Ktl-icon-tai-lieu

Tính toán hệ thống xử lý nước thải

Được đăng lên bởi Ninh Trần
Số trang: 86 trang   |   Lượt xem: 740 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

CHƯƠNG I.
I.

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NHÀ MÁY.......................................6

CƠ SỞ HẠ TẦNG.......................................................................................... 6
1.1.

Sơ đồ công nghệ đang lắp đặt bao gồm....................................................7

1.1.1.

Hệ thống xay nghiền........................................................................7

1.1.2.

Hệ thống nấu...................................................................................7

1.1.3.

Hệ thống tank lên men.....................................................................8

1.1.4.

Hệ thống thiết bị sản xuất men.........................................................8

1.1.5.

Máy lọc bia.....................................................................................8

1.1.6.

Hệ thống tank chứa bia thành phẩm.................................................8

1.1.7.

Hệ thống chiết bia hơi...................................................................... 8

1.1.8.

Hệ thống hoàn thiện sản phẩm.........................................................8

1.2.

II.

Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải công ty bia Hà Nội - Quảng Bình

Sơ lược quá trình sản xuất.....................................................................11

1.2.1.

Xay nghiền.................................................................................... 11

1.2.2.

Nấu................................................................................................ 11

1.2.3.

Lên men........................................................................................ 11

1.2.4.

Lọc trong bia................................................................................. 12

1.2.5.

Chiết chai và hoàn thiện sản phẩm.................................................12

1.3.

Nhân lực lao động và chế độ làm việc...................................................12

1.4.

Hệ thống giao thông vận tải...................................................................13

VẤN ĐỀ CUNG CẤP NGUYÊN, NHIÊN LIỆU..........................................14
2.1.

Cung cấp điện....................................................................................... 14

2.2.

Cung cấp hơi......................................................................................... 14

2.3.

Cung cấp lạnh....................................................................................... 14

2.4.

Cung cấp khí nén.............................................
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải công ty bia Hà Nội - Quảng Bình
CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NHÀ MÁY.......................................6
I. CƠ SỞ HẠ TẦNG..........................................................................................6
1.1. Sơ đồ công nghệ đang lắp đặt bao gồm....................................................7
1.1.1. Hệ thống xay nghiền........................................................................7
1.1.2. Hệ thống nấu...................................................................................7
1.1.3. Hệ thống tank lên men.....................................................................8
1.1.4. Hệ thống thiết bị sản xuất men.........................................................8
1.1.5. Máy lọc bia.....................................................................................8
1.1.6. Hệ thống tank chứa bia thành phẩm.................................................8
1.1.7. Hệ thống chiết bia hơi......................................................................8
1.1.8. Hệ thống hoàn thiện sản phẩm.........................................................8
1.2. Sơ lược quá trình sản xuất.....................................................................11
1.2.1. Xay nghiền....................................................................................11
1.2.2. Nấu................................................................................................ 11
1.2.3. Lên men........................................................................................11
1.2.4. Lọc trong bia.................................................................................12
1.2.5. Chiết chai và hoàn thiện sản phẩm.................................................12
1.3. Nhân lực lao động và chế độ làm việc...................................................12
1.4. Hệ thống giao thông vận tải...................................................................13
II. VẤN ĐỀ CUNG CẤP NGUYÊN, NHIÊN LIỆU..........................................14
2.1. Cung cấp điện.......................................................................................14
2.2. Cung cấp hơi.........................................................................................14
2.3. Cung cấp lạnh.......................................................................................14
2.4. Cung cấp khí nén...................................................................................14
2.5. Cung cấp nguyên liệu............................................................................15
III. CÁC ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN......................................................................16
3.1. Vị trí địa lý............................................................................................16
3.2. Điều kiện khí hậu..................................................................................16
3.2.1. Chế độ nhiệt..................................................................................17
SVTH: Phí Mạnh Tiến 1
Lớp: 01MT
Khoa XDDD-CN Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
Tính toán hệ thống xử lý nước thải - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tính toán hệ thống xử lý nước thải - Người đăng: Ninh Trần
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
86 Vietnamese
Tính toán hệ thống xử lý nước thải 9 10 933