Ktl-icon-tai-lieu

Tổng hợp các lệnh tắt trong Autocad 2007

Được đăng lên bởi dambaoloc
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1017 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Tổng hợp các lệnh tắt trong Autocad 2007
Link down các lệnh tắt trong autocad

Tên Lệnh

mục đích

1.
2.
3.

Phím
Tắt
3A
3DO
3F

3DARRAY
3DORBIT
3DFACE

Tạo ra 1 mạng 3 chiều tùy chọn

4.

3P

3DPOLY

Tạo ra 1 mạng 3 chiều
Tạo ra 1 đa tuyến bao gồm các đoạn thẳng trong không
gian 3 chiều
A

5.
6.

A
ADC

ARC
ADCENTER

7.

AA

AREA

8.

AL

ALIGN

9.

AP

APPLOAD

10.
11.
12.
13.

AR
ATT
-ATT
ATE

ARRAY
ATTDEF
-ATTDEF
ATTEDIT

Vẽ cung tròn
Tính diện tích và chu vi 1 đối tượng hay vùng được xác
định
Di chuyển và quay các đối tượng để căn chỉnh các đối tựợng khác bằng cách sử dụng 1, 2 hoặc 3 tập hợp điểm
Đưa ra hộp thoại để tải và hủy tải AutoLisp ADS và các
trình ứng dụng ARX
Tạo ra nhiều bản sao các đối tượng được chọn
Tạo ra 1 định nghĩa thuộc tính
Tạo các thuộc tính của Block
Hiệu chỉnh thuộc tính của Block
B

14.
15.
16.

B
BO
BR

BLOCK
BOUNDARY
BREAK

Tạo Block
Tạo đa tuyến kín
Xén 1 phần đoạn thẳng giữa 2 điểm chọn
C

17.
18.
19.
20.

C
CH
-CH
CHA

CIRCLE
PROPERTIES
CHANGE
ChaMFER

21.

COL

COLOR

22.

CO, cp

COPY

Vẽ đường tròn bằng nhiều cách
Hiệu chỉnh thông số kỹ thuật
Hiệu chỉnh text, thay đổi R, D
Vát mép các cạnh
Xác lập màu dành cho các đối tựợng đựợc vẽ theo trình
tự
Sao chép đối tựợng

DIMSTYLE
DIMALIGNED

D
Tạo ra và chỉnh sửa kích thước ở dòng lệnh
Ghi kích thước thẳng có thể căn chỉnh được

23.
24.

D
DAL

25.

DAN

DIMANGULAR

26.

DBA

DIMBASELINE

27.

DCE

DIMCENTER

28. to

DCO

DIMCONTINUE

29.
30.
31.

DDI
DED
DI

DIMDIAMETER
DIMEDIT
DIST

32.

DIV

DIVIDE

33.

DLI

DIMLINEAR

34.

DO

DONUT

35.
36.
37.
38.

DOR
DOV
DR
DRA

DIMORDINATE
DIMOVERRIDE
DRAWORDER
DIMRADIUS

39.

DS

DSETTINGS

40.

DT

DTEXT

41.

DV

DVIEW

Ghi kích thựớc góc
Tiếp tục 1 kích thựớc đoạn thẳng, góc từ đường nền của
kích thước đựợc chọn
Tạo ra 1 điểm tâm hoặc đường tròn xuyên tâm của các
cung tròn và đường tròn
Tiếp tục 1 đựờng thẳng, 1 góc từ đường mở rộng thứ 2
của kích thước trước đây hoặc kích thước được chọn
Ghi kích thựớc đựờng kính
Chỉnh sửa kích thựớc
Đo khoảng cách và góc giữa 2 điểm
Đặt mỗi 1 đối tượng điểm và các khối dọc theo chiều dài
hoặc chu vi đối tượng
Tạo ra kích thựớc thẳng đứng hay nằm ngang
Vẽ các đường tròn hay cung tròn đựợc tô dày hay là vẽ
hình vành khăn
Tạo ra kích thước điểm góc
Viết chồng lên các tuyến hệ thống kích thước
Thay đổi chế độ hiển thị các đối tựợng và hình ảnh
Tạo ra kích thước bán kính
Hiển thị DraffSetting để đặt chế độ cho Snap end Grid,
Polar tracking
Vẽ c...
Tổng hợp các lệnh tắt trong Autocad 2007
Link down các lệnh tắt trong autocad
https://www.dropbox.com/s/nz64qwaqsyfr3p6/phimtat.doc
Phím
Tắt
Tên Lệnh mục đích
1. 3A 3DARRAY Tạo ra 1 mạng 3 chiều tùy chọn
2. 3DO 3DORBIT
3. 3F 3DFACE Tạo ra 1 mạng 3 chiều
4. 3P 3DPOLY
Tạo ra 1 đa tuyến bao gồm các đoạn thẳng trong không
gian 3 chiều
A
5. A ARC Vẽ cung tròn
6. ADC ADCENTER
7. AA AREA
Tính diện tích và chu vi 1 đối tượng hay vùng được xác
định
8. AL ALIGN
Di chuyển và quay các đối tượng để căn chỉnh các đối t-
ựợng khác bằng cách sử dụng 1, 2 hoặc 3 tập hợp điểm
9. AP APPLOAD
Đưa ra hộp thoại để tải và hủy tải AutoLisp ADS và các
trình ứng dụng ARX
10. AR ARRAY Tạo ra nhiều bản sao các đối tượng được chọn
11. ATT ATTDEF Tạo ra 1 định nghĩa thuộc tính
12. -ATT -ATTDEF Tạo các thuộc tính của Block
13. ATE ATTEDIT Hiệu chỉnh thuộc tính của Block
B
14. B BLOCK Tạo Block
15. BO BOUNDARY Tạo đa tuyến kín
16. BR BREAK Xén 1 phần đoạn thẳng giữa 2 điểm chọn
C
17. C CIRCLE Vẽ đường tròn bằng nhiều cách
18. CH PROPERTIES Hiệu chỉnh thông số kỹ thuật
19. -CH CHANGE Hiệu chỉnh text, thay đổi R, D
20. CHA ChaMFER Vát mép các cạnh
21. COL COLOR
Xác lập màu dành cho các đối tựợng đựợc vẽ theo trình
tự
22. CO, cp COPY Sao chép đối tựợng
D
23. D DIMSTYLE Tạo ra và chỉnh sửa kích thước ở dòng lệnh
24. DAL DIMALIGNED Ghi kích thước thẳng có thể căn chỉnh được
Tổng hợp các lệnh tắt trong Autocad 2007 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tổng hợp các lệnh tắt trong Autocad 2007 - Người đăng: dambaoloc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Tổng hợp các lệnh tắt trong Autocad 2007 9 10 248