Ktl-icon-tai-lieu

Tìm Hiểu Về Công Nghệ Sản Xuất Bánh Snack

Được đăng lên bởi daimavuong66-gmail-com
Số trang: 63 trang   |   Lượt xem: 3349 lần   |   Lượt tải: 2 lần
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
ĐỀ TÀI:

GVHD: Th.S Hồ Xuân Hương
SVTH :
-Phạm Thị Mai Trang

-MSSV: 07712801

-Trương Thị Diệu Hiền -MSSV: 07709181
Lớp: Đại Học Thực Phẩm 3
Niên Khóa: 2007-2011

Tp. Hồ Chí Minh ngày 08 tháng 04 năm 2011

VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
ĐỀ TÀI:

GVHD: Th.S Hồ Xuân Hương
SVTH :
-Phạm Thị Mai Trang

-MSSV: 07712801

-Trương Thị Diệu Hiền -MSSV: 07709181
Lớp: Đại Học Thực Phẩm 3
Niên Khóa: 2007-2011

Tp. Hồ Chí Minh ngày 08 tháng 04 năm 2011

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

GVHD: Th.S HỒ XUÂN HƯƠNG

LỜI CẢM ƠN
Nhóm chúng em xin gửi lời biết ơn chân thành đến trường Đại Học Công Nghiệp
TP Hồ Chí Minh và Công Ty Một Thành Viên VIỄN HỒNG đã tạo điều kiện cho chúng
em thực hiện đợt thực tập một cách thuận lợi nhất. Cảm ơn thư viện trường đã cung cấp
và phục vụ các tài liệu cho nhóm trong quá trình thực hiện đề tài.
Chúng em vô cùng biết ơn sự hướng dẫn của cô Th.S Hồ Xuân Hương đã có nhiều
góp ý và sự hỗ trợ về kinh nghiệm thu nhận kiến thức thực tập cũng như cách hoàn
thành một bài báo cáo thực tập có khoa học nhất. Cảm ơn cô đã luôn theo sát chúng em
trong thời gian qua.
Chúng em cũng xin gửi lời cảm ơn đặc biệt tới chị Duy Thị Mộng Các_ Trợ Lý
Giám Đốc, anh Nguyễn Hồng Nam_Quản lý Sản Xuất cùng toàn thể các cô chú anh chị
trong công ty đã luôn cung cấp những thông tin quý báo về tư liệu công ty và tư liệu
công nghệ sản xuất. Chúng em sẽ luôn nhớ những kinh nghiệm được chia sẻ từ các cô
chú và anh chị.
Cảm ơn thành viên nhóm đã cùng cố gắng nỗ lực tiếp cận thực tế và lý thuyết để
hoàn tất bài báo thực tập trong thời gian sớm nhất cho phép.
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 4 năm 2011
Đại diện nhóm thực tập
SV: Phạm Thị Mai Trang

NHÓM SV-LỚP DHTP3- TÌM HIỂU CÔNG NGHỆ SNACK BẮP ÉP ĐÙN

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

GVHD: Th.S HỒ XUÂN HƯƠNG

........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
..................................
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
ĐỀ TÀI:
GVHD: Th.S Hồ Xuân Hương
SVTH :
-Phạm Thị Mai Trang -MSSV: 07712801
-Trương Thị Diệu Hiền -MSSV: 07709181
Lớp: Đại Học Thực Phẩm 3
Niên Khóa: 2007-2011
Tìm Hiểu Về Công Nghệ Sản Xuất Bánh Snack - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tìm Hiểu Về Công Nghệ Sản Xuất Bánh Snack - Người đăng: daimavuong66-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
63 Vietnamese
Tìm Hiểu Về Công Nghệ Sản Xuất Bánh Snack 9 10 507