Ktl-icon-tai-lieu

TÓM TẮT LỆNH AUTOCAD

Được đăng lên bởi tanben93-gmail-com
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1097 lần   |   Lượt tải: 6 lần
TRƯỜNG ĐHCN HÀ NỘI

TÓM TẮT LỆNH AUTOCAD
Chương 1.
GIỚI THIỆU VỀ AUTOCAD.

1.

Ứng dụng.
CAD(Computer Aided Design). Phần mềm hỗ trợ thực hiện các bản vẽ kỹ thuật trong các
ngành:
• Thiết kế kiến trúc - xây dựng và trang trí nội thất.
• Thiết kế hệ thống điện, nước.
• Thiết kế cơ khí, chế tạo máy.
• Thiết lập hệ thống bản đồ.
2.
Giao diện:

Dòng Command: Là nơi giao tiếp giữa người và máy. Các bước hướng dẫn thực hiện
lệnh hiện ra ở đây và người sử dụng nhập lệnh và dữ liệu để máy thực hiện.
Command có thể có nhiều dòng nhưng chỉ dòng dưới cùng mới là dòng hiện hành. Các
dòng lệnh đã thực hiện sẽ chạy lên trên và ta không thể sửa đổi các dòng này.
3.
Các phím nóng cơ bản.
F1 Help:
Trợ giúp.
F2
Bật/tắt màn hình Text chứa dòng lệnh đã thực hiện.
F3 (Ctrl - F)
Bật/tắt chế độ truy bắt điểm tự động(Osnap)
F4 (Ctrl-T)
Bật/tắt bàn vẽ số.
F5 (Ctrl - E)
Chuyển mặt phẳng vẽ trong chế độ vẽ hình chiếu trục đo.
F6 (Ctrl - D)
Bật/tắt chế độ hiển thị động toạ độ con trỏ trên dòng trạng thái.
F7 (Ctrl - G)
Bật/tắt chế độ hiển thị lưới điểm (Grid)
F8 (Ctrl - L)
Bật/tắt chế độ ORTHO (thẳng đứng hoặc nằm ngang).
F9 (Ctrl - B)
Bật/tắt chế độ SNAP (bắt dính lưới điểm).
F10 (Ctrl - U)
Bật/tắt chế độ Polar tracking (tọa độ cực).
F11 (Ctrl - W)
Mở <tắt> chế độ Object Snap Tracking (OSNAP).
Ctrl - 1
Thực hiện lệnh Properties (chứa thông tin của đối tượng được chọn).
Ctrl - 2
Thực hiện lệnh AutoCAD Design Center (chứa thư viện mẫu có sẵn).

1

TRƯỜNG ĐHCN HÀ NỘI

TÓM TẮT LỆNH AUTOCAD

Ctrl - Y
Thực hiện lệnh Redo
Ctrl - Z
Thực hiện lệnh Undo
Enter (Spacebar) Kết thúc lệnh (hoặc lặp lại lệnh trước đó).
ESC
Huỷ lệnh đang thực hiện
Shift - chuột phải Hiện danh sách các phương
thức truy bắt điểm.
4.
Hệ tọa độ.

Y

Tọa độ Đề các: A(10,7)
B bởi 2 giá trị khi gióng
A xuống 2
Xác định
7
trục X,Y

900
A
50

+

Tọa độ cực:0 A(50<30).
300
180
00
Xác định bởi khoảng cách
O từ gốc tới
điểm và hướng của vector đi qua điểm
đó.
X
Tọa độ
-10
O
10
2700
tuyệt
đối: Xác
định tọa độ so với gốc tọa độ. 10,7 – 50<30
Tọa độ tương đối: Xác định tọa độ so với điểm vừa nhập trước đó (coi điểm vừa
nhập là gốc tọa độ). Khi nhập ta thêm ký tự @ đằng trước: @10,7 - @50<30.
Cách nhập tọa độ 1 điểm: Bấm chuột trên màn hình, nhập tọa độ bằng bàn phím
hoặc sử dụng truy bắt điểm.
5.
Truy bắt điểm.
Là việc vẽ vào điểm đặc biệt nào đó trên đối tượng có sẵn.
Các điểm đặc biệt:
Endpoint:
Đầu cuối.
Midpoint:
Trung điểm.
Center:
Tâm.
Node:
Điểm point.
Quadrant:
Đỉnh trục.
Inter:
Giao cắt.
Extension:
Điểm kéo dài.
Insertio...
TRƯỜNG ĐHCN HÀ NỘI TÓM TẮT LỆNH AUTOCAD
Chương 1.
GIỚI THIỆU VỀ AUTOCAD.
1. Ứng dụng.
CAD(Computer Aided Design). Phần mềm hỗ trợ thực hiện các bản vẽ kỹ thuật trong các
ngành:
• Thiết kế kiến trúc - xây dựng và trang trí nội thất.
• Thiết kế hệ thống điện, nước.
• Thiết kế cơ khí, chế tạo máy.
• Thiết lập hệ thống bản đồ.
2. Giao diện:
Dòng Command: Là nơi giao tiếp giữa người và máy. Các bước hướng dẫn thực hiện
lệnh hiện ra ở đây và người sử dụng nhập lệnh và dữ liệu để máy thực hiện.
Command có thể có nhiều dòng nhưng chỉ dòng dưới cùng mới là dòng hiện hành. Các
dòng lệnh đã thực hiện sẽ chạy lên trên và ta không thể sửa đổi các dòng này.
3. Các phím nóng cơ bản.
F1 Help: Trợ giúp.
F2 Bật/tắt màn hình Text chứa dòng lệnh đã thực hiện.
F3 (Ctrl - F) Bật/tắt chế độ truy bắt điểm tự động(Osnap)
F4 (Ctrl-T) Bật/tắt bàn vẽ số.
F5 (Ctrl - E) Chuyển mặt phẳng vẽ trong chế độ vẽ hình chiếu trục đo.
F6 (Ctrl - D) Bật/tắt chế độ hiển thị động toạ độ con trỏ trên dòng trạng thái.
F7 (Ctrl - G) Bật/tắt chế độ hiển thị lưới điểm (Grid)
F8 (Ctrl - L) Bật/tắt chế độ ORTHO (thẳng đứng hoặc nằm ngang).
F9 (Ctrl - B) Bật/tắt chế độ SNAP (bắt dính lưới điểm).
F10 (Ctrl - U) Bật/tắt chế độ Polar tracking (tọa độ cực).
F11 (Ctrl - W) Mở <tắt> chế độ Object Snap Tracking (OSNAP).
Ctrl - 1 Thực hiện lệnh Properties (chứa thông tin của đối tượng được chọn).
Ctrl - 2 Thực hiện lệnh AutoCAD Design Center (chứa thư viện mẫu có sẵn).
1
TÓM TẮT LỆNH AUTOCAD - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TÓM TẮT LỆNH AUTOCAD - Người đăng: tanben93-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
TÓM TẮT LỆNH AUTOCAD 9 10 914