay nhiều đĩa cứng hơn nữa thì tốc độ sẽ càng cao hơn.
Tuy nghe có vẻ hấp dẫn nhưng trên thực tế, RAID 0 vẫn ẩn chứa nguy cơ
mất dữ liệu. Nguyên nhân chính lại nằm ở cách ghi thông tin xé lẻ vì như
vậy dữ liệu không nằm hoàn toàn ở một đĩa cứng nào và mỗi khi cần truy
xuất thông tin (ví dụ một file nào đó), máy tính sẽ phải tổng hợp từ các đĩa
cứng. Nếu một đĩa cứng gặp trục trặc thì thông tin (file) đó coi như không
thể đọc được và mất luôn. Thật may mắn là với công nghệ hiện đại, sản
phẩm phần cứng khá bền nên những trường hợp mất dữ liệu như vậy xảy ra
không nhiều.

Có thể thấy RAID 0 thực sự thích hợp cho những người dùng cần truy cập
nhanh khối lượng dữ liệu lớn, ví dụ các game thủ hoặc những người chuyên
làm đồ hoạ, video số.
2. RAID 1
Đây là dạng RAID cơ bản nhất có khả năng đảm bảo an toàn dữ liệu. Cũng
giống như RAID 0, RAID 1 đòi hỏi ít nhất hai đĩa cứng để làm việc. Dữ liệu
được ghi vào 2 ổ giống hệt nhau (Mirroring). Trong trường hợp một ổ bị trục
trặc, ổ c...
Tìm hiểu về công nghệ RAID
Trong vài năm trở lại đây, từ chỗ là một thành
phần “xa xỉ” chỉ có trên các hệ thống máy tính
lớn, máy trạm, máy chủ, RAID đã được đưa vào
các máy tính để bàn dưới dạng tích hợp đơn giản.
Tuy nhiên, có thể người mua biết bo mạch chủ
(BMC) của mình có công nghệ RAID nhưng
không phải ai cũng biết cách sử dụng hiệu quả.
Bài viết này giới thiệu thông tin cơ bản về RAID
cũng như một vài kinh nghiệm sử dụng để tăng sức mạnh cho PC.
RAID LÀ GÌ?
RAID chữ viết tắt của Redundant Array of Independent Disks. Ban đầu,
RAID đưc s dụng như một giải pháp phòng hộ vì nó cho phép ghi dữ liệu
lên nhiều đĩa cứng ng lúc. Về sau, RAID đã nhiều biến thể cho phép
không chỉ đảm bảo an toàn dữ liệu mà còn giúp gia tăng đáng kể tốc độ truy
xuất dữ liệu từ đĩa cứng. Dưới đây là năm loại RAID được dùng phổ biến:
1. RAID 0
Đây dạng RAID đang được người dùng ưa tch do khả năng nâng cao
hiệu suất trao đổi dữ liệu của đĩa cứng. Đòi hỏi tối thiểu hai đĩa cứng, RAID
0 cho phép máy tính ghi dữ liệu lên chúng theo một phương thức đặc biệt
được gọi là Striping. Ví dụ bạn 8 đoạn dữ liệu được đánh số từ 1 đến 8,
các đoạn đánh s lẻ (1,3,5,7) sẽ được ghi lên đĩa cứng đầu tiên và các đoạn
đánh số chẵn (2,4,6,8) sẽ được ghi lên đĩa thứ hai. Để đơn giản hơn, bạn
thể hình dung mình 100MB dữ liệu thay dồn 100MB vào một đĩa
cứng duy nhất, RAID 0 sẽ giúp dồn 50MB vào mỗi đĩa cứng riêng giúp
giảm một nửa thời gian làm việc theo thuyết. Từ đó bạn thể dễ dàng
suy ra nếu 4, 8 hay nhiều đĩa cứng hơn nữa thì tốc đ sẽ càng cao hơn.
Tuy nghe có vẻ hấp dẫn nhưng trên thực tế, RAID 0 vẫn ẩn chứa nguy cơ
mất dữ liệu. Nguyên nhân chính lại nằm cách ghi thông tin lẻ như
vậy dữ liệu không nằm hoàn toàn một đĩa cứng nào và mỗi khi cần truy
xuất thông tin ( dụ một file nào đó), máy tính s phải tổng hợp t các đĩa
cứng. Nếu một đĩa cứng gặp trục trặc t thông tin (file) đó coi như không
thể đọc được mất luôn. Thật may mắn với công nghệ hiện đại, sản
phẩm phần cứng khá bền n những trường hợp mất dữ liệu n vậy xảy ra
không nhiều.
Tìm hiểu về công nghệ RAID - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tìm hiểu về công nghệ RAID - Người đăng: nguyenhongthangqn-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Tìm hiểu về công nghệ RAID 9 10 375