Ktl-icon-tai-lieu

Toàn văn luận án công nghệ nano

Được đăng lên bởi pdl6865
Số trang: 150 trang   |   Lượt xem: 1468 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

VIỆN KHOA HỌC VẬT LIỆU

ĐINH XUÂN LỘC

NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VẬT LIỆU NANÔ YVO4:Eu3+;
CePO4:Tb3+ VÀ KHẢO SÁT TÍNH CHẤT QUANG CỦA CHÚNG

LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC VẬT LIỆU

Hà Nội. 2013

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

VIỆN KHOA HỌC VẬT LIỆU

ĐINH XUÂN LỘC

NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VẬT LIỆU NANÔ YVO4:Eu3+;
CePO4:Tb3+ VÀ KHẢO SÁT TÍNH CHẤT QUANG CỦA CHÚNG

LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC VẬT LIỆU
Chuyên ngành: Vật liệu Điện tử
Mã số: 62. 44. 50. 01

HƯỚNG DẪN KHOA HỌC
1.
2.

GS. TS.
Lê Quốc Minh
PGS. TS. Trần Kim Anh

Hà Nội. 2013

LỜI CẢM ƠN

- Với lòng biết ơn sâu sắc, tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn tới GS.TS. Lê Quốc Minh, và
PGS.TS. Trần Kim Anh, những người thầy đã tận tình hướng dẫn tôi hoàn thành luận án
này.
- Xin chân thành cảm ơn các bạn: TS. Nguyễn Vũ, TS. Trần Thị Kim Chi, TS. Đào Ngọc
Nhiệm, TS. Trần Thu Hương, TS. Nguyễn Thanh Hường, TS. Ứng Thị Diệu Thúy, TS. Đỗ
Hùng Mạnh, TS. Nguyễn Đức Văn, TS. Trần Đăng Thành đã nhiệt tình giúp đỡ tôi trong
suốt thời gian tôi làm luận án.
- Xin chân thành cảm ơn các anh chị, các bạn phòng Vật liệu Quang điện tử, phòng
Quang hoá điện tử, Viện Khoa học Vật liệu: Viện Trưởng GS. TS. Nguyễn Quang Liêm,
GS. TS. Nguyễn Xuân Phúc, PGS. TS. Lê Văn Hồng, PGS. TS. Phạm Thị Minh Châu,
PGS. TS. Phạm Thu Nga, TS. Nguyễn Công Tráng, PGS. TS. Phan Vĩnh Phúc, PGS. TS.
Nguyễn Xuân Nghĩa, KSC. Đặng Quốc Trung, PGS. TS. Trần Đại Lâm, TS. Vũ Đình Lãm,
PGS. TS. Nguyễn Huy Dân, TS. Vũ Phi Tuyến và các bạn đồng nghiệp đã luôn động viên,
giúp đỡ, khích lệ tôi trong suốt thời gian tôi thực hiện luận án.
- Xin chân thành cảm ơn Phòng thí nhiệm trọng điểm Vật liệu và Linh kiện điện tử - Viện
Khoa học Vật liệu, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Viện Khoa học Vật liệu đã tạo điều kiện
thuận lợi để tôi hoàn thành luận án.
- Cuối cùng xin dành những lời cảm ơn sâu nặng nhất đến những người thân thương
trong gia đình tôi: Bố, mẹ, vợ, con, các anh chị em và các cháu đã giành cho tôi những
tình cảm, động viên, chia sẻ cho tôi rất nhiều trong những năm tháng làm việc vất vả này.

LỜI CAM ĐOAN

- Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi dưới sự
hướng dẫn khoa học của GS.TS. Lê Quốc Minh và PGS.TS. Trần Kim
Anh, đã thực hiện tại Viện Khoa học Vật liệu Viện Hàn lâm Khoa học và
Công nghệ Việt Nam.
- Các số liệu, kết quả nêu trong luận án được trích dẫn từ các bài báo
đã và sắp được xuất bản của tôi và các cộng sự. Các số liệu, kết quả này
là t...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TO VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM
VIỆN KHOA HỌC VẬT LIỆU
ĐINH XUÂN LỘC
NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VẬT LIỆU NANÔ YVO
4
:Eu
3+
;
CePO
4
:Tb
3+
VÀ KHẢO SÁT TÍNH CHẤT QUANG CỦA CHÚNG
LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC VẬT LIỆU
Hà Nội. 2013
Toàn văn luận án công nghệ nano - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Toàn văn luận án công nghệ nano - Người đăng: pdl6865
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
150 Vietnamese
Toàn văn luận án công nghệ nano 9 10 522