Ktl-icon-tai-lieu

TÍNH NỀN MÓNG

Được đăng lên bởi dangngocvuongmta
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 251 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỰ PHÙ HỢP CỦA CÁC PHƯƠNG PHÁP HIỆN HÀNH XÁC ĐỊNH
SỨC CHỊU TẢI CỦA CỌC TRONG ĐIỀU KIỆN ĐỊA CHẤT HẢI PHÒNG
THE SUITABILITY OF CURRENT METHODS TO DETERMINE THE CAPACITY
OF SINGLE PILE IN THE GEOLOGICAL CONDITION OF HAI PHONG
KS. NGUYỄN DỊU HƯƠNG
Học viên cao học CN Xây dựng CTT-2005-2009
TS. PHẠM VĂN THỨ
Khoa đào tạo Sau đại học, ĐHHH
Tóm tắt:
Trong tính toán thiết kế xây dựng các công trình sử dụng kết cấu móng cọc, việc xác định
chính xác sức chịu tải của cọc theo đất nền là rất khó khăn, do đó cần phải tiến hành các
thí nghiệm để kiểm tra. Tuy nhiên, qua thực tế kết quả thí nghiệm trong rất nhiều trường
hợp có sai khác lớn, đôi khi trái ngược với kết quả tính toán thiết kế. Bài báo này nhằm lý
giải cũng như lựa chọn phương pháp xác định sức chịu tải của cọc cho phù hợp trong
điều kiện địa chất Hải Phòng.
Abstract:
In calculated design the buildings used piles footing, it was very difficult to determine the
exact allowable pile load in the ground. Therefore, they need to conduct pile load tests.
However, in many cases, actual experiment results have great differences, and opposed
to the results of calculated design sometimes. The purposes of this article explain and
also select suitability methods to determine the capacity of single pile in the geological
condition of Hai Phong.
1. Cọc và móng cọc trong hoạt động xây dựng
Cọc là một kết cấu có chiều dài lớn so với kích thước tiết diện ngang được đóng, ép hay thi
công tại chỗ vào lòng đất, đá để truyền tải trọng công trình xuống các lớp đất đá sâu hơn nhằm
cho công trình xây dựng bên trên đạt các yêu cầu của trạng thái giới hạn quy định.
Cọc có thể được phân loại theo nhiều cách khác nhau như theo vật liệu, theo phương pháp
thi công (phương pháp hạ cọc) và theo tính chất làm việc của cọc.
Theo vật liệu làm cọc người ta chia ra gồm: cọc gỗ, cọc tre, cọc bê tông, cọc bê tông cốt
thép, cọc thép, cọc thép bê tông, cọc liên hợp.
Theo phương pháp thi công (phương pháp hạ cọc) bao gồm: cọc đóng và cọc nhồi. Cọc
đóng là loại cọc chế tạo sẵn được đưa vào lòng đất bằng cách đẩy đất ra xung quanh bằng
phương pháp đóng (được gọi là cọc đóng), ép (được gọi là cọc ép), rung hoặc xoắn có thể khoan
dẫn hoặc không; cọc đóng thường gồm cọc gỗ, cọc bê tông cốt thép đúc sẵn có hoặc không có
ứng suất trước với nhiều loại khác nhau và cọc thép. Cọc nhồi là một loại móng sâu được thi công
bằng cách đổ bê tông tươi vào một hố (lỗ) khoan trước hoặc hố được tạo bằng cách đóng ống
thiết bị vào lòng đất; Quá trình thi công cọc nhồi đư...
Tạp chí Khoa hc Công nghệ Hàng hải Số 19 – 8/2009
18
SỰ PHÙ HỢP CỦA CÁC PHƯƠNG PHÁP HIỆN HÀNH XÁC ĐỊNH
SC CHỊU TẢI CỦA CỌC TRONG ĐIỀU KIỆN ĐỊA CHẤT HẢI PHÒNG
THE SUITABILITY OF CURRENT METHODS TO DETERMINE THE CAPACITY
OF SINGLE PILE IN THE GEOLOGICAL CONDITION OF HAI PHONG
KS. NGUYỄN DỊU HƯƠNG
Học viên cao học CN Xây dựng CTT-2005-2009
TS. PHẠM VĂN TH
Khoa đào tạo Sau đại học, ĐHHH
Tóm tắt:
Trong tính toán thiết kế xây dựng các công trình sử dụng kết cấu móng cọc, việc xác định
chính xác sức chịu tải của cọc theo đất nền là rất khó khăn, do đó cần phải tiến hành các
thí nghiệm để kiểm tra. Tuy nhiên, qua thực tế kết qutnghiệm trong rất nhiều trường
hợp có sai khác lớn, đôi khi ti ngược với kết quả tính toán thiết kế. Bài báo này nhằm lý
giải cũng như lựa chọn phương pháp c định sức chịu tải của cọc cho phù hợp trong
điều kiện địa chất Hải Phòng.
