Ktl-icon-tai-lieu

TÌNH HÌNH CHUNG CỦA KHU MỎ VÀ CÁC ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT CỦA KHOÁNG SÀNG

Được đăng lên bởi Trần Phú
Số trang: 194 trang   |   Lượt xem: 9182 lần   |   Lượt tải: 20 lần
Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Đồ án tốt nghiệp

CHƯƠNG 1
TÌNH HÌNH CHUNG CỦA KHU MỎ VÀ CÁC ĐẶC ĐIỂM ĐỊA
CHẤT CỦA KHOÁNG SÀNG
1.1. Vị trí và đặc điểm địa lý tự nhiên.
1.1.1. Vị trí địa lý.
Mỏ quặng sắt Thạch Khê nằm trên địa phận 3 xã Thạch Khê, Thạch Đỉnh và
Thạch Hải thuộc huyện Thạch Hà - tỉnh Hà Tĩnh, cách thành phố Hà Tĩnh 8 km
về phía Đông, trung tâm của mỏ cách bờ biển Đông khoảng 1,6 km. Tọa độ địa
lý khu mỏ như sau:
Kéo dài từ 10555’30’’ đến 10559’00’’ độ kinh đông.
Rộng từ 1820’00’’ đến 1826’00’’ vĩ độ bắc.
Thuộc tờ bản đồ địa hình tỷ lệ 1: 5000. Diện tích nghiên cứu mỏ sắt Thạch Khê
khoảng 8 km2.
1.1.2. Hệ thống giao thông:
1. Đường bộ:
Quốc lộ 1A chạy qua thành phố Hà Tĩnh, có đường ôtô vận tải theo hướng
Đông – Đông Bắc từ mỏ tới thành phố Hà Tĩnh dài 8 km.
2. Đường thủy:
Phía Bắc mỏ có cảng Cửa Sót cách mỏ khoảng 3 km. Sông Cửa Sót có chiều
sâu lớn và chiều rộng từ 1 – 2 km (thay đổi do thủy triều), tàu thuyền có tải
trọng lớn đi lại thuận tiện.
Phía Nam mỏ có cảng nước sâu Vũng Áng cách mỏ khoảng 40 km, phục vụ
tàu có trọng tải lớn.
3. Đường sắt
Đường sắt nối từ Hà Nội đến thành phố Hồ Chí Minh nằm ở phía Tây vùng
mỏ cách 24 km.
1.1.3. Đặc điểm địa hình, khí hậu, sông suối.
1.1.3.1. Địa hình:
Địa hình khu mỏ tương đối bằng phẳng phân bố trên bãi cát ven biển, độ
cao tuyệt đối của bề mặt phần trung tâm là +5 ÷ +7m. Theo cốt cao địa hình có
thể phân chia khu mỏ ra làm 3 dải phát triển theo hướng Tây – Bắc.
- Dải phía đông: Dải này nằm ven biển, nó có chiều rộng khoảng 1km và
bao gồm các cồn cát tương đối lớn liên tiếp tạo thành một miền địa hình cao
ngăn cách khu mỏ với biển. Nơi cao nhất 19,65 m, phổ biến từ 10 ÷ 15 m.
- Dải trung tâm: Dải này bao trùm toàn bộ diện tích có quặng, chiều rộng dải
khoảng 1,5 km. Địa hình bằng phẳng. Độ cao phổ biến từ 6 ÷ 7 m. Ở phía Nam
có một số cồn cát nhỏ, độ cao từ 10 ÷ 12 m.
Sinh viên: Trần Quốc Phú

