Ktl-icon-tai-lieu

Tìm hiểu về DOM

Được đăng lên bởi dieuhuongnt-gmail-com
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 879 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1. DOM là gì?
1.1.Cấu trúc của DOM
Trước khi bắt đầu làm việc với DOM, chúng ta cần hình dung thực sự DOM là gì.
Một DOM Document là một tập của các nút, hay những mẩu thông tin, được tổ chức
trong một hệ phân cấp. Hệ phân cấp này cho phép một người phát triển điều hướng quanh
biểu đồ hình cây để tìm kiếm thông tin cụ thể. Phân tích cấu trúc thường đòi hỏi toàn bộ
tài liệu phải được nạp và hệ phân cấp cần được xây dựng trước khi công việc được hoàn
thành. Bởi vì nó được dựa trên một hệ phân cấp của thông tin, DOM có thể được gọi là
dựa trên biểu đồ cây, hay dựa trên đối tượng.
Đối với các tài liệu tương đối lớn, việc phân tích và nạp toàn bộ tài liệu có thể rất
chậm và chiếm nhiều tài nguyên, nên các phương tiện khác sẽ tốt hơn khi làm việc với dữ
liệu này. Những mô hình dựa trên sự kiện, như là API Đơn giản dành cho XML (SAX),
sẽ làm việc trên luồng của dữ liệu bằng cách xử lý dữ liệu khi nó đi qua. (SAX là chủ đề
của một hướng dẫn và nhiều bài viết khác trên vùng developerWorks XML) Một API dựa
trên sự kiện không cần phải xây dựng cây dữ liệu trong bộ nhớ, nhưng nó không cho phép
một người phát triển thay đổi dữ liệu trong tài liệu gốc.
Theo cách khác, DOM cũng cung cấp một API cho phép một người phát triển
thêm, sửa, di chuyển, hay xóa các nút tại bất cứ vị trí nào trên cây dữ liệu để tạo ra một
ứng dụng.
1.2. DOM với chức năng như một API
Bắt đầu với DOM Mức 1, DOM API chứa các giao diện biểu thị tất cả các kiểu
thông tin khác nhau có thể được tìm thấy trong một tài liệu XML, như là các phần tử và
văn bản. Nó cũng bao gồm các phương pháp và các đặc tính cần thiết để làm việc với các
đối tượng này.
Mức 1 hỗ trợ đối với XML 1.0 và HTML, với mỗi phần tử HTML được miêu tả
như một giao diện. Nó cũng bao gồm các phương pháp để thêm, sửa, di chuyển, và đọc
thông tin chứa trong các nút. Mặc dù vậy, nó không hỗ trợ đối với các Không gian tên
XML (XML namespace) cung cấp khả năng phân đoạn thông tin trong một tài liệu.

Hỗ trợ Không gian tên được thêm vào DOM Mức 2. Mức 2 mở rộng hơn Mức 1,
nó cho phép những người phát triển tìm và sử dụng thông tin không gian tên có thể áp
dụng cho một nút. Mức 2 cũng thêm một số mô đun mới có hỗ trợ các Bảng Định kiểu
phân lớp CSS, các sự kiện, và các thao tác biểu mẫu hình cây được cải thiện.
DOM Mức 3, hiện tại sắp được hoàn thành, sẽ hỗ trợ tốt hơn trong việc tạo ra một
đối tượng Document (các phiên bản trước để điều này tùy thuộc vào thực thi, điều này đã
gây khó khăn trong việc tạo các ứng dụng có đặc điểm chung), hỗ trợ...
1. DOM là gì?
1.1.Cấu trúc của DOM
Trước khi bắt đầu làm việc với DOM, chúng ta cần hình dung thực sự DOM gì.
Một DOM Document một tập củac nút, hay những mẩu thông tin, được tổ chức
trong một hệ phân cấp. Hệ phân cấp này cho phép một người phát triển điều hướng quanh
biểu đồ hình cây để tìm kiếm thông tin cụ thể. Phân tích cấu trúc thường đòi hỏi toàn bộ
tài liệu phải được nạp h phân cấp cần được xây dựng trước khi công việc được hoàn
thành. Bởi được dựa trên một hệ phân cấp của thông tin, DOM thể được gọi
dựa trên biểu đồ cây, hay dựa trên đối tượng.
Đối với các tài liệu tương đối lớn, việc phân tích nạp toàn bộ tài liệu thể rất
chậm và chiếm nhiều tài nguyên, nên các phương tiện khác sẽ tốt hơn khi làm việc với dữ
liệu này. Những mô hình dựa trên sự kiện, như API Đơn giản dành cho XML (SAX),
sẽm việc trên luồng của dữ liệu bằng cách xử dữ liệu khi đi qua. (SAX chủ đề
của một hướng dẫn nhiều bài viết khác trên vùng developerWorks XML) Một API dựa
trên sự kiện không cần phải xây dựng cây dữ liệu trong bộ nhớ, nhưng nó không cho phép
một người phát triển thay đổi dữ liệu trong tài liệu gốc.
Theo cách khác, DOM cũng cung cấp một API cho phép một người phát triển
thêm, sửa, di chuyển, hay a các nút tại bất c vị trí nào trên cây dữ liệu để tạo ra một
ứng dụng.
1.2. DOM với chức năng như một API
Bắt đầu với DOM Mức 1, DOM API chứa các giao diện biểu thị tất cả các kiểu
thông tin khác nhau thể được m thấy trong một tài liệu XML, như các phần tử
văn bản. Nó cũng bao gồm các phương pháp các đặc tính cần thiết để làm việc vớic
đối tượng này.
Mức 1 h trợ đối với XML 1.0 HTML, với mỗi phần tử HTML được miêu tả
như một giao diện. cũng bao gồm các phương pháp để thêm, sửa, di chuyển, và đọc
thông tin chứa trong các nút. Mặc vậy, không hỗ trợ đối với các Không gian tên
XML (XML namespace) cung cấp khả năng phân đoạn thông tin trong một tài liệu.
Tìm hiểu về DOM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tìm hiểu về DOM - Người đăng: dieuhuongnt-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Tìm hiểu về DOM 9 10 558