Ktl-icon-tai-lieu

Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải sản xuất mía đường công ty TNHH MK Sugar Việt Nam công suất 250m3/ngày.đêm

Được đăng lên bởi nanaleu
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 5145 lần   |   Lượt tải: 6 lần
1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH MK SUGAR VIỆT NAM
THÀNH PHẦN TÍNH CHẤT NƯỚC THẢI CỦA CÔNG TY –
2
ĐỀ XUẤT CÔNG NGHỆ XỬ LÝ
3 LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ

NỘI
DUNG
BÁO
CÁO

4
5
6

7

THUYẾT MINH QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ LỰA CHỌN
MÔ TẢ CÁC CÔNG TRÌNH ĐƠN VỊ
DỰ TOÁN CHI PHÍ

KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ

GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY
TNHH MK SUGAR VIỆT NAM
• Công ty TNHH MK Sugar Việt Nam đã được UBND tỉnh Bình
Thuận cấp phép đầu tư xây dựng và hoạt động từ năm 2006
• Công ty hình thành dựa trên sự hợp tác liên doanh giữa Công ty
MK Sugar Internation Co., Ltd (Thái Lan) và công ty TNHH
Mitr Kasert Thuận Phước.
• Mã số thuế: 3400459611
• Địa chỉ kinh doanh: thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc,
tỉnh Bình Thuận.
• Điện thoại: 0623.865.268
Fax: 0623.865.604
• Diện tích hoạt động: 5,1 ha.
• Ngành nghề hoạt động: sản xuất đường thô và đường tinh luyện
và đường rượu, ngoài ra còn sản xuất các phụ gia khác từ quy
trình sản xuất mía đường...

GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY
TNHH MK SUGAR VIỆT NAM
Giới thiệu về công trình
• Tên công trình
• Hạng mục
đường.
• Công suất
• Địa điểm xây lắp
Bình Thuận
• Chủ đầu tư

: Công ty TNHH MK Sugar Việt Nam
: Trạm xử lý nước thải sản xuất mía
: 250m3/ngày.đêm
: Thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc,
: Công ty TNHH MK Sugar Việt Nam

Nguồn nước thải từ hoạt động sản xuất mía đường
Công ty TNHH MK Sugar Việt Nam
Nước thải chủ yếu từ:
- Nước thải từ ép mía: nước dùng để ngâm ép đường trong
mía và làm mát các ổ trục máy ép, thường có hàm lượng BOD
cao và có chứa dầu mỡ
- Nước thải rửa lọc, làm mát, rửa thiết bị và rửa sàn,…
thường có BOD thấp, nhưng hàm lượng chất lơ lửng cao,
nhiễm bẩn một số hữu cơ bay hơi từ nước đường đun sôi,…
- Nước thải khu lò hơi: được xả định kỳ, chất rắn lơ lững cao,
giá trị BOD thấp, nước thải mang tính kiềm
- Nước sinh hoạt của công nhân viên công ty và nước mưa
chảy tràn,…

Tính chất nước thải sản xuất mía đường
Công ty TNHH MK Sugar Việt Nam
STT

TÊN CHỈ TIÊU

ĐƠN VỊ

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

(No)

(TEST ITEM)

TÍNH (UNIT)

(TEST RESULT)

-

4.87

1

pH

2

Hàm lượng BOD5

mg/l

1762

3

Hàm lượng COD

mg/l

3244

4

Hàm lượng rắn lơ lửng

mg/l

327.5

5

Hàm lượng sunfua

mg/l

22.4

6

Hàm lượng nitơ tổng

mg/l

22.4

7

Hàm lượng phospho tổng

mg/l

3.82

8

Coliform tổng số

MPN/100ml

1.1 x 10^4

Tiêu chuẩn xả thải:
Quy chuẩn QCVN 24:2009/BTNMT cột A
GiỚI HẠN CHO PHÉP
STT

TÊN CHỈ TIÊU

ĐƠN VỊ

QCVN 24:2009/BTNMT

(No)

(TEST ITEM)

TÍNH (UNIT)

CỘT A

-

6-9

1

pH

2

Hàm lượng BOD5

mg/l

30

3

Hàm lượng COD

mg/l

50

4

Hàm lượng rắn...
MÔ TẢ CÁC CÔNG TRÌNH ĐƠN VỊ
THUYẾT MINH QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ LỰA CHỌN
LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ
THÀNH PHẦN TÍNH CHẤT NƯỚC THẢI CỦA CÔNG TY –
ĐỀ XUẤT CÔNG NGHỆ XỬ
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH MK SUGAR VIỆT NAM
1
2
3
4
5
KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ
7
NỘI
DUNG
BÁO
CÁO
DỰ TOÁN CHI PHÍ
6
Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải sản xuất mía đường công ty TNHH MK Sugar Việt Nam công suất 250m3/ngày.đêm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải sản xuất mía đường công ty TNHH MK Sugar Việt Nam công suất 250m3/ngày.đêm - Người đăng: nanaleu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải sản xuất mía đường công ty TNHH MK Sugar Việt Nam công suất 250m3/ngày.đêm 9 10 137