Ktl-icon-tai-lieu

Tính toán kết cấu ô tô: Hệ thống phanh

Được đăng lên bởi namnhibk
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 8832 lần   |   Lượt tải: 46 lần
TÍNH TOÁN KẾT CẤU Ô TÔ

WWW.OTO-HUI.COM

CHƯƠNG XII

HỆ THỐNG PHANH
I. CÔNG DỤNG, PHÂN LOẠI VÀ YÊU CẦU.
1.1. Công dụng.
Hệ thống phanh dùng để giảm tốc độ của ôtô cho đến khi dừng hẳn hoặc đến
một tốc độ cần thiết nào đấy. Ngoài ra hệ thống phanh còn dùng để giữ ôtô đứng
ở các dốc.
Đối với ôtô hệ thống phanh là một trong những cụm quan trọng nhất, bởi vì nó
đảm bảo cho ôtô chạy an toàn ở tốc độ cao, do đó có thể nâng cao được năng
suất vận chuyển.
Hệ thống phanh gồm có cơ cấu phanh để hãm trực tiếp tốc độ góc của các
bánh xe hoặc một trục nào đấy của hệ thống truyền lực và truyền động phanh để
dẫn động các cơ cấu phanh.
1.2. Phân loại.
Tùy theo cách bố trí cơ cấu phanh ở các bánh xe hoặc ở trục của hệ thống
truyền lực mà chia ra phanh bánh xe và phanh truyền lực.
Ở ôtô cơ cấu phanh chính đặt ở bánh xe (phanh chân) còn cơ cấu phanh tay
thường đặt ở trục thứ cấp của hộp số hoặc hộp phân phối (ôtô 2 cầu chủ động).
Cũng có khi cơ cấu phanh phanh chính và phanh tay phối hợp làm một và đặt ở
bánh xe, trong trường hợp này sẽ làm truyền động riêng rẽ.
Theo bộ phận tiến hành phanh cơ cấu phanh còn chia ra phanh guốc, phanh
dải và phanh đĩa.
Phanh guốc sử dụng rộng rãi trên ôtô còn phanh đĩa ngày nay đang có chiều
hướng áp dụng. Phanh dải được sử dụng ở cơ cấu phanh phụ (phanh tay).
Theo loại bộ phận quay, cơ cấu phanh còn chia ra loại trống và đĩa. Phanh đĩa
còn chia ra một hoặc nhiều đĩa tùy theo số lượng đĩa quay.
Cơ cấu phanh còn chia ra loại cân bằng và không cân bằng. Cơ cấu phanh cân
bằng khi tiến hành phanh không sinh ra lực phụ thêm lên trục hay lên ổ bi của
mayơ bánh xe, còn có cấu phanh không cân bằng thì ngược lại.
Truyền động phanh có loại cơ, thủy, khí, điện và liên hợp. Ở ôtô du lịch và ôtô
vận tải tải trọng nhỏ thường dùng truyền động phanh loại thủy (phanh dầu).
Truyền động phanh bằng khí (phanh hơi) thường dùng trên các ôtô vận tải tải
trọng lớn và trên ôtô hành khách, ngoài ra còn dùng trên ôtô vận tải tải trọng trung
bình có động cơ điêzen cũng như trên các ôtô kéo để kéo đoàn xe. Truyền động
phanh bằng điện được dùng ở các đoàn ôtô. Truyền động cơ chỉ dùng ở phanh
tay.
1.3. Yêu cầu.
Hệ thống phanh phải đảm bảo các yêu cầu sau:
KHOA CÔNG NGHỆ ĐỘNG LỰC

_

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP TP.HCM

TÍNH TOÁN KẾT CẤU Ô TÔ

WWW.OTO-HUI.COM

 Quãng đường phanh ngắn nhất khi phanh đột ngột trong trường hợp nguy
hiểm. Muốn có quãng đường phanh ngắn nhất thì phải đảm bảo gia tốc chậm dần
cực đại.
 Phanh êm dịu trong bất kỳ mọi trường hợp để đảm bảo sự ổn định của...
TÍNH TOÁN KT CU Ô TÔ WWW.OTO-HUI.COM
KHOA CÔNG NGHỆ ĐỘNG LỰC _ TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP TP.HCM
CHƯƠNG XII
HỆ THỐNG PHANH
I. CÔNG DỤNG, PHÂN LOẠI VÀ YÊU CẦU.
1.1. Công dụng.
Hthống phanh dùng để giảm tốc độ của ôtô cho đến khi dừng hẳn hoặc đến
một tốc đcần thiết nào đấy. Ngoài ra h thống phanh còn dùng để giôtô đứng
ở các dốc.
Đối với ôtô hệ thống phanh một trong những cụm quan trọng nhất, bởi vì
đảm bảo cho ôtô chạy an toàn tốc độ cao, do đó thể nâng cao được ng
suất vận chuyển.
Hthống phanh gồm cơ cấu phanh để hãm trực tiếp tốc độ góc của các
bánh xe hoc một trục nào đấy của hệ thống truyền lực và truyền động phanh để
dẫn động các cơ cấu phanh.
1.2. Phân loại.
Tùy theo cách btcấu phanh các bánh xe hoc trc của hệ thống
truyền lực mà chia ra phanh bánh xe và phanh truyền lực.
ôtô cơ cấu phanh chính đặt bánh xe (phanh cn) còn cơ cấu phanh tay
thường đặt trục thứ cấp của hộp số hoặc hộp phân phối (ôtô 2 cầu chủ động).
Cũng có khi cơ cấu phanh phanh chính phanh tay phối hợp làm một và đặt
bánh xe, trong trường hợp này sẽ làm truyền động riêng rẽ.
Theo bphận tiến hành phanh cấu phanh còn chia ra phanh guốc, phanh
dải và phanh đĩa.
Phanh guốc sdụng rộng rãi trên ôtô n phanh đĩa ngày nay đang chiều
hướng áp dụng. Phanh dải được sử dụng ở cơ cấu phanh phụ (phanh tay).
Theo loại bộ phận quay, cấu phanh còn chia ra loại trống và đĩa. Phanh đĩa
còn chia ra một hoặc nhiều đĩa tùy theo số lượng đĩa quay.
Cơ cấu phanh còn chia ra loại cân bằng và không cân bng. Cơ cấu phanh cân
bằng khi tiến hành phanh không sinh ra lực phụ thêm n trục hay lên bi của
mayơ bánh xe, còn có cấu phanh không cân bằng thì ngược lại.
Truyền động phanh có loại cơ, thủy, khí, điện và liên hợp. ôdu lịch và ôtô
vận tải tải trọng nhỏ thường dùng truyn động phanh loại thủy (phanh dầu).
Truyền động phanh bằng khí (phanh hơi) thường dùng trên các ôtô vận tải tải
trọng lớn và trên ôtô hành khách, ngoài ra còn dùng trên ôtô vận tải tải trọng trung
bình động điêzen cũng như tn các ôtô kéo để kéo đoàn xe. Truyền động
phanh bng điện được dùng các đoàn ôtô. Truyn động cơ chỉ dùng phanh
tay.
1.3. Yêu cầu.
Hệ thống phanh phải đảm bảo các yêu cầu sau:
Tính toán kết cấu ô tô: Hệ thống phanh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tính toán kết cấu ô tô: Hệ thống phanh - Người đăng: namnhibk
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Tính toán kết cấu ô tô: Hệ thống phanh 9 10 665