Ktl-icon-tai-lieu

Tính toán chuyển động chương trình và thiết kế robot MMR

Được đăng lên bởi Hoàng Nam
Số trang: 94 trang   |   Lượt xem: 2795 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Tính toán chuyển
động chương trình và thiết kế robot MMR
Đồ án tốt nghiệp

LỜI MỞ ĐẦU

3

PHẦN I TÍNH TOÁN CHUYỂN ĐỘNG VÀ MÔ PHỎNG ROBOT MMR 5
CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT KHẢO SÁT ĐỘNG HỌC ROBOT
1.1.Cấu trúc động học robot
1.1.1 Khái quát về robot
1.1.2 Cấu trúc động học robot
1.2 Bậc tự do của robot
1.3 Phương pháp khảo sát bài toán động học
1.3.1 Tọa độ thuần nhất và ma trận biến đổi tọa độ thuần nhất
a) Vector điểm và tọa độ thuần nhất
b) Quay hệ tọa độ dùng ma trận 3x3
c) Biến đổi tọa độ dùng ma trận thuần nhất
d) Các phép biến đổi cơ bản
1.3.2 Ma trận Denavit-Hartenberg
1.4 Chuỗi động học robot

CHƯƠNG
27

2

BÀITOÁNĐỘNGHỌCROBOT

MMR

2.1 Hệ phương trình động học cơ bản của MMR
2.2 Bài toán vị trí
2.2.1 Bài toán thuận
2.2.2 Bài toán ngược
2.3 Bài toán vận tốc
2.3.1 Bài toán thuận
2.2.2 Bài toán ngược
2.3Bài toán gia tốc
2.3.1 Bài toán thuận
2.3.2 Bài toán ngược
2.4 Chuyển động chương trình của robot MMR
2.4.1 Robot thao tác trong quá trình đóng gói sản phẩm
2.4.2 Robot thực hiện một công việc trên bề mặt chi tiết

CHƯƠNG 3XÂY DỰNG PHẦN MỀM TÍNH TOÁN VÀ MÔ PHỎNG
455
3.1 Phần mềm ứng dụng tính toán
3.1.1 Giới thiệu về Maple
a) Một số lệnh cơ bản
b) Các kiểu dữ liệu cơ bản
c) Lập trình trong Maple
3.1.2 Giải bài toán thuận và bài toán ngược
3.1.3 Các ví dụ
a) Bài toán thuận
b)Bài toán ngược
3.1.3 Giới thiệu về thư viện OpenGL

Đỗ Viết Hưng - Cơ điện tử 1
-1-

45
45

Tính toán chuyển
động chương trình và thiết kế robot MMR
Đồ án tốt nghiệp

3.1.4 Mô phỏng chuyển động của robot MMR

PHẦN
72

II

THIẾT

KẾ

VÀ

CHẾ

TẠO

MẪU

ROBOT

CHƯƠNG
ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

MMR
1

1.1 Đặt vấn đề
1.2 Giới thiệu về phần mềm Solid Works
1.2.1 Bản vẽ chi tiết (Part)
1.2.2 Bản vẽ lắp(Assembly)

CHƯƠNG
80

2

THIẾT

KẾ

CƠ

KHÍ

ROBOT

MMR

2.1.Đặt vấn đề
2.2 Thiết kế xe
2.2.1 Khung xe
2.2.2 Vỏ bọc của xe

KẾTLUẬN
90
TÀI
91

LIỆU

Đỗ Viết Hưng - Cơ điện tử 1
-2-

THAM

KHẢO

Tính toán chuyển
động chương trình và thiết kế robot MMR
Đồ án tốt nghiệp

LỜI MỞ ĐẦU

N

gày nay cùng với sự phát triển không ngừng trong các lĩnh vực cơ
khí, điện tử, tin học thì sự tích hợp của 3 lĩnh vực đó là cơ điện tử

cũng phát triển và được coi là một trong những ngành mũi nhọn trong quá
trình hiện đại hóa và công nghiệp hóa đất nước. Sản phẩm của cơ điện tử
rất nhiều nhưng robot thì thể hiện tất cả trong 3 lĩnh vực cơ khí, điện tử, tin
học. Khả năng làm việc của robot thì có rất nhiều ưu điểm: Chất lượng và
độ chính xác cao, hiệu quả và kinh tế cao, làm việc trong môi trường độc
hại mà co...
Đồ án tốt nghiệp Tính toán chuyển
động chương trình và thiết kế robot MMR
LỜI MỞ ĐẦU 3
PHẦN I TÍNH TOÁN CHUYỂN ĐỘNG VÀ MÔ PHỎNG ROBOT MMR 5
CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT KHẢO SÁT ĐỘNG HỌC ROBOT
1.1.Cấu trúc động học robot
1.1.1 Khái quát về robot
1.1.2 Cấu trúc động học robot
1.2 Bậc tự do của robot
1.3 Phương pháp khảo sát bài toán động học
1.3.1 Tọa độ thuần nhất và ma trận biến đổi tọa độ thuần nhất
a) Vector điểm và tọa độ thuần nhất
b) Quay hệ tọa độ dùng ma trận 3x3
c) Biến đổi tọa độ dùng ma trận thuần nhất
d) Các phép biến đổi cơ bản
1.3.2 Ma trận Denavit-Hartenberg
1.4 Chuỗi động học robot
CHƯƠNG 2 BÀITOÁNĐỘNGHỌCROBOT MMR
27
2.1 Hệ phương trình động học cơ bản của MMR
2.2 Bài toán vị trí
2.2.1 Bài toán thuận
2.2.2 Bài toán ngược
2.3 Bài toán vận tốc
2.3.1 Bài toán thuận
2.2.2 Bài toán ngược
2.3Bài toán gia tốc
2.3.1 Bài toán thuận
2.3.2 Bài toán ngược
2.4 Chuyển động chương trình của robot MMR
2.4.1 Robot thao tác trong quá trình đóng gói sản phẩm
2.4.2 Robot thực hiện một công việc trên bề mặt chi tiết
CHƯƠNG 3XÂY DỰNG PHẦN MỀM NH TOÁN PHỎNG
455
3.1 Phần mềm ứng dụng tính toán 45
3.1.1 Giới thiệu về Maple 45
a) Một số lệnh cơ bản
b) Các kiểu dữ liệu cơ bản
c) Lập trình trong Maple
3.1.2 Giải bài toán thuận và bài toán ngược
3.1.3 Các ví dụ
a) Bài toán thuận
b)Bài toán ngược
3.1.3 Giới thiệu về thư viện OpenGL
Đỗ Viết Hưng - Cơ điện tử 1
- 1 -
Tính toán chuyển động chương trình và thiết kế robot MMR - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tính toán chuyển động chương trình và thiết kế robot MMR - Người đăng: Hoàng Nam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
94 Vietnamese
Tính toán chuyển động chương trình và thiết kế robot MMR 9 10 507