Ktl-icon-tai-lieu

Tính toán độ co giãn đường ống hơi

Được đăng lên bởi Đinh Tuấn
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 159 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Delta l = l - lo = alpha * lo * Delta t

epsilon = Delta l / lo = alpha * Delta t

Delta l = l - lo = alpha * lo * Delta t

...
Tính toán độ co giãn đường ống hơi - Người đăng: Đinh Tuấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Tính toán độ co giãn đường ống hơi 9 10 539