Ktl-icon-tai-lieu

Tìm hiểu về Hệ thống truyền dẫn SDH trong thông tin

Được đăng lên bởi Hoàng Quốc Văn
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 1805 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Báo Cáo Thực Tập

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI HÀ NỘI
Khoa Điện – Điện tử
*****

Báo Cáo Thực Tập
Đề tài : Tìm hiểu về Hệ thống truyền dẫn SDH trong thông tin
tín hiệu đường sắt.
GVHD: Mai Thị Thu Hương

Sinh Viên: Hoàng Quốc Văn
Mã Sinh Viên:1114434
Lớp: Kỹ Thuật Viên Thông – K52
Địa điểm thực tập: Xí nghiệp TTTH Đường Sắt Hà Ninh
1

Báo Cáo Thực Tập
Hà Nội - 2015

Lời nói đầu
Nghành đường sắt đang không ngừng phát triển với cơ sở vật chất và các trang
thiết bị ngày càng hiện đại. Đặc biệt, trong lĩnh vực thông tin tín hiệu đường sắt
đang ngày càng phát triển để phù hợp với yêu cầu kết nối cuộc gọi giữa các ga
với nhau, báo hiệu các tàu đến và đi, sự di chuyển tàu trên đường ray.
Công ty TNHH MTV Thông tin tín hiệu đường sắt Hà Nội là công ty chịu trách
nhiệm quản lý các hệ thống thông tin và tín hiệu đường sắt. Thông tin tín hiệu
đường sắt có nhiệm vụ rất quan trọng trong quá trình di chuyển của các tàu để
đảm bảo an toàn khi tàu chạy, đặc biệt khi chuyển ray tàu.
Công ty TNHH MTV Thông tin tín hiệu đường sắt Hà Nội có các địa điểm là các
Xí nghiệp TTTHĐS: bắc Hà Nội, nam Hà Nội, Hà Ninh,…Với sơ đồ tổ chức như
sau:

2

Báo Cáo Thực Tập

Hình 1: Sơ đồ tổ chức công ty
Tại XN TTTH ĐS bắc Hà nội có hai trạm: thông tin và tín hiệu. Các thiết bị sử
dụng là: tổng đài ZXJ 10 , tổng đài antel 2000 của Pháp, các giá đấu dây, các
đường truyền dẫn quang SDH,PDH, hệ thống tín hiệu chuyển đường ray và các
tổng đài,….
Tại XN TTTH ĐS nam Hà Nội cũng có hai trạm chính là thông tin và tín
hiêu.Các thiết bị sử dụng là: tổng đài ZXJ 10, các giá đấu dây, các đường truyền
dẫn quang SDH, hệ thống báo hiệu chuyển đường ray, các cột, đèn báo hiệu,thiết
bị ngoại vi, phần mềm điều khiển,….
Tại XN TTTH ĐS Hà Ninh có hai trạm chính là thông tin và tín hiệu. Có các
trang thiết bị tổng đài MG 650-LCP IPBX, truyền dẫn SDH ( STM1-16650),
PDH, tổng đài Xây, hệ thống tín hiệu chuyển đường day,…
Dưới đây là một số hình tiêu biểu về các trang thiết bị tại một số trạm:

3

Báo Cáo Thực Tập

Hình 2: Tổng đài ZXJ 10 và giá đấu dây

Hình 3: Khối card các thuê bao

4

Báo Cáo Thực Tập

Hình 4: Khối cấp nguồn

Hình 5. Truyền dẫn SDH
5

Báo Cáo Thực Tập

Hình 6: Tổng đài M6530 IPBX và giá đấu dây
Công ty THHH MTV Thông ting tín hiệu đường sắt Hà Nội đang ngày càng phát
triển với tốc độ nhanh của nền kinh tế với nhiều trang thiết bị hiện đại và tiên tiến
hơn.
Quá trình truyền tín hiệu giữa các tổng đài tại các ga ngày càng đòi hỏi tốc độ cao
, khả năng duy trì ổn định ( độ tin cậy cao ) ....
Báo Cáo Thực Tập
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI HÀ NỘI
Khoa Điện – Điện tử
*****
Báo Cáo Thực Tập
Đề tài : Tìm hiểu về Hệ thống truyền dẫn SDH trong thông tin
tín hiệu đường sắt.
GVHD: Mai Thị Thu Hương
Sinh Viên: Hoàng Quốc Văn
Mã Sinh Viên:1114434
Lớp: Kỹ Thuật Viên Thông – K52
Địa điểm thực tập: Xí nghiệp TTTH Đường Sắt Hà Ninh
1
Tìm hiểu về Hệ thống truyền dẫn SDH trong thông tin - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tìm hiểu về Hệ thống truyền dẫn SDH trong thông tin - Người đăng: Hoàng Quốc Văn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
Tìm hiểu về Hệ thống truyền dẫn SDH trong thông tin 9 10 109