Ktl-icon-tai-lieu

tính toán biến áp xung

Được đăng lên bởi trandinhtienbg96
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 946 lần   |   Lượt tải: 5 lần
KĐT271

Tính toán và Thiết kế Biến áp cho mạch offline
Flyback
I) Một số Hình dạng BA xung
1) Kiểu 1:

Trang 1

2) Kiểu 2:

Các kiểu lõi Ferrite :

II) Tính toán thông số cho BA
1) Cách chọn lõi : kiểu lõi và kích thước lõi được chọn dựa vào thông số sau :
2

Ae : diện tích mặt cắt ngang (diện tích hình trụ ở giữa) (mm )
2
Aw : vùng quấn dây (mm )
Bsat : mật độ từ thẩm bão hòa ( Tesla) . Thường chọn 0.3 ~ 0.35 T
Ae và Aw được thể hiện bằng hình màu vàng :

1 hệ số quan trong cần lưu ý đó là Lm (primary side inductance), được xác định :
2
Lm = (VDmin
C .Dmax )
2Pin f s K

Trong đó :

RF

Pin : công suất ngõ vào lớn nhất. Được xác định bởi :

Pin =

Po
E ff

Po : công suất ngõ ra lớn nhất.
Eff : hiệu suất, thường chọn trong khoảng 0.7~0.85.

min
VDC : Điện áp DC vào nhỏ nhất

f s : tần số làm việc
K RF : hệ số gợn sóng.

+ Đối với chế độ dẫn điện không liên tục (discontinuous conduction mode : DCM) thì K RF =1.
+ Đối với chế độ dẫn điện liên tục (continuous conduction mode : CCM) thì K RF <1. Thường chọn K RF =0.3-0.5 cho băng ngõ vào
phổ biến (85 V-265 Vrms), K RF =0.4-0.8 cho băng ngõ vào Châu Âu (195 V – 265
Vrms)
Dmax : chu trình làm việc lớn nhất, được thể hiện như hình sau :

Chỉ số Lm được chọn dựa vào các đặc điểm sau :

Trong đó :

I dspeak

: dòng đỉnh cực đại trên Mosfet.

I dsRMS : dòng hiệu dụng trên Mosfet.
Lm được chọn sao cho dòng này cao nhất có thể
2) Tính toán số vòng dây
Trong Việc chọn lõi, thì số vòng nhỏ nhất cho cuộn sơ cấp (cuộn chính Primary) để tránh hiện tượng bão hòa của lõi được cho bởi công thức :

NPmin =

Lm I over

.

(vòng)

106
Bsat Ae
Với

I over : là dòng đỉnh xung cao nhất. Qua công thức ta thấy nếu I
over mà lớn thì
peak

sẽ làm cho kích thước biến áp lớn. Thường chọn sao cho

I

I over

ds

Tính số vòng dây cho các ngõ ra:

= 70%-80%

Sơ đồ rút gọn của Biến Áp
Trong đó ta xem ngõ ra Vo1 là gốc để điều chỉnh các ngõ ra khác.
a) Hệ số vòng dây:

VR 0
N
n=
= P
Vo1 + VF 1 N s1

N P , N s1 : số vòng cuộn sơ cấp, thứ cấp.

Vo1 :điện áp ngõ ra.

VF 1 : điện áp rơi trên Diode 1

min

N s1 sẽ được làm tròn sao cho N P lớn hơn N P
b) Số vòng cho ngõ ra thứ n :

N s(n) =

Vo ( n ) + VF ( n )
.N

Vo1 + VF 1

(vòng)
s1

c) Số vòng dây cho cuộn Vcc :
*

N =
a

Vcc + VFa
V

V
o1

+

.N

s1

(vòng)
F1

d) Chiều dài của lõi cho bởi công thức:

 N 2P
1 
G = 40ΠAe 
−  (mm)
 1000Lm AL 
AL : giá trị AL khi không có khe, đơn vị là nH / vòng 2 .

3) Tính toán đường kính cho dây cuốn:
Đường kính dây được tính dựa vào dòng hiệu dụ...
Tính toán và
Thi
ế
t
k
ế
Bi
ế
n
áp cho
mch off-
line
Flyback
I) Mt sHình dng BA xung
1) Kiu 1:
KĐT271
Trang 1
tính toán biến áp xung - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tính toán biến áp xung - Người đăng: trandinhtienbg96
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
tính toán biến áp xung 9 10 802