Ktl-icon-tai-lieu

Tối ưu hóa nhà máy lọc dầu

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 69 trang   |   Lượt xem: 4540 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TỐI ƯU HÓA NHÀ MÁY LỌC DẦU
(Dành cho sinh viên ngành Công nghệ hóa học – Dầu và khí)

NGUYỄN ĐÌNH LÂM

Chương I: Cấu trúc hoạt động của quá trình lọc dầu

Thiết bị và các quá trình
-Nghiên cứu: chế tạo và thay thế.
-Công trình xây dựng.
-Khai thác vận hành thiết bị, bảo dưỡng thiết bị.
-Theo dõi hiệu quả của phân xưởng: Chất lượng sản phẩm, tiêu hao nguyên
liệu, năng lượng…
-Mô hình hoá.

Nhân sự
-Được quản lý bằng hệ thống hành chính.
-Thiết lập mối quan hệ tốt trong công việc.
-Đào tạo và thông tin
-Quan lý dự đoán
2

Chương I: Cấu trúc hoạt động của quá trình lọc dầu

Nguyên liệu và sản phẩm
Dự đoán thị trường

Kế hoạch cung cấp

Xây dưng chương trình lọc dầu
Mua sắm: dầu thô, bán sản phẩm, sản phẩm
Lưu trữ
Lọc dầu
Vận chuyển
Xây dưng hoá đơn

3

Chương I: Cấu trúc hoạt động của quá trình lọc dầu

Hiệu quả kinh tế của một nhà máy lọc dầu
Đầu tư
Chi phí dầu thô, nguyên liệu
Chi phí vận chuyển
Chi phí sản xuất
Chi phí duy tu và sữa chữa thiết bị
Chi phí chung
Chi phí tài chính

4

Chương I: Cấu trúc hoạt động của quá trình lọc dầu

Cấu trúc hành chính của một công ty lọc dầu và phân phối sản phẩm
TỔNG GIÁM ĐỐC
Chiến lược và phát triển
Nhân sự, thông tin-Chất lượng
Quản lý và hệ thống tin học
Hành chính chung và hệ thống tài chính
Lọc dầu
Phân phối sản phẩm với số lượng lớn
Các sản phẩm và nhu cầu đặc biệt
5

Chương I: Cấu trúc hoạt động của quá trình lọc dầu

Chiến lược và phát triển

-Lọc dầu: Các lĩnh vực cần phát triển hoặc loại bỏ
-Phân phối:
•Mạng lưới chủ đạo
•Các sản phẩm ưu tiên
•Các phương tiện phục vụ: Đường ống, kho bãi, phương tiện vận chuyển

6

Chương I: Cấu trúc hoạt động của quá trình lọc dầu

Bộ phận nhân sự và
thông tin

-Nhân sự:
•Đào tạo và phát triển nhân lực
•Quản lý dự đoán
•Quyền lợi và quan hệ công việc
•Hưu trí
•Quản lý hành chính và các công tác chung
-Thông tin:
•Thiết lập được mối quan hệ tốt với bên ngoài: báo chí, quảng cáo…
•Thông tin nội bộ, tài liệu
•Thi đua, thể thao, giải trí
-Bảo hiểm chất lượng:

7

Chương I: Cấu trúc hoạt động của quá trình lọc dầu

Quản lý và hệ thống
tin học

-Ngân sách
-Báo cáo
-Ổn định
-Tin học ứng dụng:
•Quản lý hành chính
•Phát triển
•Mạng và hệ thống thông tin từ xa
•Vận hành
•Tin học công nghiệp

8

Chương I: Cấu trúc hoạt động của quá trình lọc dầu

Hành chính chung và bộ
phận tài chính

-Tài chính, thuế quan
-Kế toán
•Ngân sách
•Kế toán chung
•Kết quả của các chi nhánh
-Vấn đề pháp lý
•Bảo hiểm
•Tranh chấp
•Hợp đồng
•Quyền lợi của công ty
-Hải quan

9

Chương I: Cấu trúc hoạt động ...
TI ƯU HÓA NHÀ MÁY LC DU
(Dành cho sinh viên ngành Công ngh hóa hc–Duvàkhí)
NGUYN ĐÌNH LÂM
Tối ưu hóa nhà máy lọc dầu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tối ưu hóa nhà máy lọc dầu - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
69 Vietnamese
Tối ưu hóa nhà máy lọc dầu 9 10 804