Ktl-icon-tai-lieu

Tính toán kết cấu bê tông

Được đăng lên bởi hongquan-chelsea
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 575 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bài Giảng của PGs Lê kiều về :

Tính toán cấu kiện bê tông cốt thép
và thép hỗn hợp
( Phần nguyên lý lược giản cho gọn tài liệu)

VI.1. Tính cột:
VI.1.1. Tính toán cấu kiện bê tông-thép liên hợp chịu nén uốn theo phương pháp
chuyển đổi tương đương.
Hiện nay trên thế giới đã có một số phương pháp thiết kế cấu kiện bê tông - thép liên hợp,
tuy nhiên chúng còn chưa được kiểm nghiệm nhiều qua thực tế và rất phức tạp. Vì thế,
trong phạm vi đồ án này ta chỉ sử dụng một phương pháp tương đối đơn giản để xác định
khả năng chịu lực của tiết diện. Theo đó, ta sẽ tiến hành thiết kế sơ bộ tiết diện và tính
toán khả năng chịu lực của tiết diện đó. Nếu khả năng chịu lực của tiết diện thoả mãn yêu
cầu thiết kế, gần với giá trị nội lực mà cấu kiện phải chịu là được, nếu chưa thoả mãn, ta
sẽ thiết kế lại, thay đổi các kích thước tiết diện và kiểm tra lại cho đến khi đạt yêu cầu.
* Các giả thiết cơ bản:
1. Các thành phần trên tiết diện làm việc như một thể thống nhất trước khi đạt tới trạng
thái giới hạn.
2. Khi cấu kiện chịu lực đạt tới trạng thái giới hạn vẫn xem rằng tiết diện phẳng, cho phép
áp dụng các giả thiết cơ bản của sức bền vật liệu.
3. Khi cấu kiện chịu lực đạt tới trạng thái giới hạn thì toàn bộ tiết diện, cả phần thép và bê
tông đều cùng đạt giới hạn cường độ tính toán của chúng.
4. Trong cấu kiện hỗn hợp, lực dính kết giữa bê tông và thép chưa bị khắc phục, hay nói
cách khác kết cấu sẽ bị phá hoại trước khi thép và bê tông trượt lên nhau.
Một số kí hiệu:
As: diện tích tiết diện phần lõi thép.
Ar: diện tích tiết diện phần cốt thép mềm.
Ac: diện tích tiết diện phần bê tông (đã trừ đi phần thép lõi và phần cốt mềm).
O: trọng tâm của tiết diện hỗn hợp.
Os, Or, Oc: trọng tâm của tiết diện lõi thép, phần cốt thép mềm và phần bê tông.
ro: Khoảng cách từ trọng tâm của tiết diện hỗn hợp tới thớ trên cùng.
rs, rri, rc: Khoảng cách từ trọng tâm tiết diện lõi thép, cốt thép mềm thứ i và bê tông
tới thớ trên cùng.
Js, Jr, Jc: Mô men quán tính của tiết diện riêng phần lõi thép, phần cốt mềm và phần
bê tông đối với trục bản thân của chúng.
Es, Er, Ec: Môđun biến dạng đàn hồi của lõi thép, cốt thép mềm và bê tông.
Ys, Yr, Yc: Khoảng cách từ trọng tâm các phần lõi thép, cốt thép mềm và bê tông
tới trọng tâm toàn tiết diện.
Khi đó, thanh hỗn hợp có thể được tính toán như một thanh đồng chất có các đặc trưng
như sau:
Jtđ = Js + AsYs2 + Jr + ArYr2 + Jc + AcYc2

Etđ =

E s (J s  A s Ys2 )  Er (Jr  A r Yr2 )  E c (J c  A c Yc2 )
J td

Atđ =

E s A s  Er A r  E c A c
Etd
...
Bài Giảng của PGs Lê kiều về :
Tính toán cấu kiện bê tông cốt thép
và thép hỗn hợp
( Phần nguyên lý lược giản cho gọn tài liệu)
Tính toán kết cấu bê tông - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tính toán kết cấu bê tông - Người đăng: hongquan-chelsea
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Tính toán kết cấu bê tông 9 10 779