Ktl-icon-tai-lieu

Tính toán tổn thất công suất và tổn thất điện năng

Được đăng lên bởi Lương Thanh Huy
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 798 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG V

TÍNH TOÁN TỔN THẤT CÔNG SUẤT
VÀ TỔN THẤT ĐIỆN NĂNG

10/10/2015

1

5.1 . KHÁI NIỆM CHUNG VỀ TỔN THẤT CÔNG SUẤT VÀ TỔN THẤT
ĐIỆN NĂNG
• Điện năng được truyền tải từ thanh cái các nhà máy điện tới hộ tiêu
thụ qua các máy biến áp trung gian và đường dây . Các phần tử này
có điện trở và điện kháng nên sẽ gây tổn thất công suất tác dụng trên
điện trở và tổn thất công suất phản kháng trên điện kháng .
• Năng lượng điện tổn hao do tổn thất công suất tác dụng gây phát
nóng dây dẫn và máy biến áp . Mặc khác , để bù đắp vào số năng
lượng bị tổn hao , cần đầu tư xây dựng thêm nguồn phát . Kết quả là
vốn đầu tư vào nguồn tăng , đồng thời với việc tổn thất điện năng cao
sẽ làm tăng giá thành sản phẩm , không đảm bảo các yêu cầu về kinh
tế .
• Tổn thất công suất phản kháng tuy không ảnh hưởng trực tiếp tới chi
phí nhiên liệu nhưng sẽ gây tình trạng thiếu công suất phản kháng ,
làm điện áp tại các nút trong hệ thống giảm thấp , cần đầu tư nguồn
phát công suất phản kháng …Do đó cũng làm tăng giá thành tải điện .

• Cần tính toán đúng các đại lượng tổn thất trong quá trình thiết kế
cũng như vận hành để có biện pháp điều chỉnh , khắc phục nhằm
giảm tổn thất tới mức thấp nhất .
10/10/2015

2

5.2 . TỔN THẤT CÔNG SUẤT VÀ TỔN THẤT ĐIỆN NĂNG TRÊN ĐƯỜNG DÂY
5.2.1 Tổn thất công suất trên một đoạn của đường dây phân phối
1. Đường dây có một phụ tải
Đối với mạng phân phối , có thể bỏ qua điện dung đường dây , điện áp tại
các nút có thể lấy bằng định mức .

1 pha 2 dây

3 pha 3 dây

P  3I R 
2

P2  Q2
2

U
 S
2
ΔP  3RI  R 
 U dm
2

P
 R. 2
2
10/10/2015U dm cos φ

P  2 I R
2
Q  2 I X
2

R





2

P Q
2

Q  3I X 
2

U

2

2

X
3

2. Trường hợp đường dây liên thông

1
P  2
U dm
1
Q   2
U dm

10/10/2015

n

 (P

2
i

i 1
n

 (P
i 1

2
i

 Q ) ri
2
i

 Q )x i
2
i

.

i

i

m 1

m 1

Si  Pi  jQ i   p m  j q m

4

3. Đường dây kiểu phân nhánh

1
P  2
U dm
1
Q   2
U dm
10/10/2015

n

 (P

2
i

i 1
n

 (P
i 1

2
i

 Q ) ri
2
i

 Q )x i
2
i

5

4. Tổn thất công suất trên đường dây có phụ tải phân bố đều
Đường dây có phụ tải đặt ở các
khoảng cách gần bằng nhau
với công suất gần bằng nhau (
ví dụ các máy biến áp phân
phối 15 / 0,4 kV ở khu vực
thành phố ), có thể coi là phụ
tải phân bố đều .
Dòng điện Ix tại vị trí cách đầu
đường dây A một khoảng x
Xét một đoạn dx của đường dây ,
điện trở của đoạn dx là R0dx , R0 là điện
trở trên một đơn vị chiều dài đường dây

dP  3R 0 dxI x
L

2

2

L

0

ΔP   3R 0 i 2 (L  x ) 2 dx
10/...
CHƯƠNG V
TÍNH TOÁN TỔN THẤT CÔNG SUẤT
VÀ TỔN THẤT ĐIỆN NĂNG
10/10/2015 1
Tính toán tổn thất công suất và tổn thất điện năng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tính toán tổn thất công suất và tổn thất điện năng - Người đăng: Lương Thanh Huy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Tính toán tổn thất công suất và tổn thất điện năng 9 10 432