Ktl-icon-tai-lieu

Tính toán các thông số kỹ thuật cơ bản của tháp làm ngọt khí với nguồn nguyên liệu khí từ Bể Nam Côn Sơn

Được đăng lên bởi nguyenhongthangqn-gmail-com
Số trang: 78 trang   |   Lượt xem: 3164 lần   |   Lượt tải: 7 lần
<ỉ)ầ átt lất nụhiêfL

(Bộ mòn : Jlt)e kí)á dần

LỜI NÓI ĐẦU
Từ xa xưa con nguời đã biết dầu mỏ và khí tự nhiên để phục vụ cho cuộc
sống sinh hoạt mặc dù sự hiểu biết còn hạn chế và rất lãng phí nhưng họ cũng đã
coi đó là một nguồn tài nguyên vô cùng quý giá.
Ngày nay cùng với sự phát triển của khoa học kĩ thuật, con người đã đánh
giá và nhận thức được tầm quan trọng của chúng đối với sự phát triển kinh tế của
mỗi quốc gia. Đó là nguôn nguyên nhiên liệu chính để phát triển các ngành công
nghiệp khác. Dầu mỏ và khí tự nhiên là nguồn khoáng sản không phải là vô tận
và không có khả năng tái sinh nên cần biết cách khai thác, chế biến hợp lí chống
lãng phí nguồn nguyên liệu này.
Trước đây lượng dầu mỏ được khai thác và chế biên gấp nhiều lần khí tự
nhiên khai thác, ngày nay khoảng cách đó được thu hẹp lại bởi lượng dầu mỏ
cũng đang dần cạn kiệt cùng với sự phát triển của ngành công nghiệp chế biến
dầu khí.
Ở Việt Nam ngành công nghiệp chế biến khí đã và đang trên đà phát
triển . Chúng ta đã khai thác, xây dựng được những nhà máy chế biến nguồn tài
nguyên này đáp ứng được nhu cầu sử dụng năng lượng và có được nhiều thành
phẩm có giá trị kinh tế cao. Tuy còn hạn chế về công nghệ nhưng nó cũng đóng
góp môt phần lớn vào sự phát triển kinh tế của đất nước.
Khí sau khi khai thác ngoài các cấu tử chính là các hydrocacbon paraíin
còn chứa các tạp chất như: Bụi, hơi nước, khí trơ, COT, HTS và các tạp chất hữu
cơ của lưu huỳnh. Đây là các thành phần có thể gây tổn hại đén sức khoẻ con
người cũng như nó làm ăn mòn đường ống thiết bị trong quá trình khai thác và
chế biến. Vì vậy trước khi đưa vào chế biến, khí cần phải qua công đoạn chuẩn
bị, tại đó tiến hành loại bỏ các tạp chất kể trên bằng các quá trình tách bụi,tách
hơi nước và các khí axit. Được sự giúp đỡ tận tình của các thầy cô giáo trong bộ
môn lọc hoá dầu và sự hướng dẫn tận tình của Tiến Sĩ Nguyễn Thị Bình tôi hoàn
thành đồ án với đề tài “Tính toán các thông số kĩ thuât cơ bản của tháp làm ngọt
khí với nguồn nguyên liệu khí từ bể Nam

^phạnt (J)ăn $7hình

1

Jíf?p : ẨLọe hí) tí dầu k4ó

<ỉ)ầ átt lất nụhiêfL

(Bộ mòn : Jlt)e kí)á dần

Côn Sơn”. Do kinh nghiệm thực tế và kiến thức ngành nghề còn hạn chế, đồ án
không tránh khỏi những sai sót, tôi rất mong được sự góp ý của các Thầy, Cô
giáo trong bộ môn cùng các bạn đồng nghiệp.
Tôi xin chân thành cảm ơn !

PHẦN I: TỔNG QUAN VỂ KHÍ Tự NHIÊN

CHƯƠNG I: KHÁI NIỆM, NGUổN Gốc, PHÂN LOẠI VÀ THÀNH
PHẦN KHÍ TỤ NHIÊN
1. Khái niêm về khí tự nhiên : { }
Khí tự nhiên là tập h...
LỜI NÓI ĐẦU
Từ xa xưa con nguời đã biết dầu mỏ khí t nhiên để phục vụ cho cuộc
sống sinh hoạt mặc dù sự hiểu biết còn hạn chế và rất lãng phí nhưng họ cũng đã
coi đó là một nguồn tài nguyên vô cùng quý giá.
Ngày nay cùng với sphát triển của khoa học kĩ thuật, con người đã đánh
giá và nhận thức được tầm quan trọng của chúng đối với sự phát triển kinh tế của
mỗi quốc gia. Đó là nguôn nguyên nhiên liệu chính đphát triển các ngành công
nghiệp khác. Dầu mỏ khí t nhiên nguồn khoáng sản không phải tận
không có khả năng tái sinh nên cần biết cách khai thác, chế biến hợp lí chống
lãng phí nguồn nguyên liệu này.
Trước đây lượng dầu mỏ được khai thác và chế biên gấp nhiều lần khí tự
nhiên khai thác, ngày nay khoảng cách đó được thu hẹp lại bởi lượng dầu mỏ
cũng đang dần cạn kiệt cùng với sự phát triển của ngành công nghiệp chế biến
dầu khí.
Việt Nam ngành công nghiệp chế biến khí đã và đang trên đà phát
triển . Chúng ta đã khai thác, xây dựng được những nhà máy chế biến nguồn tài
nguyên này đáp ứng được nhu cầu s dụng năng lượng được nhiều thành
phẩm giá trị kinh tế cao. Tuy còn hạn chế về công nghệ nhưng cũng đóng
góp môt phần lớn vào sự phát triển kinh tế của đất nước.
Khí sau khi khai thác ngoài các cấu tử chính các hydrocacbon paraíin
còn chứa các tạp chất như: Bụi, hơi nước, khí trơ, COT, HTS và các tạp chất hữu
của lưu huỳnh. Đây các thành phần thể gây tổn hại đén sức khoẻ con
người cũng như làm ăn mòn đường ống thiết bị trong quá trình khai thác
chế biến. vậy trước khi đưa vào chế biến, khí cần phải qua công đoạn chuẩn
bị, tại đó tiến hành loại bỏ các tạp chất kể trên bằng các quá trình tách bụi,tách
hơi nước các khí axit. Được s giúp đỡ tận tình của các thầy cô giáo trong bộ
môn lọc hoá dầu và sự hướng dẫn tận tình của Tiến Sĩ Nguyễn Thịnh tôi hoàn
thành đồ án với đề tài “Tính toán các thông sthuâtbản của tháp làm ngọt
khí với nguồn nguyên liệu khí từ bể Nam
<) átt lt nhiêfL (B mòn : Jlt)e kí)á dn
^phạnt (J)ăn $7hình 1
Jíf?p : Le hí) tí du k4ó
Tính toán các thông số kỹ thuật cơ bản của tháp làm ngọt khí với nguồn nguyên liệu khí từ Bể Nam Côn Sơn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tính toán các thông số kỹ thuật cơ bản của tháp làm ngọt khí với nguồn nguyên liệu khí từ Bể Nam Côn Sơn - Người đăng: nguyenhongthangqn-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
78 Vietnamese
Tính toán các thông số kỹ thuật cơ bản của tháp làm ngọt khí với nguồn nguyên liệu khí từ Bể Nam Côn Sơn 9 10 691