1

Lớp Khai thác A.K53

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Đồ án tốt nghiệp

- Dải phía Tây và Tây Bắc: Dải này có chiều rộng khoảng 600 ÷ 700 m. Nó
gồm các cồn cát nhỏ, chạy nối tiếp nhau, tạo thành một miền hẹp kéo dài lên tận
đồi Kiều Mộc. Độ cao phổ biến từ 9 ÷ 12 m. Riêng đồi Kiều Mộc có độ cao
66,91m. Xa hơn nữa về phía Tây Bắc khu mỏ có núi Nam Giới cao 373 m.
1.1.3.2. Đặc điểm mạng sông suối, ao, hồ.
Mỏ sắt Thạch Khê chạy dài theo bờ biển. Nó nằm giữa bờ biển Vịnh Bắc Bộ
và sông Thạch Đồng. Sông này nối với sông Cửa Sót. Khoảng 3 km về phía Tây
Bắc khu mỏ là cửa sông Cửa Sót. Cửa sông rộng thông ra biển...
Trường Đại học Mỏ - Địa chất Đồ án tốt nghiệp
Sinh viên: Trần Quốc Phú 1 Lớp Khai thác A.K53
CHƯƠNG 1
TÌNH HÌNH CHUNG CỦA KHU MỎ VÀ CÁC ĐẶC ĐIỂM ĐỊA
CHẤT CỦA KHOÁNG SÀNG
1.1. Vị trí và đặc điểm địa lý tự nhiên.
1.1.1. Vị trí địa lý.
Mỏ quặng sắt Thạch Khê nằm trên địa phận 3 xã Thạch Khê, Thạch Đỉnh và
Thạch Hải thuộc huyện Thạch - tỉnh Tĩnh, cách thành phố Tĩnh 8 km
về phía Đông, trung tâm của mỏ cách bờ biển Đông khoảng 1,6 km. Tọa độ địa
lý khu mỏ như sau:
Kéo dài từ 10555’30’’ đến 10559’00’’ độ kinh đông.
Rộng từ 1820’00’’ đến 1826’00’’ vĩ độ bắc.
Thuộc tờ bản đồ địa hình tỷ l1: 5000. Diện tích nghiên cứu mỏ sắt Thạch Khê
khoảng 8 km
2
.
1.1.2. Hệ thống giao thông:
1. Đường bộ:
Quốc lộ 1A chạy qua thành phố Tĩnh, đường ôtô vận tải theo hướng
Đông – Đông Bắc từ mỏ tới thành phố Hà Tĩnh dài 8 km.
2. Đường thủy:
Phía Bắc mỏ có cảng Cửa Sót cách mỏ khoảng 3 km. Sông Cửa Sót có chiều
sâu lớn chiều rộng từ 1 2 km (thay đổi do thủy triều), u thuyền tải
trọng lớn đi lại thuận tiện.
Phía Nam mcảng nước sâu Vũng Áng cách mỏ khoảng 40 km, phục vụ
tàu có trọng tải lớn.
3. Đường sắt
Đường sắt nối từ Nội đến thành phố Hồ Chí Minh nằm phía Tây vùng
mỏ cách 24 km.
1.1.3. Đặc điểm địa hình, khí hậu, sông suối.
1.1.3.1. Địa hình:
Địa hình khu mỏ tương đối bằng phẳng phân bố trên bãi cát ven biển, đ
cao tuyệt đối của bề mặt phần trung tâm +5 ÷ +7m. Theo cốt cao địa hình
thể phân chia khu mỏ ra làm 3 dải phát triển theo hướng Tây – Bắc.
- Dải phía đông: Dải này nằm ven biển, chiều rộng khoảng 1km
bao gồm các cồn cát tương đối lớn liên tiếp tạo thành một miền địa hình cao
ngăn cách khu mỏ với biển. Nơi cao nhất 19,65 m, phổ biến từ 10 ÷ 15 m.
- Dải trung tâm: Dải này bao trùm toàn bộ diện tích có quặng, chiều rộng dải
khoảng 1,5 km. Địa hình bằng phẳng. Độ cao phổ biến từ 6 ÷ 7 m. Ở phía Nam
có một số cồn cát nhỏ, độ cao từ 10 ÷ 12 m.
TÌNH HÌNH CHUNG CỦA KHU MỎ VÀ CÁC ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT CỦA KHOÁNG SÀNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TÌNH HÌNH CHUNG CỦA KHU MỎ VÀ CÁC ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT CỦA KHOÁNG SÀNG - Người đăng: Trần Phú
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
194 Vietnamese
TÌNH HÌNH CHUNG CỦA KHU MỎ VÀ CÁC ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT CỦA KHOÁNG SÀNG 9 10 326