Ktl-icon-tai-lieu

Tính lò hơi đốt trấu tầng sôi

Được đăng lên bởi Ta Phuc Nguyen
Số trang: 72 trang   |   Lượt xem: 2331 lần   |   Lượt tải: 14 lần
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG
Cùng với việc tăng giá nhiên liệu dầu trên thế giới, sức ép về chi phí
nhiên liệu của các cơ sở sản xuất đang tăng mạnh và các cơ sở sản xuất đang
có xu hướng thay thế các nhiên liệu nhập ngoại bằng các nhiên liệu có sẵn
trong nước và nhất là các loại nhiên liệu rẻ tiền. Công nghệ tầng sôi với các
ưu điểm nổi bật của mình có thể là 1 giải pháp hỗ trợ cho các doanh nghiệp
do có 1 số ưu điểm sau:
 Có thể đốt được các nhiên liệu nhiệt trị thấp như than cám, phụ phẩm
nông nghiệp: trấu bã mía, mùn cưa,…
 Có thể đốt được các nhiên liệu có độ ẩm cao đến 25% như than bùn,
rác thải, cặn bùn…
 Có thể cơ giới hóa nên hiệu suất sử dụng cao hơn lò thủ công.
 Có thể sử dụng biện pháp sơ cấp giảm chi phí độc hại nhờ thêm phụ
gia vào trong buồng đốt do đó có thể đốt nhiên liệu có thành phần lưu
huỳnh cao mà không gây ô nhiễm môi trường.
 Có thể tăng khả năng tự động hóa thiết bị nhiệt, nhất là vấn đề cấp
liệu thải bụi.
 Do nhiệt độ buồng đốt thấp nên tuổi thọ thiết bị tăng lên.
 Có thể thay đổi nhiên liệu một cách linh hoạt.
So sánh một số nhiên liệu và giá thành sản xuất nhiệt được cho trong
bảng.
Từ bảng này ta thấy giá thành sản xuất nhiệt hay chi phí nhiên liệu khi
chuyển từ dầu FO sang than đá còn là 61%, chuyển sang trấu chỉ còn là 18%.
Như vậy mức độ tiết kiệm là đáng kể, nhất là cho các cơ sở dùng nhiệt nhiều.
Để sử dụng các nhiên liệu có nhiệt trị thấp thì thiết bị tầng sôi là 1 phương án
khả thi và thích hợp với điều kiện ở nước ta hiện nay.

2-1

Nhiệt trị
Nhiệt trị so với
Gas
Hiệu suất sử
dụng thiết bị
nhiệt so với Gas
KL sử dụng
nhiệt lượng
tương đương so
với Gas
Đơn giá
Giá trị chi phí
nhiệt tương
đương
Chi phí so với
Gas
Chi phí so với
dầu FO
Chi phí so với
than đá
Chi phí 1 năm,
cho FO

FO

Than
đá

Than
cám

Vỏ hạt
điều

Trấu,
mùn
cưa

45980

43890

29260

20900

18000

16000

1

0,96

0,91

0,61

0,44

0,38

0,33

-

1

0,99

0,95

0,8

0,8

0,78

0,78

Kg/k
g gas

1

1,05

1,15

2,05

2,87

3,42

3,85

đ/kg

11000

7500

5000

1600

700

350

150

đ

11000

7909

5756

3281

2010

1197

577

-

1

0,719

0,523

0,298

0,183

0,109

0,052

-

1,91

1,37

1

0,57

0,35

0,21

0,1

-

3,35

2,41

1,75

1

0,61

0,36

0,18

2000

1140

698

237

70

Đơn
vị

Gas,
LPG

DO

kJ/k
g

48000

-

triệu
đồng
/năm

Hình bên cho ta thấy được rõ mức độ
giảm chi phí nhiên liệu khi được sử
dụng các nhiên liệu có giá thành rẻ.

2-2

GIỚI HẠN NGHIÊN CỨU
1.

Việc tính toán thiết kế buồng đốt BFB dựa trên mô hình thực
nghiệm đang được nghi...
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG
Cùng với việc tăng giá nhiên liệu dầu trên thế giới, sức ép về chi phí
nhiên liệu của các sở sản xuất đang tăng mạnh c sở sản xuất đang
xu hướng thay thế các nhiên liệu nhập ngoại bằng c nhiên liệu sẵn
trong nước nhất các loại nhiên liệu r tiền. Công nghệ tầng sôi với các
ưu điểm nổi bật của mình thể là 1 giải pháp h trợ cho các doanh nghiệp
do có 1 số ưu điểm sau:
thể đốt được các nhiên liệu nhiệt trị thấp như than cám, phụ phẩm
nông nghiệp: trấu bã mía, mùn cưa,…
thể đốt được các nhiên liệu đẩm cao đến 25% như than bùn,
rác thải, cặn bùn…
Có thể cơ giới hóa nên hiệu suất sử dụng cao hơn lò thủ công.
thể sử dụng biện pháp sơ cấp giảm chi phí độc hại nhờ thêm phụ
gia vào trong buồng đốt do đó có thể đốt nhiên liệu có thành phần lưu
huỳnh cao mà không gây ô nhiễm môi trường.
thể tăng khả năng tự động hóa thiết bị nhiệt, nhất vấn đề cấp
liệu thải bụi.
Do nhiệt độ buồng đốt thấp nên tuổi thọ thiết bị tăng lên.
Có thể thay đổi nhiên liệu một cách linh hoạt.
So sánh một số nhiên liệu và giá thành sản xuất nhiệt được cho trong
bảng.
Từ bảng này ta thấy giá thành sản xuất nhiệt hay chi phí nhiên liệu khi
chuyển từ dầu FO sang than đá còn 61%, chuyển sang trấu chỉ còn 18%.
Như vậy mức độ tiết kiệmđáng kể, nhất cho các sở dùng nhiệt nhiều.
Để sử dụng các nhiên liệu có nhiệt trị thấp thì thiết bị tầng sôi là 1 phương án
khả thi và thích hợp với điều kiện ở nước ta hiện nay.
2 - 1
Tính lò hơi đốt trấu tầng sôi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tính lò hơi đốt trấu tầng sôi - Người đăng: Ta Phuc Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
72 Vietnamese
Tính lò hơi đốt trấu tầng sôi 9 10 521