Ktl-icon-tai-lieu

Tổng hợp An Toàn CN

Được đăng lên bởi k47hamhoc
Số trang: 84 trang   |   Lượt xem: 5277 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trả lời an toàn công nghiệp_k43kd04
ch ư ơng I:
Bảo hộ lao động :
là tổng hợp tất cả các hoạt động trên các mặt luật pháp, tổ chức, hành chính, kinh tế, xã
hội, khoa học kỹ thuật… nhằm mục đích cải thiện điều kiện lao động, ngăn ngừa tai nạn
lao động và bệnh nghề nghiệp, đảm bảo an toàn sức khoẻ cho người lao động.Nội dung
chủ yếu của Bảo hộ lao động là an toàn lao động, vệ sinh lao động. Bởi vậy, trong nhiều
trường hợp người ta dùng cụm từ "an toàn và vệ sinh lao động" để chỉ công tác Bảo hộ
lao động. Trong trường hợp nói đến Bảo hộ lao động, chúng ta hiểu đó là bao gồm cả an
toàn lao động, vệ sinh lao động và cả những vấn đề về chính sách đối với người lao động
như: vấn đề lao động và nghỉ ngơi, vấn đề lao động nữ, vấn đề bồi dưỡng độc hại
Điều kiện lao động:
Trong hoạt động sản xuất, người lao động phải làm việc trong một điệu kiện nhất định,
gọi chung là điều kiện lao độngong noi may về voi tự nhiên, xã hội, kinh tế được biểu
hiện thông qua các công cụ và phương tiện lao động, đối tượng lao động, quá trình công
nghệ, môi trường lao động và sự sắp xếp, bố trí chúng trong không gian và thời gian, sự
tác động qua lại của chúng trong mối quan hệ với người lao động tại chỗ làm việc, tạo
nên một điều kiện nhất định cho con người trong quá trình lao động. Tình trạng tâm sinh
lý của NLĐ trong khi lao động tại chỗ làm việc cũng được coi như một yếu tố gắn liền
mới điều kiên lao động Việc đánh giá, phân tích điều kiện lao động cần phải tiến hành
đồng thời trong mối quan hệ tác động qua lại của các yếu tố nói trên và sự ảnh hưởng, tác
động của chúng đến người lao động như thế nào? Từ đó mới có thể có được những kết
luận chính về điều kiện lao động ở cơ sở đó và có các biện pháp phù hợp nhằm cải thiện
điều kiện lao động, bảo vệ sức khoẻ người lao động.
Tai nạn lao động:
Là tai nạn xảy ra trong quá trình lao động do kết quả của sự tác động đột ngột từ bên
ngoài của các yếu tố nguy hiểm có thể gây chết người hoặc làm tổn thương hoặc làm phá
huỷ chức năng hoạt động bình thường của một bộ phận nào đó trên cơ thể. Khi người lao
động bị nhiễm độc đột ngột một lượng lớn chất độc gây chết người hoặc huỷ hoại chức
năng hoạt động của một bộ phận c thể ( nhiễm độc cấp tính) cũng được coi là tai nạn lao
động.
Tai nạn lao động được chia làm 3 loại : Tai nạn lao động chết người, Tai nạn lao
động nặng,Tai nạn lao động nhẹ.Để đánh giá tình trạng tai nạn lao động, người ta sử dụng
hệ số tần suất tai nạn lao động (K):là số tai nạn lao động tính trên 1000 người 1
năm:K=(n×1000)÷ NTr...
