Ktl-icon-tai-lieu

Tổng hợp 58 câu hỏi bảo vệ đồ án chi tiết máy

Được đăng lên bởi chung-thieu-dinh
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 1895 lần   |   Lượt tải: 10 lần
Tổng hợp 58 câu hỏi bảo vệ đồ án chi tiết máy trường đại học bách khoa hà nội
Tài liu-Đồ án Cơ khí https://www.facebook.com/doancokhi123
Hướng dẫn, làm đồ án chi tiết máy, đồ án công ngh chế to máy theo yêu cu.
Email: doancokhi123.share@gmail.com
1
Đây là tài liệu mình sưu tầm và tng hp li, do kiến thức cũng như
thi gian có hn nên tài liu có th còn nhiu ch sai sót, không
đúng. Rất mong bạn đọc sau khi tham kho cho mình ý chnh sa
b sung để tài liu hoàn thiện hơn.
Email: doancokhi123.share@gmail.com
Chúc các bn thành công.
Những điểm cần lưu ý khi trả lời đồ án!
1. Ti sao li lp b truyền đai trước,còn nếu b truyn xích thì li lp sau?
Tr li:
- b truyền đai thường b trí ngay sau động cơ vì nó cho phép tốc độ cao,
làm vic êm, không n. gi đưc an toàn hco các chi tiết máy khi quá ti
(lucsnayf đai sẽ trượt trên bánh)
- B truyn xích gn sau vì nó cho phép truyn lc tốt hơn, không bị trượt
như đai, độ n ca nó cao, làm vic vi vn tc thp. có th truyn coogn
sut cho nhiu trc.
2. Ưu điểm của bánh răng nghiêng?
Tr li:
- Bánh răng nghiêng giúp làm việc êm hơn, truyền lc tốt hơn (do nhiu
răng cùng ăn khớp, khi răng này ăn khớp chưa hết thì răng tiếp theo đã
vào ăn khớp), nhưng có nhược điểm là to ra lc dc trc, vơi hgt phân
đôi hoặc br ch V thì lc dc trục hướng vào nhau nên góc nghiêng 30-
40 độ. Br nghiêng nm 8-20 độ.
3. Khi phân phi t s truyn cho HGT cần đảm bỏa điều kin gì? vì sao?
Tr li:
Cần đảm bảo 3 điều kin :
- Khối lượng nh nht : do kích thước ca hp gim tc ph thuc vào
khong cách trc (aw) và chiu rộng răng.
- Đảm bo th tích br ln nhúng tron du nh nht (điều kiện bôi trơn là tốt
nht): để bôi trơn các chỗ ăn khớp của các bánh răng, người ta tính toán
Tổng hợp 58 câu hỏi bảo vệ đồ án chi tiết máy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tổng hợp 58 câu hỏi bảo vệ đồ án chi tiết máy - Người đăng: chung-thieu-dinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Tổng hợp 58 câu hỏi bảo vệ đồ án chi tiết máy 9 10 191