Ktl-icon-tai-lieu

Tính bền thanh khi ứng suất không đổi

Được đăng lên bởi Phạm Ngọc Thạch
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 436 lần   |   Lượt tải: 0 lần
11/6/2012

Chương V: Tính bền thanh khi ứng suất không đổi

Chương V: Tính bền thanh khi ứng suất không đổi

5.6. Tính bền khi thanh chịu uốn và xoắn đồng thời
- Thanh chịu uốn và xoắn đồng thời thường xảy ra ở các
trục quay của máy.

Tính bền thanh khi thanh chịu
uốn và xoắn đồng thời

Bộ môn Cơ Kỹ Thuật – Đại học Bách Khoa Tp.HCM

Chương V: Tính bền thanh khi ứng suất không đổi

6.6. Tính bền khi thanh chịu uốn và xoắn đồng thời
5.6.

Bộ môn Cơ Kỹ Thuật – Đại học Bách Khoa Tp.HCM

- Trên thanh thường có lắp các chi tiết bánh răng, ổ đỡ, ổ
đỡ chặn.
- Tiết diện trục thường là hình tròn hay hình vành khăn.

Bộ môn Cơ Kỹ Thuật – Đại học Bách Khoa Tp.HCM

Chương V: Tính bền thanh khi ứng suất không đổi

5.6. Tính bền khi thanh chịu uốn và xoắn đồng thời

Bộ môn Cơ Kỹ Thuật – Đại học Bách Khoa Tp.HCM

1

11/6/2012

Chương V: Tính bền thanh khi ứng suất không đổi

5.6. Tính bền khi thanh chịu uốn và xoắn đồng thời

Chương V: Tính bền thanh khi ứng suất không đổi

5.6. Tính bền khi thanh chịu uốn và xoắn đồng thời
5.6.1. Thiết lập công thức tính ứng suất tiếp cho thanh chịu
xoắn thuần túy
- Qui ước dấu Mz : Mz > 0 khi nhìn vào mặt cắt thấy moment
quay thuận chiều kim đồng hồ.

Bộ môn Cơ Kỹ Thuật – Đại học Bách Khoa Tp.HCM

Chương V: Tính bền thanh khi ứng suất không đổi

Bộ môn Cơ Kỹ Thuật – Đại học Bách Khoa Tp.HCM

Chương V: Tính bền thanh khi ứng suất không đổi

5.6. Tính bền khi thanh chịu uốn và xoắn đồng thời

5.6. Tính bền khi thanh chịu uốn và xoắn đồng thời

5.6.1. Thiết lập công thức tính ứng suất tiếp cho thanh chịu xoắn thuần
túy

5.6.1. Thiết lập công thức tính ứng suất tiếp cho thanh chịu xoắn thuần
túy

-Thí nghiệm: Vạch trên mặt ngoài
+ Hệ những đường thẳng song song trục
thanh.
+ Hệ những đường tròn vuông góc trục
thanh.
+ Các bán kính.
-Hiện tượng:
+ Các đường song song trục thanh
nghiêng đều góc γ so với phương ban
đầu.
+ Các đường tròn vẫn vuông góc với trục
thanh, khoảng cách 2 đường tròn kề nhau
không đổi.
+ Các bán kính trên bề mặt thanh vẫn
thẳng và có độ dài không đổi.
Bộ môn Cơ Kỹ Thuật – Đại học Bách Khoa Tp.HCM

Bộ môn Cơ Kỹ Thuật – Đại học Bách Khoa Tp.HCM

2

11/6/2012

Chương V: Tính bền thanh khi ứng suất không đổi

Chương V: Tính bền thanh khi ứng suất không đổi

5.6. Tính bền khi thanh chịu uốn và xoắn đồng thời

5.6. Tính bền khi thanh chịu uốn và xoắn đồng thời

5.6.1. Thiết lập công thức tính ứng suất tiếp cho thanh chịu
xoắn thuần túy
Giả thiết

5.6.1. Thiết lập công thức tính ứng suất tiếp cho thanh chịu
xoắn thuần túy

G...
11/6/2012
1
Chương V: Tính bền thanh khi ứng suất kng đổi
Bộ môn Cơ Kỹ Thuật Đại học Bách Khoa Tp.HCM
Tính bền thanh khi thanh chịu
uốn xoắn đồng thời
Chương V: Tính bền thanh khi ứng suất kng đổi
Bộ môn Cơ Kỹ Thuật Đại học Bách Khoa Tp.HCM
5.6. Tính bền khi thanh chịu uốn và xoắn đồng thời
- Thanh chịu uốn xoắn đồng thời thường xảy ra các
trục quay của máy.
- Tn thanh thường lắp các chi tiết bánh răng, đỡ,
đỡ chặn.
- Tiết diện trục thườnghình tròn hay hình vành khăn.
Chương V: Tính bền thanh khi ứng suất không đổi
Bộ môn Cơ Kỹ Thuật Đại học Bách Khoa Tp.HCM
6.6. Tính bền khi thanh chịu uốn và xoắn đồng thời 5.6. Tính bền khi thanh chịu uốn và xoắn đồng thời
Chương V: Tính bền thanh khi ứng suất không đổi
Bộ môn Cơ Kỹ Thuật Đại học Bách Khoa Tp.HCM
5.6. Tính bền khi thanh chịu uốn và xoắn đồng thời
Tính bền thanh khi ứng suất không đổi - Trang 2
Tính bền thanh khi ứng suất không đổi - Người đăng: Phạm Ngọc Thạch
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Tính bền thanh khi ứng suất không đổi 9 10 557