Ktl-icon-tai-lieu

tìm hiểu xe đa hướng sử dụng bánh omni

Được đăng lên bởi satasi-satasi-gmail-com
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 2934 lần   |   Lượt tải: 19 lần
Bài tiểu luận

chủ đề: tìm hiểu xe đa hướng sử dụng bánh omni

I - ứng dụng và giới thiệu về robot sử dụng bánh
omni
Trên con đường tiến tới công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước thì vấn đề phát triển
khoa học kỹ thuật cao là mấu chốt hàng đầu, Với xu hướng giảm tối thiểu sức người
và tăng năng suất lao động đòi hỏi phải có nhiều trang thiết bị, nhiều dây chuyền tự
động hóa, lấy sức máy móc thay thế sức người….
Để đáp ứng nhu cầu này, chắc chắn cần phải nghiên cứu phát triển các thiết bị tự
động để phục vụ cho các nhà máy, xí nghiệp hay sản xuất nông nghiệp… Trong đó
Robot là một lĩnh vực mới mà ở nước ta đang nghiên cứu và từng bước chế tạo để
ứng dụng vào quá trình sản xuất góp phần nâng cao năng suất lao động. Việc
nghiên cứu và chế tạo robot nhằm đáp ứng vào nhu cầu thực tế của các dây chuyền
sản xuất là rất cần thiết .
Việc xây dựng các chương trình hoạt động cho các robot là điều thiết yếu đặc biệt
đối với các robot di động. Bài toán robot di động bằng bánh xe (Ominidirectional
mobile robot – OMR)
được sự quan tâm lớn của nhiều người trong những năm gần đây, vì chúng được
ứng dụng rộng rãi trong các ngành khác nhau như công nghiệp, nông lâm nghiệp, y
tế, dịch vụ … do khả năng di chuyển linh hoạt.
Khác với loại robot di động sử dụng bánh truyền thống, robot di động sử dụng bánh
đa hướng (gọi tắt là robot di động đa hướng) có những ưu điểm vượt trội như: khả
năng thay đổi vị trí và định hướng linh hoạt, độ chính xác cao..., bởi vì chúng có
khả năng dịch chuyển và quay đồng thời hoặc độc lập, vì vậy robot di động đa
hướng đã thu hút được nhiều sự chú ý hơn. Trong kỹ thuật điều khiển chuyển động
của OMR, vấn đề bám quỹ đạo và tác động nhanh là rất cần thiết. Có nhiều phương
pháp điều khiển rô bốt nhưng có rất ít công trình nghiên cứu dùng điều khiển trượt
cho rô bốt đa hướng.
Robot sử dụng bánh omni có thể di chuyển theo bất kỳ hướng nào,ở bất kỳ góc nào
mà không cần quay trước khi di chuyển.

Vì có khả năng như vậy nên robot omni có khả năng tiết kiệm năng lượng so với
robot sử dụng bánh xe thông thường
Để thực hiện khả năng di chuyển đó,robot omni phải có 3 bậc tự do trong mặt
phẳng di chuyển (mp xoy),gồm: di chuyển độc lập theo các trục x,y và xoay theo
trục z.
Do đó cần tối thiểu 3 bánh omni với các động cơ điều khiển độc lập,vì mỗi động cơ
cho khả năng điều khiển một bậc tự do.

Hình 1: Khả năng di chuyển của robot omni.
Để robot di chuyển đa hướng, cần sử dụng một loại bánh đặc biệt. Gồm một bánh
lớn và các bánh con có trục theo phương tiếp tuyến...
Bài tiểu luận
chủ đề: tìm hiểu xe đa hướng sử dụng bánh omni
I - ứng dụng và giới thiệu về robot sử dụng bánh
omni
Trên con đường tiến tới công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước thì vấn đề phát triển
khoa học kỹ thuật cao là mấu chốt hàng đầu, Với xu hướng giảm tối thiểu sức người
và tăng năng suất lao động đòi hỏi phải có nhiều trang thiết bị, nhiều dây chuyền tự
động hóa, lấy sức máy móc thay thế sức người….
Để đáp ng nhu cầu này, chắc chắn cần phải nghiên cứu phát triển các thiết bị tự
động để phục v cho các nhà máy,nghiệp hay sản xuất nông nghiệp… Trong đó
Robot một lĩnh vực mới nước ta đang nghiên cứu từng bước chế tạo đ
ứng dụng vào quá trình sản xuất góp phần nâng cao năng suất lao động. Việc
nghiên cứu và chế tạo robot nhằm đáp ng vào nhu cầu thực tế của các dây chuyền
sản xuất là rất cần thiết .
Việc xây dựngc chương trình hoạt động cho các robot là điều thiết yếu đặc biệt
đối với các robot di động. Bài toán robot di động bằng bánh xe (Ominidirectional
mobile robot – OMR)
được sự quan tâm lớn của nhiều người trong những năm gần đây, chúng được
ứng dụng rộng rãi trong các ngành khác nhau như công nghiệp, nông lâm nghiệp, y
tế, dịch vụ … do khả năng di chuyển linh hoạt.
Khác với loại robot di động sử dụng bánh truyền thống, robot di động sử dụng bánh
đa hướng (gọi tắt là robot di động đa hướng) có những ưu điểm vượt trội như: khả
năng thay đổi vị trí và định hướng linh hoạt, độ chính xác cao..., bởi vì chúng có
khả năng dịch chuyển và quay đồng thời hoặc độc lập, vì vậy robot di động đa
hướng đã thu hút được nhiều sự chú ý hơn. Trong kỹ thuật điều khiển chuyển động
của OMR, vấn đề bám quỹ đạo và tác động nhanh là rất cần thiết. Có nhiều phương
pháp điều khiển rô bốt nhưng có rất ít công trình nghiên cứu dùng điều khiển trượt
cho rô bốt đa hướng.
Robot sử dụng bánh omni có thể di chuyển theo bất kỳ hướng nào,ở bất kỳ góc nào
mà không cần quay trước khi di chuyển.
tìm hiểu xe đa hướng sử dụng bánh omni - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tìm hiểu xe đa hướng sử dụng bánh omni - Người đăng: satasi-satasi-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
tìm hiểu xe đa hướng sử dụng bánh omni 9 10 279