Trả lời an toàn công nghiệp_k43kd04
ch ư ơng I:
Bảo hộ lao động :
là tổng hợp tất cả các hoạt động trên các mặt luật pháp, tổ chức, hành chính, kinh tế, xã
hội, khoa học kỹ thuật… nhằm mục đích cải thiện điều kiện lao động, ngăn ngừa tai nạn
lao động và bệnh nghề nghiệp, đảm bảo an toàn sức khoẻ cho người lao động.Nội dung
chủ yếu của Bảo hộ lao động là an toàn lao động, vệ sinh lao động. Bởi vậy, trong nhiều
trường hợp người ta dùng cụm từ "an toàn và vệ sinh lao động" để chỉ công tác Bảo hộ
lao động. Trong trường hợp nói đến Bảo hộ lao động, chúng ta hiểu đó là bao gồm cả an
toàn lao động, vệ sinh lao động và cả những vấn đề về chính sách đối với người lao động
như: vấn đề lao động và nghỉ ngơi, vấn đề lao động nữ, vấn đề bồi dưỡng độc hại
Điều kiện lao động:
Trong hoạt động sản xuất, người lao động phải làm việc trong một điệu kiện nhất định,
gọi chung là điều kiện lao độngong noi may về voi tự nhiên, xã hội, kinh tế được biểu
hiện thông qua các công cụ và phương tiện lao động, đối tượng lao động, quá trình công
nghệ, môi trường lao động và sự sắp xếp, bố trí chúng trong không gian và thời gian, sự
tác động qua lại của chúng trong mối quan hệ với người lao động tại chỗ làm việc, tạo
nên một điều kiện nhất định cho con người trong quá trình lao động. Tình trạng tâm sinh
lý của NLĐ trong khi lao động tại chỗ làm việc cũng được coi như một yếu tố gắn liền
mới điều kiên lao động Việc đánh giá, phân tích điều kiện lao động cần phải tiến hành
đồng thời trong mối quan hệ tác động qua lại của các yếu tố nói trên và sự ảnh hưởng, tác
động của chúng đến người lao động như thế nào? Từ đó mới có thể có được những kết
luận chính về điều kiện lao động ở cơ sở đó và có các biện pháp phù hợp nhằm cải thiện
điều kiện lao động, bảo vệ sức khoẻ người lao động.
Tai nạn lao động:
Là tai nạn xảy ra trong quá trình lao động do kết quả của sự tác động đột ngột từ bên
ngoài của các yếu tố nguy hiểm có thể gây chết người hoặc làm tổn thương hoặc làm phá
huỷ chức năng hoạt động bình thường của một bộ phận nào đó trên cơ thể. Khi người lao
động bị nhiễm độc đột ngột một lượng lớn chất độc gây chết người hoặc huỷ hoại chức
năng hoạt động của một bộ phận c thể ( nhiễm độc cấp tính) cũng được coi là tai nạn lao
động. Tai nạn lao động được chia làm 3 loại : Tai nạn lao động chết người, Tai nạn lao
động nặng,Tai nạn lao động nhẹ.Để đánh giá tình trạng tai nạn lao động, người ta sử dụng
hệ số tần suất tai nạn lao động (K):là số tai nạn lao động tính trên 1000 người 1
năm:K=(n×1000)÷ NTrong đó:n: Số tai nạn lao đông tính cho một đơn vị, địa phương,
ngành hoặc cho cả nướcN: Tổng số người lao động tương ứng K: là hệ số tần suất tai
nạn lao động chết người nếu n là số tai nạn lao động chết người.
Bệnh nghề nghiệp
Là bệnh phát sinh do ảnh hưởng và tác động thường xuyên, kéo dài của các yếu tố có hại
phát sinh trong sản xuất lên cơ thể người lao động. Đây là hiện trạng bệnh lý mang tính
chất đặc trưng nghề nghiệp hoặc liên quan đến nghề nghiệp.
Chương I
Để xảy ra tai nạn lao động gây hậu quả nghiêm trọng: Người đứng đầu chịu trách nhiệm
(17/03/2008)
Để phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bảo đảm sức khoẻ, an toàn cho người
lao động, góp phần ổn định và phát triển sản xuất, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn
Tổng hợp An Toàn CN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tổng hợp An Toàn CN - Người đăng: k47hamhoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
84 Vietnamese
Tổng hợp An Toàn CN 9 10 332