Ktl-icon-tai-lieu

tổng hợp các lệnh cơ bản trong autocad

Được đăng lên bởi Nguyen Tan Tai
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 569 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Một số thủ thuật trong AutoCad. Các thủ thuật này nói chung cỏ thể sử dụng trên mọi phiên bản AutoCad
từ R14, R2000 và các phiên bản sau nữa.
1. Bạn đang cần chọn một đối tượng nằm ở phía dưới một đối tượng khác, bạn làm như thế
nào? có một cách rất đơn giản: khi chọn bạn nhấn thêm ctr, pick 1 lần nếu trúng rồi thì thôi, nếu chưa
trúng thì pick thêm lần nữa nó sẽ chọn xoay vòng các đối tượng nằm tại 1 vị trí cho đến lúc đối tượng
bạn chọn là thì bạn nhấn phím space (enter hoặc phải chuột).
2. Bạn đang bật một lúc nhiều lựa chọn osnap, vì thế khi bạn di chuột đến gần đối tượng, thay
vào bắt theo cách bạn mong muốn, AutoCAD lại chọn kiểu snap không đúng? bạn chỉ cần nhấn
phím tab chức năng osnap sẽ thay đổi xoay vòng cho đến kiểu bạn muốn thì thôi cái Snap em có ý thế
này hay hơn, mà em cũng đang dùng rất hiệu quả . lúc đang chọn giữa một đống như thế, không cần
zoom lại, cũng không cấn ấn phím tab không biết bao giờ mới đến được điểm ưng ỵ Thử ấn ship và
chuột phải đồng thời, xong ấn phím tắt của loại bắt điểm đó . VD tâm đường tròn là "C" , điểm cuối là
"E" , điểm giữa là "M" ... các bác nghịch thêm nhé
3. Bạn muốn chỉ định một điểm là trung điểm của 2 điểm khác mà không có đối tượng nào để bắt
midpoint? bạn sẽ vẽ một line đi qua 2 điểm đó và chọn midpoint, sau đó lại xóa line này đi?
Không đến nỗi phức tạp như thế, khi bạn muốn xác định trung điểm, bạn chỉ cần nhập vào mtp hoặc m2p
(middle between 2 point), ACAD sẽ hỏi bạn 2 điểm đầu mút, thế là bạn đã có điểm ở giữa
4. -Nhiều bạn vẫn hay kích đúp để edit text hay dimmension, còn mình dùng lệnh "ed" như vậy
thấy hiệu quả hơn nhiều đặc biệt là với dimmension.
-Nhiều bạn vẫn phải vẽ mũi tên trong khi đó có thể dùng lệnh "le", với lệnh này ta có thể viết luôn text
cùng với mũi tên mà không cần phải dùng thêm lệnh text, đặc biệt sẽ dễ quản lý sau này
5. Các bạn cho mình hỏi nếu trong bản vẽ có hai đường thẳng trùng nhau làm cách nào để cho
một trong 2 đường đó hiển thị lên trước hoặc sau. VD: một đường màu đỏ nằm chồng lên đường
màu xanh làm cách nào để đường màu xanh hiển thị lên trước.
_bạn vào menu Tools -> Display order -> Bring to front chọn đường màu xanh_
6.Nhờ mọi người chỉ giùm em cách để đặt lại lệnh cho dễ thao tác - Ví dụ như thay vì dùng MI (đối
xứng) thì em có thể đặt lại là DX chẳng hạn.
. Bạn vô tool>customize>Edit Program Parameters, sau đó tìm đến các lệnh cần thay thế để đặt lại lệnh

tắt
7. Bạn vào Express > Tools > Command Alias Editor...> Hiện bảng các lệnh tắt
8. Khi bạn muốn nối các l...
Một số thủ thuật trong AutoCad. Các thủ thuật này nói chung cỏ thể sử dụng trên mọi phiên bản AutoCad
từ R14, R2000 và các phiên bản sau nữa.
1. Bạn đang cần chọn một đối tượng nằm ở phía dưới một đối tượng khác, bạn làm như thế
nào? có một cách rất đơn giản: khi chọn bạn nhấn thêm ctr, pick 1 lần nếu trúng rồi thì thôi, nếu chưa
trúng thì pick thêm lần nữa nó sẽ chọn xoay vòng các đối tượng nằm tại 1 vị trí cho đến lúc đối tượng
bạn chọn là thì bạn nhấn phím space (enter hoặc phải chuột).
2. Bạn đang bật một lúc nhiều lựa chọn osnap, vì thế khi bạn di chuột đến gần đối tượng, thay
vào bắt theo cách bạn mong muốn, AutoCAD lại chọn kiểu snap không đúng? bạn chỉ cần nhấn
phím tab chức năng osnap sẽ thay đổi xoay vòng cho đến kiểu bạn muốn thì thôi cái Snap em có ý thế
này hay hơn, mà em cũng đang dùng rất hiệu quả . lúc đang chọn giữa một đống như thế, không cần
zoom lại, cũng không cấn ấn phím tab không biết bao giờ mới đến được điểm ưng ỵ Thử ấn ship và
chuột phải đồng thời, xong ấn phím tắt của loại bắt điểm đó . VD tâm đường tròn là "C" , điểm cuối là
"E" , điểm giữa là "M" ... các bác nghịch thêm nhé
3. Bạn muốn chỉ định một điểm là trung điểm của 2 điểm khác mà không có đối tượng nào để bắt
midpoint? bạn sẽ vẽ một line đi qua 2 điểm đó và chọn midpoint, sau đó lại xóa line này đi?
Không đến nỗi phức tạp như thế, khi bạn muốn xác định trung điểm, bạn chỉ cần nhập vào mtp hoặc m2p
(middle between 2 point), ACAD sẽ hỏi bạn 2 điểm đầu mút, thế là bạn đã có điểm ở giữa
4. -Nhiều bạn vẫn hay kích đúp để edit text hay dimmension, còn mình dùng lệnh "ed" như vậy
thấy hiệu quả hơn nhiều đặc biệt là với dimmension.
-Nhiều bạn vẫn phải vẽ mũi tên trong khi đó có thể dùng lệnh "le", với lệnh này ta có thể viết luôn text
cùng với mũi tên mà không cần phải dùng thêm lệnh text, đặc biệt sẽ dễ quản lý sau này
5. Các bạn cho mình hỏi nếu trong bản vẽ có hai đường thẳng trùng nhau làm cách nào để cho
một trong 2 đường đó hiển thị lên trước hoặc sau. VD: một đường màu đỏ nằm chồng lên đường
màu xanh làm cách nào để đường màu xanh hiển thị lên trước.
_bạn vào menu Tools -> Display order -> Bring to front chọn đường màu xanh_
6.Nhờ mọi người chỉ giùm em cách để đặt lại lệnh cho dễ thao tác - Ví dụ như thay vì dùng MI (đối
xứng) thì em có thể đặt lại là DX chẳng hạn.
. Bạn vô tool>customize>Edit Program Parameters, sau đó tìm đến các lệnh cần thay thế để đặt lại lệnh
tổng hợp các lệnh cơ bản trong autocad - Trang 2
tổng hợp các lệnh cơ bản trong autocad - Người đăng: Nguyen Tan Tai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
tổng hợp các lệnh cơ bản trong autocad 9 10 324