Ktl-icon-tai-lieu

Tính toán thiết kế hộp phân phối ô tô

Được đăng lên bởi thanhson10c4a-gmail-com
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 3800 lần   |   Lượt tải: 31 lần
Tính toán thiết kế hộp phân phối ôtô

MỤC LỤC
MỤC LỤC....................................................................................................................1
LỜI NÓI ĐẦU.............................................................................................................3
1. TỔNG QUAN VỀ HỘP PHÂN PHỐI TRÊN ÔTÔ............................................4
1.1. Công dụng và yêu cầu của hộp phân phối.........................................................4
1.1.1 Công dụng của hộp phân phối.........................................................................4
1.1.2 Yêu cầu của hộp phân phối..............................................................................4
1.2. Phân loại hộp phân phối....................................................................................5
1.2.1. Theo nguyên lý truyền động.......................................................................5
1.2.2. Theo cấp số truyền....................................................................................10
1.2.3. Theo tỷ lệ phân chia mômen ra các cầu....................................................11
1.2.4. Theo dạng điều khiển gài cầu...................................................................11
1.2.5. Theo công dụng của hộp phân phối..........................................................11
1.2.6. Theo tính chất biến đổi mômen các trục..................................................12
2. TÍNH TỶ XÁC ĐỊNH CÁC THÔNG SỐ BAN ĐẦU CỦA HỘP PHÂN PHỐI
.....................................................................................................................................13
2.1. Tính toán xác định các thông số ban dầu........................................................13
2.2. Chọn loại/kiểu sơ đồ động học hộp phân phối................................................14
2.2.1 Chọn loại hộp phân phối............................................................................14
2.2.2 Sơ đồ động học hộp phân phối..................................................................14
3. TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CÁC THÔNG SỐ CƠ BẢN CỦA TRỤC VÀ BỘ
GÀI ĐỒNG TỐC HỘP PHÂN PHỐI.....................................................................16
3.1. Tính toán kích thước cơ bản của trục và các bánh răng hộp phân phối........16
3.1.1 Xác định khoảng cách trục của hộp số......................................................16
3.1.2. Xác định số răng của bánh răng hộp phân phối......................................19
3.2. Tính kích thước trục hộp p...
Tính toán thiết kế hộp phân phối ôtô
MỤC LỤC
MỤC LỤC....................................................................................................................1
LỜI NÓI ĐẦU.............................................................................................................3
1. TỔNG QUAN VỀ HỘP PHÂN PHỐI TRÊN ÔTÔ............................................4
1.1. Công dụng và yêu cầu của hộp phân phối.........................................................4
1.1.1 Công dụng của hộp phân phối.........................................................................4
1.1.2 Yêu cầu của hộp phân phối..............................................................................4
1.2. Phân loại hộp phân phối....................................................................................5
1.2.1. Theo nguyên lý truyền động.......................................................................5
1.2.2. Theo cấp số truyền....................................................................................10
1.2.3. Theo tỷ lệ phân chia mômen ra các cầu....................................................11
1.2.4. Theo dạng điều khiển gài cầu...................................................................11
1.2.5. Theo công dụng của hộp phân phối..........................................................11
1.2.6. Theo tính chất biến đổi mômen các trục..................................................12
2. TÍNH TỶ XÁC ĐNH C THÔNG SBAN ĐU CA HỘP PN PHI
.....................................................................................................................................13
2.1. Tính toán xác định các thông số ban dầu........................................................13
2.2. Chọn loại/kiểu sơ đồ động học hộp phân phối................................................14
2.2.1 Chọn loại hộp phân phối............................................................................14
2.2.2 Sơ đồ động học hộp phân phối..................................................................14
3. TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CÁC THÔNG SỐ BẢN CỦA TRỤC BỘ
GÀI ĐỒNG TỐC HỘP PHÂN PHỐI.....................................................................16
3.1. Tính toán kích thước cơ bản của trục và các bánh răng hộp phân phối........16
3.1.1 Xác định khoảng cách trục của hộp số......................................................16
3.1.2. Xác định số răng của bánh răng hộp phân phối......................................19
3.2. Tính kích thước trục hộp phân phối.................................................................22
3.2.1. Đường kính trục........................................................................................22
3.2.2. Tính chiều dài sơ bộ các trục....................................................................23
- 1 -
Tính toán thiết kế hộp phân phối ô tô - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tính toán thiết kế hộp phân phối ô tô - Người đăng: thanhson10c4a-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
Tính toán thiết kế hộp phân phối ô tô 9 10 672