Ktl-icon-tai-lieu

tìm hiểu về hệ thống nhúng

Được đăng lên bởi Nhật Nam Hoàng
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 638 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Hệ thống nhúng - Phần 1: Hệ thống nhúng là gì?
02/11/2007
Phát triển các hệ nhúng và phần mềm nhúng là quốc sách của
nhiều quốc gia trên thế giới, nhất là vào giai đoạn hậu PC hiện
nay. Chính phủ, các ngành công nghiệp, các viện nghiên cứu,
trường đại học của Việt Nam nên nhìn nhận lại chiến lược phát
triển công nghệ thông tin và truyền thông của mình và có những
điều chỉnh phù hợp để có thể theo kịp, rút ngắn khoảng cách tụt
hậu trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông đối với
các nước trong khu vực và trên thế giới trong quá trình hội nhập
nền kinh tế toàn cầu không thể tránh khỏi hiện nay. Vậy hệ thống
nhúng là gì?

HỆ THỐNG NHÚNG VÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
PGS. TSKH Phạm Thượng Cát
Viện Công nghệ Thông Tin-Viện Khoa học và Công nghệ Việt nam
Tel : 04-8361445 ; E-mail:
ptcat@ioit.ncst.ac.vn

Sau sự phát triển của máy tính lớn và mini (mainframe và mini computer) giai đoạn 1960-1980,
PC-Internet giai dọan 1980-2000, thì hiện nay chúng ta đang ở thời đại hậu PC. Giai đoạn hậu
PC-Internet này dược dự đoán từ năm 2000 đến 2020 là giai đoạn của môi trường thông minh mà
hệ thống nhúng là cốt lõi và đang làm nên làn sóng đổi mới thứ 3 trong sự phát triển của Công
nghệ thông tin.
Một thực tế khách quan là thị trường của các hệ thống nhúng lớn gấp khoảng 100 lần thị trường
của PC và mạng LAN, trong khi đó chúng ta mới nhìn thấy bề nổi của công nghệ thông tin là PC
và Internet còn phần chìm của công nghệ thông tin chiếm 99% số processor trên toàn cầu này
nằm trong các hệ nhúng thì còn ít được biết đến.
Sức đẩy của công nghệ đưa công nghệ vi điện tử,
các công nghệ vi cơ điện, công nghệ sinh học hội
tụ tạo nên các chip của công nghệ nano, là nền
tảng cho những thay đổi cơ bản trong công nghệ
thông tin và truyền thông. Sức kéo của thị trường
đòi hỏi các thiết bị phải có nhiều chức năng thân
thiện với người dùng, có mức độ thông minh ngày
càng cải thiện đưa đến vai trò và tầm quan trọng
của các hệ thống nhúng ngày càng cao trong nền
kinh tế quốc dân.

1

1. Hệ thống nhúng là gì?
Theo định nghĩa của IEEE thì hệ thống nhúng là một hệ tính toán nằm trong sản phẩm, tạo thành
một phần của hệ thống lớn hơn và thực hiện một số chức năng của hệ thống .
Nói một cách đơn giản khi một hệ tính toán (có thể là PC, IPC, PLC, vi xử lý, vi hệ thống, DSP
vv…) được nhúng vào trong một sản phẩm hay một hệ thống một cách hữu cơ và thực hiện một
số chức năng cụ thể của hệ thống thì ta gọi đó là một hệ thống nhúng. Ví dụ quanh ta có rất nhiều
sản phẩm nhúng như lò...
H thng nhúng - Phn 1: H thng nhúng là gì?
02/11/2007
Phát triển các hệ nhúng và phần mềm nhúng là quốc sách của
nhiều quốc gia trên thế giới, nhất là vào giai đoạn hậu PC hiện
nay. Chính phủ, các ngành công nghiệp, các viện nghiên cứu,
trường đại học của Việt Nam nên nhìn nhận lại chiến lược phát
triển công nghệ thông tin và truyền thông của mình và có những
điều chỉnh phù hợp để có thể theo kịp, rút ngắn khoảng cách tụt
hậu trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông đối với
các nước trong khu vực và trên thế giới trong quá trình hội nhập
nền kinh tế toàn cầu không thể tránh khỏi hiện nay. Vậy hệ thống
nhúng là gì?
HỆ THỐNG NHÚNG VÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
PGS. TSKH Phạm Thượng Cát
Viện Công nghệ Thông Tin-Viện Khoa học và Công nghệ Việt nam
Tel : 04-8361445 ; E-mail: ptcat@ioit.ncst.ac.vn
Sau sự phát triển của máy tính lớn và mini (mainframe và mini computer) giai đoạn 1960-1980,
PC-Internet giai dọan 1980-2000, thì hiện nay chúng ta đang ở thời đại hậu PC. Giai đoạn hậu
PC-Internet này dược dự đoán từ năm 2000 đến 2020 là giai đoạn của môi trường thông minh mà
hệ thống nhúng là cốt lõi và đang làm nên làn sóng đổi mới thứ 3 trong sự phát triển của Công
nghệ thông tin.
Một thực tế khách quan là thị trường của các hệ thống nhúng lớn gấp khoảng 100 lần thị trường
của PC và mạng LAN, trong khi đó chúng ta mới nhìn thấy bề nổi của công nghệ thông tin là PC
và Internet còn phần chìm của công nghệ thông tin chiếm 99% số processor trên toàn cầu này
nằm trong các hệ nhúng thì còn ít được biết đến.
Sức đẩy của công nghệ đưa công nghệ vi điện tử,
các công nghệ vi cơ điện, công nghệ sinh học hội
tụ tạo nên các chip của công nghệ nano, là nền
tảng cho những thay đổi cơ bản trong công nghệ
thông tin và truyền thông. Sức kéo của thị trường
đòi hỏi các thiết bị phải có nhiều chức năng thân
thiện với người dùng, có mức độ thông minh ngày
càng cải thiện đưa đến vai trò và tầm quan trọng
của các hệ thống nhúng ngày càng cao trong nền
kinh tế quốc dân.
1
tìm hiểu về hệ thống nhúng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tìm hiểu về hệ thống nhúng - Người đăng: Nhật Nam Hoàng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
tìm hiểu về hệ thống nhúng 9 10 924