Abstract:
In calculated design the buildings used piles footing, it was very difficult to determine the
exact allowable pile load in the ground. Therefore, they need to conduct pile load tests.
However, in many cases, actual experiment results have great differences, and opposed
to the results of calculated design sometimes. The purposes of this article explain and
also select suitability methods to determine the capacity of single pile in the geological
condition of Hai Phong.
1. Cọc và móng cọc trong hoạt động xây dựng
Cc là mt kết cấu có chiều dài lớn so với kích thước tiết diện ngang được đóng, ép hay thi
công tại chvào lòng đất, đá đtruyền tải trọng công trình xuống các lớp đất đá sâu n nhằm
cho công trình xây dựng bên trên đạt các yêu cầu của trạng thái gii hạn quy đnh.
Cc thể được phân loại theo nhiều cách khác nhau như theo vật liệu, theo phương pháp
thi công (phương pháp hạ cọc) và theo tính chất làm việc của cọc.
Theo vt liệu làm cc người ta chia ra gồm: cọc gỗ, cc tre, cọc bê tông, cọc bê tông cốt
thép, cọc thép, cọc thép bê tông, cọc liên hợp.
Theo phương pháp thi công (phương pháp hạ cọc) bao gồm: cọc đóng và cọc nhồi. Cọc
đóng là loại cọc chế tạo sẵn được đưa vào lòng đất bằng cách đẩy đất ra xung quanh bằng
phương pháp đóng (được gọi là cọc đóng), ép (được gọi là cọc ép), rung hoặc xoắn thể khoan
dẫn hoặc không; cọc đóng thường gồm cọc gỗ, cọc bê tông cốt thép đúc sn hoặc không có
ứng suất trước với nhiều loại khác nhau và cọc thép. Cọc nhồi là một loại móng sâu được thi công
bằng cách đổ ng tươi vào một hố (lỗ) khoan trước hoặc hố được tạo bằng ch đóng ng
thiết bị vào lòng đất; Quá trình thi công cọc nhồi được chia làm các giai đoạn: khoan tạo lỗ, hạ lồng
thép xuống lỗ, đổ bê tông.
Theo tính chất làm việc của cọc có cọc chống và cọc ma sát. Cọc chống là cọc có sức chịu
tải chủ yếu do lực chống của đất tại i cọc. Cọc chng được sdụng khi mà lớp đất yếu cần
được gia ờng không ln lắm (về chiều y ngay dưới lớp đất là lớp đất tốt) đcọc tựa vào
đó làm việc, đủ sức đỡ cho công trình ổn định bền lâu; Cọc ma sát (cọc treo) được sử dụng khi lớp
đất yếu cần gia cường chiều dày klớn và lớp đất tốt lại quá sâu mà ta không thchế tạo
nhng cọc quá dài được. Sự làm việc của cọc treo là do lực ma sát giữa cọc với đất đảm nhiệm.
Việc lựa chọn giải pháp móng cọc phụ thuộc vào tính chất của từng loại công trình, ph
thuộc o điều kiện kinh tế, kỹ thuật,... nước ta hiện nay, việc xây dựng ng trình trên móng
cọc chiếm tỷ lệ ngày càng nhiu, nht là khi gặp đất yếu chiều dày ln và tải trọng công trình
truyn lên móng đạt tới hàng trăm, hàng ngàn tấn. Móng cọc được sử dụng nhiều như vậy là do có
các ưu điểm như: chi phí vật liệu thấp; giảm khối lượng công tác đất; có thể giảm hoặc tránh được
TÍNH NỀN MÓNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TÍNH NỀN MÓNG - Người đăng: dangngocvuongmta
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
TÍNH NỀN MÓNG 9 10 775