Ktl-icon-tai-lieu

Tìm hiểu về OFDM

Được đăng lên bởi manhtoan-bk93
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 1100 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Kỹ thuật OFDM
1.1: Giới thiệu
OFDM là kỹ thuật mới nhất đang được đưa vào thử nghiệm và tiếp tục nghiên cứu
trong hiện tại và tương lai. OFDM là kỹ thuật ghép kênh phân chia theo tần số trực giao.
OFDM là một hệ thống truyền dẫn đường xuống hấp dẫn với nhiều lý do khác nhau.Vì thời
gian ký tự OFDM tương đối dài nên trong việc kết hợp với một tiền tố chu trình, nên OFDM
cung cấp đủ độ mạnh để chống lại sự lựa chọn tần số kênh. Theo lý thuyết việc sai lêch tín
hiệu do kênh truyền chọn lọc tần số có thể kiểm được soát bằng kỹ thuật cần bằng ở phía thu,
sự phức tạp của kỹ thuật cân bằng bắt đầu trở nên kém hấp dẫn trong việc triển khai đối với
những thiết bị đầu cuối di động tai băng thông trên 5MHz. Vì vậy mà OFDM với khả năng
vốn có trong việc chống lại fading lựa chọn tần sô sẽ trở thành sự lựa chọn hấp dẫn cho
đường xuống, đặc biệt khi được kết hợp với phép kênh không gian.OFDM đã đựơc đưa vào
ứng dụng trong thực tế như : truyền hình số, phát thanh số, truyền hình vệ tinh và đã đem lại
những hiệu quả đáng kể. OFDM là kỹ thuật chia dòng dữ liệu ban đầu tốc độ cao thành nhiều
dòng dữ liệu tốc độ thấp hơn. Mỗi dòng dữ liệu này sẽ được truyền trên một song mang con.
Các sóng mang con được điều chế trực giao với nhau. Sau đó sóng mang con được tổng hợp
với nhau và được chuyển lên tần số cao để truyền đi.

Sơ đồ thời gian và tần số của tín hiệu OFDM
Tại đầu thu, dữ liệu sẽ được đưa về băng tần cơ sở bởi bộ trộn. Sau đó được tách
thành các luồng dữ liệu tốc độ thấp, loại bỏ sóng mang con, chuyển về các luồng tín hiệu
gốc, tổng hợp thành luồng dữ liệu ban đầu.

Kỹ thuật OFDM truyền thông tin trên các sóng mang con được điều chế trực giao với
nhau nên có rất nhiều ưu điểm trong thong tin di động nhưng cũng có vài khuyết điểm cần
khắc phục.
Ưu điểm của OFDM:
-

Giảm nhiễu xuyên kênh.
Giảm nhiễu xuyên kí tự.
Hiệu suất sử dụng băng thông cao.
Hoạt động tốt trong các kênh Fading nhiều tia.

Khuyết điểm của OFDM:
-

-

Kí tự symbol OFDM bị nhiễu biên độ trong một khoảng động rất lớn. Vì tỷ số PAPR cao của
OFDM. Dễ gây nhiễm xuyên điều chế.
- Méo nhiễu trong băng lẫn bức xạ ngoài băng do rút ngắn tín hiệu.
OFDM nhạy với tần số offset của sóng mang gây nhiễu cho các sóng mang con trực giao và
gây ra nhiễu lien kênh làm giảm hoạt động cho các bộ điều chế một cách trầm trọng. Vì vậy
đồng bộ là một vấn đề cực kỳ cần thiết đối với bộ thu OFDM.
Trong thời hạn tín hiệu OFDM có thể lựa chọn giữa 3 loại điều chế:
1:QPSK ( =4 QAM ) 2 bits ber symbol
16QAM 4 bits ber symbol
64QAM ...
Kỹ thuật OFDM
1.1: Giới thiệu
OFDM là kỹ thuật mới nhất đang được đưa vào thử nghiệm và tiếp tục nghiên cứu
trong hiện tại và tương lai. OFDM là kỹ thuật ghép kênh phân chia theo tần số trực giao.
OFDM là một hệ thống truyền dẫn đường xuống hấp dẫn với nhiều lý do khác nhau.Vì thời
gian ký tự OFDM tương đối dài nên trong việc kết hợp với một tiền tố chu trình, nên OFDM
cung cấp đủ độ mạnh để chống lại sự lựa chọn tần số kênh. Theo lý thuyết việc sai lêch tín
hiệu do kênh truyền chọn lọc tần số có thể kiểm được soát bằng kỹ thuật cần bằng ở phía thu,
sự phức tạp của kỹ thuật cân bằng bắt đầu trở nên kém hấp dẫn trong việc triển khai đối với
những thiết bị đầu cuối di động tai băng thông trên 5MHz. Vì vậy mà OFDM với khả năng
vốn có trong việc chống lại fading lựa chọn tần sô sẽ trở thành sự lựa chọn hấp dẫn cho
đường xuống, đặc biệt khi được kết hợp với phép kênh không gian.OFDM đã đựơc đưa vào
ứng dụng trong thực tế như : truyền hình số, phát thanh số, truyền hình vệ tinh và đã đem lại
những hiệu quả đáng kể. OFDM là kỹ thuật chia dòng dữ liệu ban đầu tốc độ cao thành nhiều
dòng dữ liệu tốc độ thấp hơn. Mỗi dòng dữ liệu này sẽ được truyền trên một song mang con.
Các sóng mang con được điều chế trực giao với nhau. Sau đó sóng mang con được tổng hợp
với nhau và được chuyển lên tần số cao để truyền đi.
Sơ đồ thời gian và tần số của tín hiệu OFDM
Tại đầu thu, dữ liệu sẽ được đưa về băng tần cơ sở bởi bộ trộn. Sau đó được tách
thành các luồng dữ liệu tốc độ thấp, loại bỏ sóng mang con, chuyển về các luồng tín hiệu
gốc, tổng hợp thành luồng dữ liệu ban đầu.
Tìm hiểu về OFDM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tìm hiểu về OFDM - Người đăng: manhtoan-bk93
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Tìm hiểu về OFDM 9 10 997