Ktl-icon-tai-lieu

Tin học phổ thông

Được đăng lên bởi tranthihuyen061a-gmail-com
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 925 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tin học phổ thông
Cách tạo ổ dĩa USB khởi động được bằng HP USB Disk

Cách tạo ổ dĩa USB khởi động được bằng HP USB Disk
Trong một số trường hợp bạn cần khởi động máy vi tính để kiểm tra và sửa l ỗi phần c ứng ho ặc
khi Hệ điều hành (Windows) bị lỗi không khởi động được, cần phải cài đặt lại Hệ điều hành mới,...
nhưng ổ dĩa quang (CD/DVD-ROM) của máy vi tính bị hỏng hoặc không có,... lúc này gi ải pháp t ốt
nhất cho bạn chính là khởi động bằng ổ dĩa USB.

Sau đây là cách tạo ổ dĩa USB có thể khởi động được
Tải gói chương trình định dạng HP USB Disk và các tập tin khởi động về máy tính.
Gói chương trình tạo ổ dĩa USB khởi động: usb_boot.zip
Sau khi giải nén sẽ được một tập tin chương trình tên là HPUSBDisk.exe và thư
mục Boot_fileschứa các tập tin khởi động. Chạy chương trình HPUSBDisk.

Nếu xuất hiện hộp cảnh báo, nhấn Run để đồng ý chạy chương trình.

Kiểm tra và chọn ổ dĩa USB trong mục Device, các thông số còn lại thiết lập như trong hình. Sau
đó nhấn vào nút có dấu 3 chấm (...).

Chọn thư mục Boot_files và nhấn Ok.

Nhấn Start để chương trình bắt đầu định dạng và sao chép các tập tin khởi động vào ổ dĩa USB.

Xuất hiện cảnh báo việc định dạng này sẽ làm mất hết dữ liệu trong ổ dĩa USB, nh ấn Yes để
đồng ý.

Nếu không có bất cứ lỗi gì thì chương trình sẽ thông báo k ết quả th ực hi ện, nh ấn Ok để đóng
thông báo này và thoát khỏi chương trình HP USB Disk.

Khởi động máy vi tính từ USB
•

Muốn khởi động được bằng ổ dĩa USB thì máy tính của bạn phải có chức năng này và
phải được chọn khởi động từ ổ dĩa USB trước. Bạn có thể kiểm tra và thực hiện việc này
bằng cách vào CMOS (BIOS) Setup. (Xem hướng dẫn Cách thiết lập các thông số cơ
bản cho máy vi tính

•

Bây giờ ổ dĩa USB đã có thể khởi động được ở chế độ DOS của Windows 98, ở chế độ
này bạn chỉ có thể thao tác bằng các dòng lệnh nhập từ bàn phím.

•

Có thể sao chép các chương trình chạy được ở Hệ điều hành DOS như các chương trình
kiểm tra phần cứng, quét virus, định dạng ổ dĩa, ghost,... vào ổ dĩa USB này để sử d ụng.

BuaXua.vn
Từ khóa:khởi độngusb

Những bài viết mới hơn
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cách cài đặt Windows 7 từ USB
Cách phục hồi lại Windows bằng Ghost từ ổ dĩa USB
Cách sử dụng chức năng Hibernate để khởi động nhanh Windows XP
Phòng chống virus lây nhiễm giữa ổ dĩa USB và máy vi tính
Bảo vệ máy tính và ổ dĩa USB không bị nhiễm virus bằng Panda USB Vaccine
Chống sao chép dữ liệu trên máy vi tính bằng USB Write Protector
Cách xử lý các lỗi thường gặp khi sử dụng ổ dĩa USB
Cách cứu dữ liệu trên...
Tin h c ph thông
Cách t o d a USB kh i ng c b ng HP USB Disk ĩ độ đượ
Cách t o d a USB kh i ng c b ng HP USB Disk ĩ độ đượ
Trong m t s tr ng h p b n c n kh i ng máy vi tính ki m tra s a l i ph n c ng ho c ườ đ để
khi H i u hành (Windows) b l i không kh i ng c, c n ph i cài t l i H i u hành m i,... đ độ đượ đặ đ
nh ng d a quang (CD/DVD-ROM) c a máy vi tính b h ng ho c không có,... lúc này gi i pháp t tư ĩ
nh t cho b n chính là kh i ng b ng d a USB. đ ĩ
Sau ây là cách t o d a USB có th kh i ng cđ ĩ đ đượ
T i gói ch ng trình nh d ng HP USB Disk và các t p tin kh i ng v máy tính. ươ đị độ
Gói ch ng trình t o d a USB kh i ng:ươ ĩ đ usb_boot.zip
Sau khi gi i nén s c m t t p tin ch ng trình tên đượ ươ HPUSBDisk.exe thư
m c Boot_filesch a các t p tin kh i ng. Ch y ch ng trình độ ươ HPUSBDisk.
N u xu t hi n h p c nh báo, nh nế Run ng ý ch y ch ng trình.để đồ ươ
Ki m tra ch n d a USB trong m c ĩ Device, các thông s còn l i thi t l p nh trong hình. Sau ế ư
ó nh n vào nút có d u 3 ch m (...).đ
Tin học phổ thông - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tin học phổ thông - Người đăng: tranthihuyen061a-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Tin học phổ thông 9 10 394