Ktl-icon-tai-lieu

tinh sạch protein

Được đăng lên bởi Iu Làm Đẹp
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 1956 lần   |   Lượt tải: 4 lần
PHẦN I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ PROTEIN

Protein được phát hiện lần đầu tiên ở thế kỷ XVIII (1745 bởi Beccari); mới
đầu được gọi la allbumin (lòng trắng trứng). Mãi đến năm 1838, Mulder lần đầu
tiên đưa ra thuật ngữ protein (xuất phát từ chữ Hy lạp proteos nghĩa là “đầu tiên”,
“quan trọng nhất”. Biết được tầm quan trọng và nhu cầu xã hội về protein, đến
nay nhiều công trình nghiên cứu và sản xuất hợp chất này đã được công bố, đã
đem lại nhiều ý nghĩa hết sức to lớn phục vụ cho nhân loại. Vì vậy, nhiều nhà
khoa học trên thế giới đã vinh dự nhận được giải thưởng Nobel về các lĩnhvực
nghiên cứu liên quan đến protein.
Protein là hợp chất hữu cơ có ý nghĩa quan trọng bậc nhất trong cơ thể
sống. Về mặt số lượng, nó chiếm không dưới 50% trọng lượng khô của tế bào. Về
thành phần cấu trúc, protein được tạo thành chủ yếu từ các amino acid qua liên
kết peptide. Cho đến nay người ta đã thu được nhiều loại protein ở dạng sạch cao
có thể kết tinh được và đã xác định được thành phần các nguyên tố hoá học,
thông thường trong cấu trúc của chúng gồm bốn nguyên tố chính là C, H, O, N
với tỷ lệ C ≈ 50%, H ≈ 7%, O ≈ 23% và N ≈ 16%. Đặc biệt tỷ lệ N trong protein
khá ổn định. Nhờ tính chất này để định lượng protein theo phương pháp Kjeldahl,
người ta tính lượng N rồi nhân với hệ số 6,25. Ngoài ra trong protein còn gặp một
số nguyên tố khác như S ≈ 0-3% và P, Fe, Zn, Cu... Khối lượng phân tử, ký hiệu
là Mr (được tính bằng Dalton) của các loại protein thay đổi trong những giới hạn
rất rộng, thông thường từ hàng trăm cho đến hàng triệu. Ví dụ: insulin có khối
lượng phân tử bằng 5.733, glutamat-dehydrogengenase trong gan bò có khối
lượng phân tử bằng 1.000.000.
Trong các tổ chức của cơ thể sống, protein có thể ở dưới dạng tự do trong
các dịch sinh vật hoặc dưới dạng kết hợp, hoặc bị cầm trong các tế bào. Hơn nữa,
trong tế bào có chứa hàng nghìn loại protein khác nhau, nếu ta cần nghiên cứu
từng loại protein, trước hết phải chiết rút và tinh sạch chúng.
Sự tinh sạch của protein rất quan trọng vì từ protein tinh sạch chúng ta có
thể xác định được trình tự acid amin, mối liên hệ về tiến hóa giữa các protein
trong những cá thể khác nhau và khảo sát các chức năng sinh hóa của các protein
đó. Hơn thế nữa, việc tinh thể hóa protein chỉ có thể thực hiện với những protein
tinh sạch và từ những tinh thể đó chúng ta sẽ biết được cấu trúc bậc 4 cũng như
các đơn vị chức năng của protein thông qua dữ liệu chiếu xạ tia X.
Vì vậy, ngày nay các kỹ thuật chiết rút, tinh sạch và nghiên cứu về
1

protein...
PHẦN I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ PROTEIN
Protein được phát hiện lần đầu tiên ở thế kỷ XVIII (1745 bởi Beccari); mới
đầu được gọi la allbumin (lòng trắng trứng). i đến năm 1838, Mulder lần đầu
tiên đưa ra thuật ngữ protein (xuất phát từ chữ Hy lạp proteos nghĩa là “đầu tiên”,
“quan trọng nhất”. Biết được tầm quan trọng nhu cầu hội về protein, đến
nay nhiều công trình nghiên cứu sản xuất hợp chất này đã được công bố, đã
đem lại nhiều ý nghĩa hết sức to lớn phục vụ cho nhân loại. vậy, nhiều nhà
khoa học trên thế giới đã vinh dự nhận được giải thưởng Nobel về các lĩnhvực
nghiên cứu liên quan đến protein.
Protein là hợp chất hữu ý nghĩa quan trọng bậc nhất trong thể
sống. Về mặt số lượng, nó chiếm không dưới 50% trọng lượng khô của tế bào. Về
thành phần cấu trúc, protein được tạo thành chủ yếu từ c amino acid qua liên
kết peptide. Cho đến nay người ta đã thu được nhiều loại protein ở dạng sạch cao
thể kết tinh được và đã xác định được tnh phần các nguyên tố hoá học,
thông thường trong cấu trúc của chúng gồm bốn nguyên tố chính C, H, O, N
với tỷ lệ C 50%, H 7%, O 23% N 16%. Đặc biệt tỷ lệ N trong protein
khá ổn định. Nhờ tính chất này để định lượng protein theo phương pháp Kjeldahl,
người ta tính lượng N rồi nhân với hệ số 6,25. Ngoài ra trong protein còn gặp một
số nguyên tố khác như S 0-3% P, Fe, Zn, Cu... Khối lượng phân tử, hiệu
Mr (được tính bằng Dalton) của các loại protein thay đổi trong những giới hạn
rất rộng, thông thường từ hàng trăm cho đến hàng triệu. dụ: insulin khối
lượng phân tử bằng 5.733, glutamat-dehydrogengenase trong gan khối
lượng phân tử bằng 1.000.000.
Trong các tổ chức của thể sống, protein thể dưới dạng tự do trong
các dịch sinh vật hoặc dưới dạng kết hợp, hoặc bị cầm trong các tế bào. Hơn nữa,
trong tế bào chứa hàng nghìn loại protein khác nhau, nếu ta cần nghiên cứu
từng loại protein, trước hết phải chiết rút và tinh sạch chúng.
Sự tinh sạch của protein rất quan trọng từ protein tinh sạch chúng ta
thể xác định được trình tự acid amin, mối liên hệ về tiến hóa giữa các protein
trong những thể khác nhau khảo sát các chức năng sinh hóa của các protein
đó. Hơn thế nữa, việc tinh thể hóa protein chỉ thể thực hiện với những protein
tinh sạch t những tinh thể đó chúng ta sẽ biết được cấu trúc bậc 4 cũng n
các đơn vị chức năng của protein thông qua dữ liệu chiếu xạ tia X.
vậy, ngày nay c kỹ thuật chiết rút, tinh sạch nghiên cứu về
1
tinh sạch protein - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tinh sạch protein - Người đăng: Iu Làm Đẹp
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
tinh sạch protein 9 10 943